Namesto mokrišča poligon za avtošole in parkirišče

O centru varne vožnje ob avtocestnem izvozu Domžale so razmišljali že leta 2007.

Objavljeno
16. maj 2017 18.06
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek
Domžale – Na degradiranem območju Mlak pri avtocestnem izvozu Domžale bo avtošola Šmarca uredila začasni vadbeni poligon za kandidate za voznike osebnih vozil, na sosednjem zemljišču nekdanjega mokrišča pa zasebni avtoprevoznik Vinko Barlič že ureja začasno parkirišče za svoje tovornjake.

Borut Žagar
, direktor avtošole Šmarca, nam je povedal, da je vodstvo AMD Domžale že leta 2007 razmišljalo, kako bi na območju Mlak uredilo center varne vožnje in izpitni center, vendar načrta niso uresničili. Ker imajo avtošole iz občin Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče vse večje potrebe po vadbenih površinah, kandidati za voznike pa morajo vaditi na neprimernih prometnih površinah oziroma gostovati na poligonih v Ljubljani, se je Žagar odločil, da bo uredil lasten poligon. Od mengeškega nepremičninarja Romana Kalušnika, lastnika oziroma solastnika podjetij Karo in Mlake, ki je obsežna zemljišča v Mlakah pred leti kupil z namenom, da bo tam zgradil poslovno cono s parkirišči za tovornjake, poligonom varne vožnje, motelom, bencinsko črpalko in drugimi spremljajočimi dejavnostmi ter objekti za tovornjakarje, je odkupil približno 3000 kvadratnih metrov zemljišča nasproti skakalnega centra Zaboršt/Ihan.

Dolgoročni načrt

Predvidoma še pred koncem leta namerava tam urediti vadbeno površino za začetne ure kandidatov za voznike osebnih vozil. Ker gre za mokrišče, ki ga je nasul že prejšnji lastnik, mu terena ne bo treba posebej utrjevati, bo pa moral z njega odpeljati odvečno zemljino, ki je je za cel hrib. Na »začasnem parkirišču« bo moral poskrbeti še za odvajanje meteornih vod in lovilce olj.

V prihodnosti bi rad Žagar na tem zemljišču in zahodno od njega uredil pravi poligon z manjšim servisnim objektom in sanitarijami, za katerega pa bo moral najprej sofinancirati izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN Mlake) ter pridobiti soglasja naravovarstvenikov in drugih prostorskih odločevalcev. Čez večji del Mlak so namreč speljani srednje- in visokonapetostni daljnovodi, in če bo investitor hotel urediti kanalizacijo, vodovod in druge komunalne napeljave, bo moral plačati tudi pokablitev 20-kilovoltnih daljnovodov oziroma njihovo morebitno prestavitev.

Parkirišče za tovornjake

Na sosednjem zemljišču vzhodno od Žagarjevega je avtoprevoznik Vinko Barlič že utrdil močvirnati teren in začel postavljati kovinsko ograjo. Povedal je, da namerava urediti začasno parkirišče za približno 40 svojih tovornjakov in da ga nima namena tržiti kot tranzitno parkirišče za tovornjakarje. Zavarovano bo z videonadzornim varnostnim sistemom, saj so mu že med postavljanjem ograje ukradli več nosilcev zanjo. Občinski prostorski načrt do sprejetja OPPN Mlake na tem območju dovoljuje ureditev začasnega parkirišča za osebna in tovorna vozila, pri čemer mora investitor zagotoviti nemoteno odvajanje zalednih in meteornih vod ter lovilce olj.

Hotel za tovornjakarje?

Zahodno od obeh zemljišč je še 7500 kvadratnih metrov velika zazidljiva parcela, ki jo zasebnik ponuja v najem ali nakup. Sam ne namerava graditi, je pa zemljišče primerno tako za začasno kot stalnejšo rabo. Pred dobrimi osmimi leti je namreč dal pobudo, da bi tam lahko uredili manjšo poslovno cono z motelom s sto posteljami, bencinsko črpalko za tovornjake, več avtomehaničnimi delavnicami, avtopralnico, trgovinami in velikim parkiriščem za avtomobile in tovornjake.

Občinski načrti

Domžalska občina je pred leti nekdanje obsežno mokrišče Mlake s spremembami svojih prostorskih načrtov označila za degradirano območje, ki ga ne namerava ščititi, denimo z Naturo 2000. Vanj so najprej posegli z več daljnovodi, zatem so ga presekali še z avtocesto in avtocestnim izvozom. Občina je zato že leta 2009 velik del slabih kmetijskih zemljišč (močvirski travniki in gozd) dovolila iz nezazidljivih spremeniti v zazidljiva stavbna zemljišča, Mlake pa v večjem delu uvrstila v »razvojno območje«.

Ker je večina zemljišč v zasebni lasti, le nekaj je državnih in občinskih, doslej še ni bilo pobudnika, ki bi predlagal OPPN Mlake. Smo pa na občini zvedeli, da ima v načrtu razvojnih programov pomembno naložbo, ki bi lahko vplivala na hitrejše sprejetje OPPN. Gre za širitev in asfaltiranje zdaj makadamske ceste med gradom Krumperk in avtocestnim priključkom Domžale. Na občini pravijo, da zanj pripravljajo projektno dokumentacijo ter da bi izbor izvajalca lahko izpeljali v drugi polovici leta in tudi že začeli dela.

Kaj pa nadzor?

Četudi sta od mokrišča Mlake ostala le ozek pas ob avtocesti in nekaj večji gozdiček na vzhodni strani, bo nadzor okoljskih inšpektorjev pri urejanju »začasnih parkirišč« zelo pomemben. Če investitorji ne bodo poskrbeli za meteorne kanale in lovilce olj, namreč ni izključeno okoljsko onesnaženje z motornimi olji, ki bi odtekala na nižje ležeče močvirske travnike in jelšev gozd okoli njih.