Barsosovo zdravniško potrdilo pod drobnogledom

Na tretji obravnavi, povezani z društvom hospic, je bilo zaslišanih pet prič. Razjasnjevali so tudi okoliščine, v katerih je bilo v Barsosu izdano zdravniško potrdilo o upravičeni zadržanosti Tatjane Fink.

Objavljeno
14. december 2015 21.03
tlo/hospic
Andreja Žibret
Andreja Žibret

Ljubljana – Na delovnem in socialnem sodišču so včeraj tretjič obravnavali primer prejšnje predsednice Slovenskega društva hospic Tatjane Fink, ki toži društvo, zastopa ga predsednica Renata J. Roban, zaradi izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in kršitve pogodbenih obveznosti.

Zaradi spremembe senata se je glavna obravnava začela znova. Zaslišane so bile štiri vabljene priče, kot peta in nevabljena pa je bila zaradi razjasnitve okoliščin v zvezi z zdravniškim potrdilom o upravičeni zadržanosti, ki je bilo 5. januarja izdano Finkovi, ki jo je opravičilo sestanka na delovnem mestu, zaslišana tudi zdravnica Cvetka Dragoš Jančar iz medicinskega centra Barsos.

Žig zdravnika, ki pacientke ni obravnaval

Na vprašanje, kako se je na zdravniškem potrdilu, ki ga je podpisala zdravnica Dragoš Jančarjeva, znašel njegov žig, je zdravnik Aljoša Danieli iz Barsosa potrdil, da je žig na zdravniškem potrdilu njegov, vendar ga sam ni izdal, tudi podpis ni njegov, Finkove pa ni nikoli zdravil. Potrdil pa je, da je njegov podpis na potrdilu o upravičeni zadržanosti od dela, ki je bilo Finkovi izdano pred tem in povedal, da je praksa takšna, da lahko podpiše bolniški list namesto drugega zdravnika, če je ta v trenutku, ko ga pacient potrebuje, odsoten; to pa ne pomeni, da je pacientko tudi zdravil, prav tako tudi ni ugotavljal njene upravičenosti do zadržanosti od dela. Povedal je še, da je v administraciji kakšnih 70 različnih žigov, poleg zdravnikov imajo dostop do njih tudi medicinske sestre in vsi, ki opravljajo administrativne posle, pri čemer pa osebje dela za več zdravnikov.Ponavadi zdravnik podpisano potrdilo prinese osebju, ta pa ga izpolni do konca.

Zaslišana je bila tudi Kaja Mihajlovič, akademska slikarka, ki študira zdravstveno nego na zdravstveni fakulteti, od marca 2013 pa je na Barsosu zaposlena kot zdravstvena administratorka. Ob predložitvi originalnega potrdila, na katerem je vidnih nekaj popravkov, je povedala, da domneva, da je prišlo do napake v datumu, ne spominja se, zakaj, se pa to občasno zgodi. Povedala je, da je popravljena tudi strokovna enota, ime zavarovano osebe, naslov. Zdravniško potrdilo je namreč natisnila na napačen obrazec, in sicer na obrazec za napotnico, zaradi gneče v čakalnici pa tega ni še enkrat natisnila na pravi obrazec; tako namreč rešujejo administrativne popravke, ker ne želijo obremenjevati ne zdravnika ne pacienta. Glede žiga zdravnika Danielija pa je povedala, da je bila to stalna praksa zdravnice Dragoš Jančarjeve, kar je bilo povezano s podelitvijo koncesije.

