Napačno zgrajeni kanal bi popravili z nadgradnjo

Kanal C0: Skoraj 30 milijonov vreden posel je občina zaupala Javni razsvetljavi in partnerju iz Stožic, Gradis skupini G.

Objavljeno
24. julij 2013 12.57
Ljubljana 15.11.2010 - Tovarna KOTO v Zalogu.foto:Blaž Samec/DELO
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – Iz kanalizacije med podjetjem Koto in centralno čistilno napravo v Zalogu že leta zaudarja, smrad se včasih razširi po celotnem naselju, odplake v kanalu zastajajo, zato tam nastaja »živa greznica«, idealna za razmnoževanje podgan. Tako stanje kanala C0 opisujejo v Zalogu, medtem ko je občina tik pred začetkom podaljšanja kanala vse do Broda.

»Kanal C0 je na trasi Zalog zgrajen napačno, saj nima padca za industrijske odpadne vode, zato se voda in druge odplake zadržujejo v njem. Ker so v jaških industrijske odplake in druga svinjarija in ker to ne more tekoče priti do centralne čistilne naprave, je to idealen kraj za gojenje podgan. Te iz kanala redno prihajajo in hodijo po kraju, zdaj pa so stalne gostje prepolnih zabojnikov Snage,« stanje opisuje Milan Mirkov iz civilne družbe Spodnji Kašelj-Podgrad-Zalog.

Četrtna svetnica z liste omenjene civilne družbe Minka Jerebič, ki živi v neposredni bližini kanala, pojasnjuje, da podgane plezajo po okenskih policah, da zaradi smradu perila ne morejo sušiti pri odprtih oknih, kaj šele zunaj, in da včasih smrdi po več ur skupaj. Problematične so predvsem odplake iz bližnjega Kota, ki sicer ima svojo čistilno napravo, a kot pravi Mirkov, je očitno ne uporabljajo vedno.

»Samo normalne življenjske razmere bi radi,« nadaljuje. Zato jih je, ko je bilo aprila letos objavljeno javno naročilo za izvajalca za nadgradnjo tega kanala vse do Broda, zanimalo, ali bo javno podjetje Vodovod-Kanalizacija (Vo-Ka) že sredi devetdesetih let zgrajeni del kanala C0 najprej saniralo. Civilna družba je tako svetu četrtne skupnosti Polje že maja predlagala, naj od občinskih strokovnih služb pridobijo vse informacije o tem projektu, kar je svet ČS podprl. Informacij pristojnih pa menda še vedno niso dobili.

Vo-Ka: Nadgradnja bo izboljšala delovanje

So jim pa v začetku julija na njihove zahteve o sanaciji kanala odgovorili z Vo-Ke. Iz dopisa je jasno, da kanala ne nameravajo sanirati, vendar pričakujejo, da se bodo z nadgradnjo kanala C0 in dodatnimi količinami odpadnih vod težave s smradom zmanjšale. Na Vo-Ki pojasnjujejo, da je trenutno zgrajeni kanal C0 v dolžini 3,6 kilometra (od Zaloga do vzhodne obvoznice), po nadgradnji pa bo dolg približno 14 kilometrov in bo tekel ob desnem bregu Save do čistilne naprave Brod. Po njem bodo do centralne čistilne naprave v Zalogu odvajali komunalne in industrijske odpadne vode iz naselij ob obeh bregovih Save od Zaloga do Medvod. Na naša vprašanja so pojasnili, da je »zaradi konfiguracije terena zbiralnik na zadnjem odseku od vzhodne obvoznice naprej položen v padcu 1 promila, od vzhodne obvoznice v smeri proti ČN Brod pa bo padec kanala od 1,5 do 2,5 promila, kar je za zbiralnike večjih dimenzij povsem običajen padec.«

Nadaljujejo, da je trenutno na zbiralnik priključenih približno 15 odstotkov skupne predvidene količine komunalne odpadne vode. »Pri manjši količini odpadne vode je tudi njena hitrost v zbiralniku manjša, zato utegne povzročiti usedanje usedljivih snovi, kar lahko ob neugodnih pogojih privede do prehitrega razkrajanja, to pa povzroča vonjave. Po izvedeni gradnji zbiralnika C0 v celotni dolžini se bo pretok odpadne vode v zbiralniku povečal, kar bo izboljšalo delovanje zbiralnika na že zgrajenem odseku.«

Civilna družba: Najprej naj sanirajo stari kanal

Da problem pri dosedanjem kanalu obstaja, se torej strinjajo tako stanovalci območja kot načrtovalci nadgradnje, popolnoma drugačni pa so pogledi na njegovo reševanje.

Pri civilni družbi Spodnji Kašelj-Podgrad-Zalog namreč ne verjamejo, da bodo težave z nadgradnjo kanala izginile kar same od sebe. Menijo, da količina odpadnih vod ne bo tolikšna, da bi preprečila usedanje in zadrževanje snovi v starem delu kanala. »Kanal v Zalogu je treba najprej sanirati, šele nato nadgraditi,« je prepričan Milan Mirkov, ki dodaja, da je bil kanal narobe zgrajen, ker je bil projekt pred leti napačno pripravljen.

Stanje je Vo-Ka popravljala pred tremi leti, ko je, kot pravi Mirkov, »nenormalno smrdelo iz Kota«. Takrat je javno podjetje na nekaterih jaških namestilo posebne pokrove. V civilni družbi poudarjajo, da so te pokrove namestili le v neposredni bližini stanovanjskih hiš in da iz jaškov še vedno zaudarja, na Vo-Ki pa, da odtlej od krajanov niso več prejeli pritožb, čeprav so jim predstavniki omenjene civilne družbe samo letos v zvezi s kanalom pisali vsaj dvakrat.

Odločitev o izbiri izvajalca še ni pravnomočna

Toda začetek nadgradnje kanala C0 je, kot kaže, vse bliže, saj so Vo-Ka in občine Ljubljana, Medvode in Vodice že izbrale izvajalca del. To bo Javna razsvetljava skupaj z Gradisom skupino G, ki sta med tremi ponudniki oddala najnižjo ponudbo, v vrednosti 24 milijonov evrov brez DDV (29,3 milijona z davkom).

Poleg gradnje kanala C0 naročilo vsebuje tudi gradnjo kanalizacijskega omrežja v vseh treh občinah v skupni dolžini približno 45 kilometrov.

Izbira izvajalca še ni pravnomočna, saj je eden od neizbranih ponudnikov zahteval dodatno razlago odločitve o oddaji javnega naročila, so sporočili z Vo-Ke. Naročnik mu jo je poslal v ponedeljek in zdaj ima do 1. avgusta možnost, da zahteva revizijo. Če zahtevka ne bo, bo odločitev o izbiri izvajalca postala pravnomočna, če pa bo vložen, se bo postopek javnega naročila bržkone zavlekel za vsaj nekaj tednov.

Na občinah sicer računajo na 85 odstotkov evropskih sredstev, vendar mora ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sofinanciranje projekta še odobriti, pogoj za to pa je pravnomočna odločitev o izbiri izvajalca gradbenih del.