Niti v središču Ljubljane ni vse bleščeče

Uničena pot na Grad, propadajoča hiša in ograja brez spomeniškega soglasja kazijo ulico Na Stolbi.

Objavljeno
10. januar 2014 08.22
Posodobljeno
10. januar 2014 14.00
Na stolbi,ulica pod ljubljanskim gradom,Ljubljana Slovenija 08.01.2014
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – Občina je zadnja leta veliko denarja usmerila v mestno središče, ki je z urejanjem brežin, obnovo javnih površin, fasad in gradnjo mostov precej spremenilo podobo. A nekateri deli so še naprej neurejeni, celo zanemarjeni. Stanovalci ulice Na Stolbi opozarjajo, da njihova ulica, po kateri se veliko turistov spusti z Gradu, mestu ne more biti v ponos.

Stanovalci si za to, da bi občina nekaj pozornosti preusmerila tudi na njihov konec, prizadevajo že vrsto let. V zvezi s tem so se pri županu Zoranu Jankoviću prvič oglasili avgusta 2008, kasneje pa s pobudo za celovito urejanje problematike pisali še podžupanu Janezu Koželju. Opozorili so, da je prostor »neurejen, nedopadljiv in tudi nevaren za različne skupine uporabnikov«.

Gre namreč za pomemben prostor, tudi za turistično podobo glavnega mesta, saj se prav po ulici Na Stolbi – verjetno predvsem zaradi slabih oznak – z Ljubljanskega gradu spusti veliko turistov. Ti so potem izgubljeni, ne vedo, kje so se znašli, saj ni nikakršnih oznak in usmerjevalnih tabel, ki bi jih odpeljale nazaj v mestno jedro, so nam povedali stanovalci. Na poti z Gradu se jim Ljubljana najprej predstavi z neurejeno gozdno potjo, potem z zapuščeno in razpadajočo hišo, ki je v lasti MOL in že leta sameva, nazadnje pa jih pričaka še luknjasta ulica Na Stolbi in od lani tudi visoka kovinska ograja, ki jo je postavil lastnik Hiše pod Gradom in dodatno kazi podobo tega območja. Zato so stanovalci predlagali, da se pripravi projektna naloga, ki bi bila podlaga za njegovo celovito ureditev.

MOL: Postopno reševanje brez časovnih zavez

Na kolegiju podžupana Koželja so zadevo februarja lani obravnavali in sklenili, da se tam preveri možnost uvedbe območja za pešce, da se uredi ploščad za zabojnike za smeti, prav tako štirje parkirni prostori za stanovalce in da se ponovno preverijo načrti za preureditev zapuščene hiše na koncu ulice, ki je v občinski lasti. Kaj dosti dlje od obljub pa za zdaj niso prišli. S prvim januarjem je bilo sicer tam tudi uradno razglašeno območje z dovoljenim omejenim lokalnim prometom, vendar stanovalci poudarjajo, da to ne bo pomagalo, če ne bodo postavljene fizične ovire. Na občini pravijo, da bo v prvi fazi postavljen le znak, »če bo treba, pa bomo postavili tudi avtomatski dvižni stebriček«.

In druge obljube? Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet pravijo, da so februarja lani pri podžupanu sprejeli sklep, da se problematika urejanja prostora rešuje postopno. Glede ureditve ploščadi za zabojnike so ugotovili, da ne morejo urejati prostora na javni površini, saj so uporabniki dolžni imeti posode za ločeno zbiranje odpadkov na svoji površini. Napovedali pa so, da bodo stopnice ob hiši Na Stolbi 5 in 7 zaradi varnosti zabetonirali.

Za zapuščeno hišo na naslovu Na Stolbi 8 so z javnega zavoda Ljubljanski grad sporočili, da je v dolgoročnem načrtu predvidena za upravne prostore zavoda, in sicer za delavnice, vzdrževanje gradu in vzpenjače ter glede na zmožnosti tudi za manjše število umetniških sob oziroma apartmajev za gostujoče umetnike. Zemljišče je sicer del intervencijske poti za tirno vzpenjačo. Na naše vprašanje, kaj pomeni »dolgoročni načrt«, bolj natančne časovne opredelitve niso podali, češ da je to odvisno od razpoložljivih sredstev. Glede predloga občanov, da bi postavili dodatne usmerjevalne table, tako da se turisti na poti z Gradu ne bi izgubljali, na MOL pravijo, da »so urejene poti na Grad ustrezno označene«. Za mnenje, kaj pravi o neurejenosti tega območja, smo prosili tudi podžupana Janeza Koželja, a neuspešno.