V delovnem okolju drugega zdravnika

Zdravnica Cvetka Dragoš Jančar je povedala, da je bila po Baričevičevi smrti edini poslovodni organ v Barsosu, zato je svojo koncesijo predala drugim zdravnikom, sama pa je delala kot nadomestni zdravnik. Tisti dan je delala v delovnem okolju zdravnika Danielija, verjetno zato, ker je imel preveč pacientov ali pa je prihajal v službo, kar pomeni, da je zdravstvena zavarovalnica njeno delo obračunala pod imenom tega zdravnika; dogovorjeni so namreč bili, da jo v primeru gneče sestre pokličejo in gre kot zdravnica pomagat v ambulanto. Včasih tudi ni časa, da bi administrativno osebje odpiralo nova delovna okolja, ker je veliko pacientov. Na vprašanje, ali se to, da dela v okolju drugega zdravnika, vidi, je povedala, da je to razvidno iz medicinske dokumentacije, ne pa tudi iz obračuna pri ZZZS, v kateri se vidi le obseg storitve zdravnika oziroma njegovega delovnega okolja, ne pa tudi po posameznih pacientih.

 Zatrdila je, da Finkove osebno ne pozna, pri njej je bila enkrat ali dvakrat. Ko je 5. januarja Finkova prišla k njej, je ocenila, da je v hudem stresu, svetovala ji je odsotnost z dela in čim več hoje ter psihiatra ali psihoterapevta, morda ji je predpisala tudi pomirjevalo. Dejala je, da gre pri popravkih na zdravniškem potrdilu bolj za administrativne stvari. V primeru Finkove je šlo za razširjen prvi pregled, ker ji je napisala zdravniško potrdilo. Na vprašanje, ali je vedela, da je bila Finkova takrat že 20 dni na bolniškem staležu, je odgovorila, da tega brez zdravniškega kartona ne more povedati, morda je bila takrat celo pri njej in ji je odprla bolniško.

V zvezi z izginulimi pogodbami nekaterih zaposlenih je Jana Runtič, ki je bila od leta 2011 direktorica društva in strokovna sodelavka za ekonomsko področje, povedala, da so dostop do omare s temi dokumenti, ki je bila na sedežu društva na Gosposvetski in ne v hiši hospica na Hradeckega, poleg nje imeli še sodelavka in Finkova; pogodbe pa so našli letos poleti. Povedala je, da je decembra lani, ko so v hišo prišli kriminalisti, na pobudo predsednice Robanove šla v hišo, kjer je Finkova še pet minut po njenem prihodu v rezalniku rezala papirje, ni pa videla, katere, Finkova ji je dejala, da niso pomembni. O tem, da Finkova ni prenakazala drugega dela nakazila z računa zavoda Hiša hospica na društvo, je povedala, da je to storila nova predsednica Robanova, ko je potekla vezava. Zaradi tega zaposlenim niso mogli pravočasno izplačati plač, društvo, ki leto konča z negativnim poslovnim izidom, pa prihodnje leto ne more kandidirati za sredstva na evropskih razpisih.

Dokaz s soočenjem

Na zaslišanju so izvedli tudi dokaz s soočenjem Finkove in pravnice Mateje Kajzba, ki je bila do decembra letos vodja pisarne v odvetniški družbi Borut Soklič in odvetniki, ki zastopa društvo hospic. Medtem ko je Finkova trdila, da ji je na sestanku 12. decembra lani, na katerem so bile tudi Robanova, Runtičeva in predstavnica upravnega odbora društva, Kajzba rekla, da ne more zvočno snemati sestanka, ker gre za neformalni sestanek, je Kajzba trdila, da tega ni nikoli rekla. O tem, ali je Kajzba Finkovi predlagala, da sama poda predlog za sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi v društvu, je Kajzba dejala, da ne, pač pa da so se pogovarjali o možnostih nadaljevanja sodelovanja ob očitanih kršitvah. Finkova je dejala, da ji je Kajzba rekla, da najbolje, če sama preneha delovno razmerje in da jo bo naslednji ponedeljek vprašala, kako se je odločila. Kajzba je dejala, da se ne spominja, ali se je prav v ponedeljek pogovarjala s tožnico, spomni pa se, da se enkrat je.

Sodnica Goranka Franz Ravbar je odredila nadaljevanje obravnave 1. februarja z zaslišanjem dodatnih sedmih prič.