Nesojeni evropski projekt brez izvajalca

Kanalizacija v Ljubljani, Medvodah in Vodicah: Izbrana ponudba Hidrotehnika, vredna dobrih 26 milijonov evrov, je nepravilna in nepopolna.

Objavljeno
21. oktober 2013 18.35
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – Državna revizijska komisija (DRK) je razveljavila odločitev Javnega holdinga Ljubljana (JHL) o izbiri izvajalca za nadgradnjo sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter gradnjo povezovalnega kanala C0 v ljubljanski občini.

JHL za omenjene občine vodi postopek javnega naročila za gradnjo kanalizacije v skupni dolžini približno 45 kilometrov. Izbiranje gradbinca za projekt, katerega vrednost je v proračunu MOL ocenjena na slabih 38 milijonov evrov, se vleče že nekaj mesecev, in kot kaže, ne bo končano v kratkem.

Na razpis, ki ga je JHL objavil aprila letos, so prispele tri ponudbe: Javne razsvetljave v partnerstvu z Gradis skupino G (ponudbena cena 24 milijonov evrov brez DDV), Hidrotehnika skupaj s Prenovo gradbenikom, Komunalnimi gradnjami in GVO (26,3 milijona) ter Granola v partnerstvu s podjetjem Godina (28,5 milijona). JHL je najprej izbral najcenejšo ponudbo Javne razsvetljave, na kar se je pritožil Hidrotehnik. Naročnik je pritožbi ugodil, odločitev razveljavil in na novo izbral ponudbo Hidrotehnika s partnerji. Na to odločitev sta se pritožila druga dva ponudnika in zahtevka za revizijo sta romala na DRK. Svoj zahtevek je Javna razsvetljava kasneje umaknila, ne pa tudi Granol, ki so mu državni revizorji ugodili in odločitev JHL o oddaji naročila Hidrotehniku razveljavili.

Neustrezne reference

Granol je ponudbo Hidrotehnika izpodbijal v več točkah: vsebovala naj bi napačne reference, predolg rok izvedbe del, neustrezno predstavljeno ponudbeno ceno ter sporno izjavo o zagotavljanju denarnih sredstev. Državni revizorji so navedbam Granola pritrdili že pri prvi točki, o referencah, zato preostalih sploh niso preverjali. Ugotovili so, da za referenčni projekt, gradnjo bazena v sklopu ureditve prometne in komunalne infrastrukture na Brdu, ki ga je Hidrotehnik navedel pri dokazovanju tehničnih in kadrovskih sposobnosti, ni bilo pravočasno pridobljeno uporabno dovoljenje. Naročniki so v razpisni dokumentaciji namreč sami omejili ustreznost reference na gradnje, ki so bili izvedene »v obdobju zadnjih petih let pred objavo obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na portalu javnih naročil«. Pri tem so zahtevali, da je za referenčni objekt pridobljeno uporabno dovoljenje.

»Nesporno je, da za referenčni objekt uporabno dovoljenje do 17. aprila 2013 (dan objave javnega naročila) ni bilo pridobljeno,« so zapisali državni revizorji in ugotovili še, da Hidrotehnik ni dokazal, da bi bil za to, da dovoljenje ni bilo pridobljeno pravočasno, kriv naročnik (MOL), ne sam kot izvajalec. Zato je bila ponudba nepravilna in s tem nepopolna, naročnik pa jo je bil kot takšno dolžan izločiti iz postopka, so zapisali na DRK. Komisija je JHL napotila, da v nadaljevanju postopka sprejme eno od odločitev v skladu z zakonom o javnem naročanju.

Evropska sredstva

Na JHL sklepa komisije še niso komentirali, sporočili so, da je postopek znova v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb. Za izvajalca lahko zdaj izberejo najdražji Granol, prav tako lahko vse ponudbe zavrnejo. Vsekakor pa odločitev ni v prid evropskemu sofinanciranju projekta. Občine so namreč načrtovale, da bodo zanj pridobile več kot 22 milijonov evrov kohezijskih sredstev iz finančnega obdobja 2007–2013. Dodatne projekte naj bi pristojni ministrstvi, za kmetijstvo in okolje ter gospodarski razvoj in tehnologijo, potrjevali v prihodnjih tednih, a pogoja sta, da bodo imeli projekti, ki bodo morali biti izpeljani do konca leta 2015, že pravnomočno izbrane izvajalce del in gradbena dovoljenja.