Naglas o občutljivi temi starševstva

Učenje starševstva: interes staršev za vključitev je velik, programi so razgrabljeni že za leto vnaprej

Objavljeno
16. marec 2018 20.00
otroci
Andreja Žibret
Andreja Žibret

Ljubljana – Neverjetna leta, ki krepi veščine pozitivnega starševstva in zmanjšuje slabo ravnanje staršev z otroki, je učinkovit program za preprečevanje in zgodnjo obravnavo vedenjskih težav otrok, so ugotavljali udeleženci projektne konference, ki je bila danes v prostorih Art centra Pionirskega doma.

S pomočjo finančne podpore Norveškega finančnega mehanizma so ga pilotno začeli izvajati marca 2015 do oktobra 2016. Septembra lani pa ga je ministrstvo za zdravje uvrstilo med programe krepitve duševnega zdravja in ga bo do novembra 2019 sofinanciralo v višini 329.746 evrov. Nekaj skupin je lani sofinanciralo tudi ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) v okviru programov psihosocialne pomoči za otroke, mladostnike in njihove družine; na konferenci pa so udeleženci izvedeli, da je bil program izbran za sofinanciranje še za obdobje od 2018 do 2020. 

Skupaj starši iz različnih družbenih okolij

V programu, ki ga izvajajo že v 30 državah, pri nas trenutno sodeluje devet partnerskih organizacij, vključenih pa je bilo že več kot 400 staršev. Treningi starševstva obsegajo od 16- do 18-tedenskih od dve do dveinpol urnih srečanj skupin, v katerih je največ 12 staršev, ki jih vodi voditeljski par. Starši preko izmenjave mnenj in stališč, ogledov in analize učnih video posnetkov, skupnih vaj ter domačih aktivnosti osvajajo in izboljšujejo svoje starševske veščine. Program je usmerjen v krepitev pozitivnega odnosa s svojim otrokom in jih spodbuja k usmerjanju pozornosti na otrokova pozitivna vedenja, k vsakodnevni igri z otrokom, uporabi pohval, vpeljevanju dnevnih rutin. Učijo se tudi spreminjanja načinov podajanja zahtev, s čimer utrjujejo pozitivno vedenje otrok. Starše opremi tudi z učinkovitimi strategijami, ki jih lahko uporabijo ob pojavu neželenega vedenja otrok. Najbolj pomembno pa je, da se med seboj podpirajo starši iz različnih družbenih okolij.

Medgeneracijsko prenašanje agresivnega vedenja

Strokovna vodja programa dr. Marija Anderluh s službe za otroško psihiatrijo na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana je izpostavila, da se kar polovica duševnih motenj začne do 14. leta starosti, duševne motnje pa se kažejo pri 10 do 15 odstotkih otrok in 20 odstotkih mladostnikov. Pri tem je zaskrbljujoče medgeneracijsko prenašanje agresivnega vedenja v družinah. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je kar 20 do 30 odstotkov otrok v Evropi izpostavljenih neprimernim življenjskim preizkušnjam in okoliščinam. Izsledki psihiatrične raziskave, ki spremlja otroke v njihovem razvoju do 45. leta, so pokazali, da je že pri treh letih mogoče prepoznati najbolj ogroženo skupino prebivalcev. Zdravo starševstvo pa je odločilnega pomena za zgodnji razvoj otrok, njihovo dobro telesno in duševno zdravje, učenje in uspešno življenje.

Interes staršev za vključitev je velik, programi so razgrabljeni že za leto vnaprej, vsi izvajalci pa imajo čakalno listo. V javnem zavodu Mala ulica, ki je tudi eden od izvajalcev, se trenutno srečujeta že 12. in 13. skupina, skozi njihov program pa je šlo že 150 staršev, je povedala direktorica Eva Strmljan Kreslin. Starši se lahko prijavijo na njihovi spletni strani, čakalna doba je približno leto dni. Jeseni načrtujejo nove tri skupine.

Cilj: vključiti tisoč staršev na leto

Cilj izvajalcev programa je usposobiti 30 timov za izvajanje v vseh 16 regijskih centrih za socialno delo po Sloveniji. Tako bi omogočili vključitev približno tisočim staršem na leto. Program trenutno poteka za starše otrok od treh do osmi let. Želijo ga razširiti še za starše otrok od 8 do 12 let, v prihodnosti pa bi radi vpeljali tudi programe za učitelje in vzgojitelje. Junija bodo začeli z izvajanjem programa z družino na domu ("home coaching").