Nevarni zabojniki redno na cestišču

Stanovalci so za utore, na občini pravijo, da prilagoditev ni predvidena.

Objavljeno
18. februar 2015 12.01
Ruska ulica,Ljubljana Slovenija 09.02.2015
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – Stanovalci Spodnje Šiške opozarjajo na nevarne zabojnike za smeti na dvosmernih Medvedovi cesti in Ruski ulici, kjer je Pivovarna Union, ki so tudi moteči za promet. Svarijo pred nevarnostjo, da se zabojniki zapeljejo po cestišču.

Poleg tega opozarjajo, da so navsezadnje nevarni tudi za otroke, saj lahko na cesto izza zabojnika skoči manjši otrok, pa ga voznik prepozno opazi ali ga sploh ne. Po mnenju stanovalcev je pločnik tako v Ruski ulici kot na Medvedovi cesti dovolj širok, približno dva metra, da bi na njem zlahka naredili manjše utore, v katerih bi stali zabojniki. Tako bi bili bolj varni, da se ne bi zapeljali na cestišče.

Na občini smo povprašali, ali razmišljajo o takšnem posegu v omenjenih ulicah. Na oddelku za gospodarske dejavnosti so odgovorili, da tam prilagoditev pločnikov za namestitev zabojnikov, ki so na cestišču, ni predvidena. Navedli so samo še birokratski odgovor s povzetkom odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov, po katerem javno podjetje Snaga opravlja obvezno gospodarsko javno službo zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju mestne občine in po katerem so posode za komunalne odpadke uporabnikov nameščene na zasebni površini oziroma funkcionalni površini objekta (zbirno mesto).

Društvo DUO, Odbor za lepšo Staro Šiško, je ta predlog že posredovalo mestnemu oddelku za gospodarstvo in promet in nato prejelo podoben odgovor. Stanovalci menijo, da bi MOL kot upravljavka javnih površin v takih primerih morala vsaj zahtevati, da se zabojniki takoj odstranijo s cestišča. Če pa stanovalci nimajo ustreznega funkcionalnega zemljišča za postavitev zabojnikov, kot ga zahtevajo predpisi, pa je lahko rešitev čisto enostavna, in sicer, da bi zabojnike z ustrezno prilagoditvijo pločnika, ki je v tem primeru dovolj širok, namestili na utoru. Kot pravijo, bi to morala izvesti občina, saj stanovalci sami tega ne morejo storiti.