Namesto stotih stanovanj stoti Sparov center

Trgovec bo center med Litijsko in Hruševsko odprl letos. Prenova Litijske in priprave na gradnjo dvorane.

Objavljeno
26. april 2017 13.06
Gradnja ob Pesarski
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek
Ljubljana – V križišču Litijske in Hruševske ceste, nasproti stolpnic na Bilečanski, je Spar Slovenija začel graditi svoj stoti trgovski center. Odprli naj bi ga letos, kaj več pa vodstvo podjetja še noče razkriti.

Kljub redkobesednosti Sparovega vodstva nam je na gradbišču in ljubljanski upravni enoti uspelo zvedeti precej več o gradnji. Upravna enota nam je poslala dve gradbeni dovoljenji. Prvo, zanj je zaprosilo gradbeno podjetje Imos, je 18. decembra 2012 izdala za gradnjo dveh stanovanjsko-poslovnih objektov. Po načrtu, ki je že v letu 2008 predvideval gradnjo soseske Blažev grič, naj bi na nekoliko večji parceli od sedanje zgradili 14-nadstropno stanovanjsko stolpnico in manjši trinadstropni objekt, ki naj bi imela garažno klet v treh podzemnih etažah.

Sosedje zminirali projekt

Kot je razvidno iz razprav v letih 2008 in 2009, pa so se okoliški ljudje uprli dodatnim stanovanjem zaradi bojazni, da bi se s tem še poslabšale prometne razmere. V mislih so imeli predvsem pomanjkanje parkirnih prostorov. Eden od stanovalcev je takrat opozoril, da je Imos ob prodaji stanovanj v stolpnicah na Bilečanski v letih 1978 in 1979 kupcem zagotavljal tudi parkirno mesto. To bi se izšlo, če bi se investitor 30 let kasneje držal prvotnega projekta in zgradil tudi parkirno hišo v treh nadstropjih na travniku med Litijsko cesto in obcestno stolpnico na Bilečanski. Ker pa so po anketi, izvedeni leta 2008, stanovalci izkazali premajhno zanimanje za gradnjo parkirne hiše oziroma se jim je zdela ponujena cena parkirnega prostora previsoka, je Imos naslednje leto zahteval spremembo urbanističnega načrta. Občina je takrat investitorjev projekt poslovno-stanovanjskega kompleksa podprla, spremenila ga je le toliko, da je izločila parcelo za garažo in investitorja zavezala, da na preostanku zemljišča zgradi dodatno klet, kjer bo zagotovil tudi sto parkirnih prostorov za okoliške stanovalce.

Staroselci proti stanovanjem

Stanovalci tega gosto poseljenega območja med Štepanjo vasjo, južnim delom Štepanjskega naselja in sosesko ob vznožju Zgornje Hrušice tudi nad popravljenim načrtom niso bili navdušeni, saj si niso želeli dodatne okoljske obremenitve z novogradnjo. Problema mirujočega prometa namreč ni reševal. S spremembo prostorskega načrta bi prostor obremenili z dodatnimi 92 stanovanji in trinadstropnim poslovnim objektom. Četudi bi bilo v kleti sto parkirnih prostorov za staroselce, pa bi jih bilo za novoselce kar 242 v kleti in 26 na prostem. Po takratni oceni bi za potrebe staroselcev morali zagotoviti najmanj 250 novih parkirnih prostorov.

Eden od pripombodajalcev je predlagal, da bi v javno-zasebnem partnerstvu zgradili le poslovni objekt in garažno hišo, torej brez stanovanjskega objekta. Česa takega pa ni hotel Imos. Na koncu so decembra 2012 temu izdali gradbeno dovoljenje za 97 stanovanj in 361 parkirnih prostorov (od tega 336 v kleti). A projekt ni bil izveden zaradi propada Imosa.

Nova sprememba načrta

Podjetje Elcom, ki je zemljišče odkupilo od propadajočega Imosa leta 2013, je leta 2015 vložilo predlog za spremembo gradbenega dovoljenja. Namesto stanovanj in poslovnih prostorov je na zmanjšani površini predlagalo gradnjo pritličnega in nepodkletenega trgovskega centra. Potem je več kot leto vlogo dopolnjevalo in 5. oktobra lani končno dobilo gradbeno dovoljenje. Marca pa je zemljišče in projekt odkupil Spar Slovenija, ki je zdaj edini investitor.

Pred približno tremi tedni so začeli kopati gradbeno jamo za nekaj več kot 900 kvadratnih metrov velik trgovski center. To bo pritlični objekt, nad katerim bo le ena medetaža. Stal bo v jugovzhodnem delu parcele, okoli njega pa bo 92 parkirnih prostorov (72 za motorna vozila, štiri za motorje, 16 za kolesa). Glavni vhod bo z Litijske ceste v višini zdajšnje intervencijske poti k prvemu obcestnemu bloku na Bilečanski, pomožni pa s Hruševske (predvsem za dostavo). Gradnja manj zahtevnega objekta bo predvidoma trajala pet mesecev, torej bo odprt pozno jeseni.

Prebivalci Štepanje vasi in okolice bodo s trgovskim centrom glede oskrbe precej pridobili, žal pa ta ne rešuje problema parkiranja. Sparovo parkirišče bo zanje ponoči neuporabno, saj bo opremljeno z zapornicami.

Druge novogradnje

V neposredni bližini Sparovega gradbišča že nekaj tednov poteka tudi prenova dela Litijske ceste oziroma cestišča nad dotrajanim podhodom. Do junija naj bi odpravili zamakanje, preuredili pločnike in avtobusni postajališči. Ob Pesarski ulici pa smo opazili komunalne delavce, ki zaradi načrtovane gradnje 1,3 milijona evrov vredne športne dvorane za dvoranski nogomet prestavljajo glavne vode za vodovod in kanalizacijo. Kot smo že pisali, bosta nogometaša Boštjan Cesar in Bojan Jokić dvorano s tlorisno površino 1845 kvadratnih metrov zgradila na zemljišču nasproti OŠ Božidarja Jakca, ki ga v partnerstvo vlaga občina.

Kdaj bodo nadaljevali prenovo Litijske ceste med Fužinsko in Pesarsko ulico, kjer manjkajo pločniki in kolesarska steza, bo odvisno od pridobivanja evropskega denarja v okviru tako imenovanih aglomeracij. Glede na vse upravne postopke pa letos še ni pričakovati začetka del.