Žalostna slika središča mesta

Se pa s stanovalci strinjajo v četrtni skupnosti Center. Predsednica sveta ČS Meta Verbič je povedala, da jih pri njihovih prizadevanjih absolutno podpirajo. »Ta del je za središče mesta res žalostna slika.« Kot je pojasnila, so v četrtni skupnosti pravkar pripravili prednostni program zadev, ki doslej niso bile uresničene in pri katerih bodo vztrajali, da bodo v letu 2014 vendarle izpeljane. Med njimi je tudi ulica Na Stolbi, kjer gre po besedah Verbičeve za redno vzdrževanje javnih površin. Poudarja, da bi bilo nujno urediti brežine nad Streliško ulico in pot, ki vodi proti Gradu in je popolnoma uničena, ter najti rešitev za zapuščeno hišo na koncu ulice. Prednostni program bodo v prihodnjih dneh poslali pristojnim občinskim službam, prav tako v vednost županu in podžupanu.

Zaradi neurejenega stanja po mnenju nekaterih tudi nastajajo posegi, ki še dodatno degradirajo prostor. Eden takih je ograja, ki jo je postavil lastnik Hiše pod Gradom na Streliški ulici 10 in meji na ulico Na Stolbi. Ker stavba stoji v območju kulturnega spomenika in območju arheološkega najdišča, bi moral investitor po besedah Irene Vesel Kopač z ljubljanske območne enote zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS) za vsak poseg pridobiti kulturnovarstveno soglasje. A tega ni storil, saj ima soglasje le za objekt, ne pa tudi za ograjo, je povedala Vesel Kopačeva, ki pravi, da so zadevo predali inšpektoratu za kulturo, prav tako so obvestili mestni inšpektorat.

Vnaprej dvignejo roke

Inšpektorji še niso ukrepali. Po besedah Bogomire Skvarča, vodje mestnih inšpektorjev, z zadevo niso seznanjeni, dodala pa je, da so tovrstni primeri v pristojnosti gradbene inšpekcije. Tam so odgovorili, da jim glede na podatke, ki smo jim jih poslali, »ni uspelo pozicionirati domnevno nelegalne gradnje, posledično pa tudi najti prijave o predmetni zadevi«, ki so jo stanovalci na gradbeni inšpektorat sicer poslali decembra. Dodali so, »da ograja lahko predstavlja enostavni objekt, za katerega ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, prav tako gradnja ograje ni prioriteta pri nadzoru gradbene inšpekcije«. Odgovornosti se vnaprej za zdaj niso izognili le na kulturnem inšpektoratu, od koder so sporočili, da so decembra prejeli dve prijavi, povezani s to ograjo, in da bodo »v kratkem opravili ogled lokacije«.

Za pojasnila smo vprašali tudi Primoža Jereta, lastnika Hiše pod Gradom, ki pravi, da je bil v stiku z ZVKDS in pridobil ustrezna dovoljenja za obnovo hiše, da so si predstavniki zavoda ograjo tudi ogledali, s tem pa se je zadeva končala. Meni, da sta ograja in njena višina ustrezni, se pa strinja, da bi se jo dalo narediti veliko lepše, a v tem primeru bi pričakoval sofinanciranje občine. S predstavniki MOL se je že pogovarjal, vendar neuspešno. »Samo diktira se, prispevajo pa nič,« pravi Jere o zahtevah kulturnovarstvenikov. Pojasnil je še, da je ograjo postavil zaradi vandalizma, ker se ljudje vinjeni spuščajo po ulici Na Stolbi in mu na streho hiše, v kateri sta gostilna in hotel, mečejo kamne, zaradi česar ima stroške s popravili. Dodal je še, da je imel precejšnje stroške že pred leti, ko je občina gradila vzpenjačo in so po tej ulici vozili nekajkrat pretežki tovornjaki in jo popolnoma uničili, prav tako so bile posledice vidne na brežinah.