Nekdanji vojaški odpad država prenesla na MOL

Na 21 tisoč kvadratnih metrih zemljišč v Savljah bo poleg 208 starih še 50 novih mestnih vrtičkov.

Objavljeno
20. november 2013 15.50
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana – Ovir za začetek urejanja petdesetih dodatnih vrtičkov na nekdanjem vojaškem odpadu v Savljah ni več. Vlada je namreč prejšnji teden odobrila brezplačni prenos vseh zemljišč na občino. Izvajalec del pa bo moral pohiteti, da ga ne prehitita jesensko deževje ali zima.

Janez Petkovšek

Ker je bilo zemljišče, na katerem je že vrsto let okoli dvesto vrtičkov, formalno v lasti države oziroma obrambnega ministrstva, ga je bilo treba prenesti na občino. Vlada je to storila 14. novembra, ko je sprejela predlog pogodbe o brezplačni odsvojitvi nepremičnega premoženja države v korist ljubljanske mestne občine.

V sklepu piše, da se za upravljavca zemljišč na več parcelnih številkah v katastrski občini Ježica (v skupni izmeri nekaj več kot 21 tisoč kvadratnih metrov) in manjše poslovne stavbe z asfaltiranim dvoriščem – tam je do leta 1992 deloval vojaški odpad – določi ministrstvo za obrambo. Hkrati je vlada obrambnega ministra Romana Jakiča pooblastila, da z MOL sklene pogodbo o brezplačni odsvojitvi navedenih nepremičnin.

S tem se bo končal dolgotrajni proces prenosa nepremičnin z države na občino. Začel se je namreč že maja 1992, in sicer na podlagi dogovora o neodplačnem prenosu upravljanja med ministrstvom za obrambo in takratno občino Ljubljana Bežigrad.

Takrat so se dogovorili, da bo Republika Slovenija upravljanje zemljišč v izmeri 21.086 kvadratnih metrov neodplačno prenesla na občino Ljubljana Bežigrad. Po evidenci nepremičnin so danes vredna nekaj manj kot 230 tisoč evrov, njihova pravna naslednica pa je MOL. A šele, ko bo možen prenos lastniške pravice teh nepremičnin.

Občina je svoje obveznosti iz dogovora (sprememba namembnosti v zelene oziroma kmetijske površine in sanacija območja z rušitvijo objektov in čiščenjem terena) v celoti izpolnila, kar se vidi tudi iz dejanskega stanja v naravi. MOL je tako 18. septembra letos dala zahtevo za neodplačni prenos vseh zemljišč, stavbe (v njej so in bodo ostali radioamaterji) in dvorišča in država ji je nedavno ugodila.

Kmalu začetek del

V podjetju Lavaco, ki je bilo izvajalec vzorčnih (tipskih) občinskih vrtičkov tudi na vrtičkarskih območjih v Štepanji vasi in Dravljah, smo zvedeli, da začetek del lahko pričakujemo v kratkem. Četudi jim rezultati analize zemljine na vsebnost nevarnih snovi še niso znani, neprijetnih presenečenj oziroma nevarnih odpadkov ne pričakujejo. Pri izvedbi del, ki morajo biti opravljena v petdesetih dneh, bi jih lahko začasno ustavilo le neugodno vreme.

Za najem petdesetih novih vrtičkov se bodo lahko potegovali vsi, ki se bodo prijavili na razpis, objavljen bo decembra ali januarja. Izbrani se bodo pridružili 208 vrtičkarjem, ki bodo od občine prav tako dobili v podpis nove najemne pogodbe, za vrtičke, ki jih nekateri obdelujejo že več kot dvajset let.