Na Vodnikovem trgu dodatne arheološke raziskave

V okviru projekta izgradnje garažne hiše pod tržnico MOL načrtuje oblikovanje javno-zasebnega partnerstva.

Objavljeno
04. september 2013 16.54
Mo. Z., Delo.si, STA
Mo. Z., Delo.si, STA
Ljubljana - Predvidoma ta mesec so na Vodnikovem trgu v okviru projekta izgradnje garažne hiše in ureditve tržnice v načrtu dodatne arheološke raziskave. Te bodo podlaga za kulturnovarstvene pogoje, ki bodo vključeni v projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Takoj zatem pa bo ljubljanska občina oddala vlogo za omenjeno dovoljenje.

Na Mestni občini Ljubljana (MOL) so po pisanju Slovenske tiskovne agencije pojasnili, da bo na osnovi rezultatov izkopavanj valorizacijo arheoloških ostalin izvedel Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki bo nato določil kulturnovarstvene pogoje za izvedbo projekta. Projektanti pa bodo predpisano ravnanje z omenjenimi ostalinami vključili v projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po dosedanjih raziskavah ostalin se na najdišču nahaja del obrambnega sistema stare Ljubljane, kot so barbakan, Kloštrska vrata in obzidje, ter del mestnega sakralnega predela, kot je tudi samostanska cerkev.

Arheološko najdišče pod osrednjo ljubljansko tržnico je sicer razglašeno za kulturni spomenik lokalnega pomena. Odlok, ki so ga ljubljanski mestni svetniki potrdili na seji marca, med drugim določa, da se lahko, če to dopuščajo raziskave, območje sprosti za gradnjo.

Pred tem je bila tržnica zavarovana kot kulturni spomenik državnega pomena. Zaščita je bila ena prvih potez ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žige Turka, z njo pa je država preprečila vsakršne gradbene posege na območju osrednje tržnice in s tem gradnjo parkirne hiše. Začetek gradnje je pred omenjeno zaščito preprečila tudi odločitev ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki je ugodilo pritožbam devetih posameznikov in Nadškofije Ljubljana ter odpravilo že pridobljeno gradbeno dovoljenje.

V okviru projekta izgradnje garažne hiše pod tržnico MOL načrtuje oblikovanje javno-zasebnega partnerstva. Kot je zapisano v aktu o partnerstvu za izvedbo omenjenega projekta, sodi v javni del prenovljena ploščad Vodnikovega trga, prostori pokrite tržnice v Mahrovi hiši in javni del podzemne garaže.

Zasebni partner pa bo prevzel obveznost izgradnje celotnega projekta, poleg tega pa bo moral v celoti zagotoviti tudi financiranje projekta in pridobiti upravna dovoljenja.

V primeru, da bo izbrana možnost izgradnje podzemne parkirne hiše pod Krekovim trgom, bo zasebni partner prevzel financiranje tudi tega dela projekta, še piše v aktu. Ljubljanski župan Zoran Janković je sicer marca dejal, da najverjetneje ne bo prišlo do izkopavanj pod Krekovim trgom, možno pa je, da bodo naredili samo hodnik za podzemni prehod do vzpenjače na Ljubljanski grad.

Garažna hiša pod ljubljansko tržnico bo v celoti podzemna, uvoz in izvoz pa je predviden na območju prizidka Mahrove hiše iz smeri Krekovega trga. V prvi kleti načrtujejo 35 dostavnih parkirnih prostorov ter prostore za potrebe oskrbe ploščadi tržnice, v ostalih kleteh pa 480 parkirnih prostorov za osebna vozila. Število parkirnih prostorov za stanovalce zaenkrat še ni določeno, so pojasnili na MOL.

V Mahrovi hiši so predvidene enake vsebine kot doslej. »Pritličje je v celoti namenjeno za potrebe tržnice, program v etažah pa je odprt za dialog s potencialnimi zasebnimi partnerji,« so zapisali na MOL in dodali, da Vodnikov trg ostaja odprta tržnica s stojnicami za prodajo, ulično opremo in zasaditvijo zelenja.