Načrti na zalogo ali nepotrebno trošenje občinskega denarja?

Biro Sadar Vuga je za MOL izdelal kar dva projekta za novi dvorani za curling. Na MOL trdijo, da bodo zgradili obe, curling zveza o tem ne ve nič.

Objavljeno
02. julij 2013 16.59
LJUBLJANA ZALOG 04.01. 2012 rekreacija oz trening. Foto: ALESS CCERNIVEC/Delo
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – Z odpovedjo prenove Hale Tivoli je (vsaj začasno) ustavljena tudi ureditev prve dvorane za curling v Sloveniji. A to ni edini projekt za dvorano curlinga, ki čaka na uresničitev. Pripravljena je tudi že vsa dokumentacija za curling v Stožicah. Sosledje dogodkov kaže na nekoliko nenavadno hitenje občine s pripravo projekta.

Začetek curlinga v Sloveniji segajo na začetek leta 2010, ko so bili ustanovljeni prvi trije klubi za curling in Curling zveza Slovenije. Novica, da občina namerava zgraditi dvorano za curling, je v javnosti zakrožila pred slabim letom dni, konec poletja 2012. Informacija je bila, da bo dvorana za curling v Športnem parku Stožice. A le dobre tri mesece pozneje so nastale spremembe – občina je v proračun za letos umestila prenovo Hale Tivoli, ki naj bi po temeljiti rekonstrukciji postala tako imenovani ledni center, v načrtovano prenovo pa je vključila tudi dvorano za curling z dvema stezama. Takrat je tudi župan Janković napovedal, da bodo dvorano za curling uredili v Tivoliju, namesto v Stožicah.

Septembra o curlingu v Hali, novembra naročilo za Stožice

A občina je o umestitvi curlinga v Tivoli razmišljala že vsaj septembra lani. To potrjuje tudi investicijski projekt za prenovo Hale, ki je bil izdelan ta mesec in je kot enega od možnih scenarijev prenove vseboval tudi dvorano za curling. Zato je toliko bolj presenetljivo, da je MOL novembra lani oddala javno naročilo za izdelavo projektnih dokumentacij za idejno zasnovo, za projekt za gradbeno dovoljenje in za projekt za izvedbo del za ureditev dvorane za curling v Stožicah. Iz objav na portalu javnih naročil je razvidno, da je odločitev o oddaji naročila sprejela 30. oktobra, naročilo pa oddala 16. novembra.

Naročilo je bilo oddano neposredno, brez javnega razpisa arhitekturnemu biroju Sadar + Vuga. Ta je namreč avtor kompleksa Stožice in ima tako izključne avtorske pravice, MOL pa dokumentacije za Stožice brez dovoljenja tega biroja ne sme spreminjati ali dopolnjevati, so kot pojasnilo zapisali na občini.

Kolenc: Zgradili bomo obe dvorani

Marko Kolenc, vodja oddelka za šport v ljubljanski mestni upravi, je povedal, da je biro Sadar + Vuga naročeno dokumentacijo tudi izdelal in da mu je MOL za to plačala 48.000 evrov decembra lani in še 48.000 januarja letos. Na naše vprašanje, zakaj so oddali naročilo za projektno dokumentacijo za curling v Stožicah, čeprav so hkrati načrtovali tudi dvorano za curling v Tivoliju, je Kolenc odgovoril, da je bila »odločitev o curlingu v Stožicah sprejeta že precej prej – še preden smo se odločili, da bo v Tivoliju curling«. Kolenc meni, da bosta dve stezi, ki sta predvideni v Tivoliju, glede na hiter razvoj tega športa, premalo. »Zato bo treba v prihodnje urediti še dve dodatni stezi v Stožicah,« je napovedal in dodal, da »je razvoj tega olimpijskega športa v Sloveniji v velikem vzponu«.

Nekaj mesecev pozneje je bila izdelana tudi projektna dokumentacija za popolno prenovo Hale Tivoli, ki je vključevala tudi novo dvorano za curling pod tribuno velike dvorane. Tudi pri tej dokumentaciji je sodeloval biro Sadar + Vuga, a ne kot neposredni izvajalec MOL, ampak kot podizvajalec projektantskega podjetja Elaa. Znano je, da je prenova Hale pred evropskim prvenstvom v košarki maja padla v vodo in je preložena v prihodnje leto.

Dvorana za curling sicer ni edino naročilo, ki ga je občina lani naročila pri Sadar + Vuga. Lani poleti je zavod Šport Ljubljana podjetju Sadar + Vuga plačal 23.400 evrov za izdelavo projekta za ureditev dveh prodajnih mest za prodajo kart znotraj stadiona. Prav tako poleti je MOL naročila tudi izdelavo dodatne projektne dokumentacije za športni park Stožice, in sicer za muzej športa, zunanjo ureditev, stezo za trim, plezalno steno, umestitev plastike v park ter za prezentacijski material za športni park Stožice. Za vse to je MOL arhitekturnemu biroju septembra lani nakazala 156.000 evrov. Skupaj je dodatna dokumentacija za Stožice pri Sadar + Vugi proračun MOL in zavoda olajšala za 275.000 evrov.

»Nadzorujejo nas nadzorni odbor, mestni svet in volivci«

A dokumentacijo za projekt za izvedbo del je MOL naročila le za Hram slavnih, ki je bil lani tudi odprt, medtem ko je za muzej športa in zunanjo ureditev naročila le idejno zasnovo. Zato je še bolj nenavadno, da je za dvorano za curling MOL naročila poleg idejne zasnove še dokumentacijo PGD in PZI. Sploh če vemo, da se v Stožicah že skoraj tri leta ni spremenilo tako rekoč nič.

Projektna dokumentacija, ki več leta čaka na realizacijo, pozneje navadno potrebuje novelacije, kar seveda pomeni dodatne stroške (za novelacijo idejne zasnove in dokumentacijo PGD za garažo pod tržnico je, na primer, MOL v letošnjem proračunu rezervirala kar 320.000 evrov). Zato se seveda postavlja vprašanje, zakaj naročanje celotne dokumentacije, preden je sploh odločeno, da bo projekt izveden in so za to izpolnjeni pogoji, in ali ne gre za nepotrebno porabo davkoplačevalskega denarja. Kolenc na to odgovarja: »Če ne bi imeli pripravljene dokumentacije, žal posledično niti ne bi mogli kandidirati na nobenem razpisu niti ne bi mogli izvesti nobenega projekta. Čeprav je iz vaših vprašanj razvidno, na kaj mislite, najbrž tudi sami veste, da porabo javnih sredstev nadzorujejo Nazorni odbor MOL, mestni svet, ne nazadnje pa tudi volivci.«