Nova koncertna dvorana za glasbeno šolo

S prenovo stavbe na Vegovi bodo poskrbeli tudi za statiko stavbe in boljšo požarno varnost. Dodatne učilnice na podstrešju.

Objavljeno
10. oktober 2017 19.15
Srednja baletna in glasbena šola, Ljubljana 4. oktober 2017 [Srednja baletna in glasbena šola,Ljubljana,stavbe]
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek
Ljubljana – Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana je objavil razpis za rekonstrukcijo in dozidavo glasbene šole na Vegovi 7. Do prihodnje jeseni bodo dobili novo koncertno dvorano in dodatne učilnice, zagotovili pa bodo tudi boljšo statično in požarno varnost stare stavbe.

V podkletenem objektu, ki ima še pritličje, nadstropji in podstrešje, je že od leta 1960 umeščena plesna dvorana. Tudi danes je v pritličju plesna šola, v zgornjih dveh etažah pa deluje Glasbena šola Ljubljana.

Ker je objekt star in v njem niso izvajali večjih popravil, je streha v zelo slabem stanju. Na več krajih zamaka, manjša popravila pa ne zaležejo več. Zato bo treba po načrtih, ki so jih letos pripravili v biroju OFIS arhitekti (vodja projekta je Špela Videčnik), zamenjati vso strešno kritino, žlebove in pločevinaste zaključke.

V stavbi, kjer je ob največjih koncertih naenkrat 300 otrok in staršev, imajo poleg tega le eno samo stopnišče, kar ni primerno s stališča požarne varnosti. Zato sta v projektu rekonstrukcije predvidena novo evakuacijsko stopnišče in dvigalo, ki bi ob požaru vsem omogočila varen umik. Na strehi zdajšnje baletne dvorane bodo nove stopnice in tribune.

Staro stavbo bodo tudi statično ojačali. To naj bi dosegli s postavitvijo več dodatnih armiranobetonskih sten. Obodno steno v atriju bi tako betonirali in jo povezali z obstoječim zidom.

Koncertna dvorana

Z naštetimi posegi bi poleg vsega dobili še dodatne večnamenske prostore, ki bi jih namenili plesni in glasbeni šoli, pa tudi zunanjim obiskovalcem – za koncerte, konference ... Konservatorij bo tako predvidoma dobil koncertno dvorano z 240 sedeži v drugem nadstropju, ki bi bila namenjena predvsem vajam in nastopom učencev, lahko pa tudi drugim. Do nje bodo zato zagotovili ločen dostop iz atrija. Dodatne učilnice pa bodo uredili predvsem v podstrešnem delu proti Turjaški ulici. V preostanku strehe bo manjši zunanji avditorij.

Cena še neznanka

Potencialni izvajalci gradbenih, obrtniških in instalacijskih del morajo prijave oddati do 23. oktobra, pri čemer je pogoj, da so od leta 2011 uspešno izpeljali vsaj dve rekonstrukciji ali novogradnji objektov, z davkom vredni najmanj 1,2 milijona evrov, in da bo izpolnjeval pogoje za zelena naročila.

Za projekt rekonstrukcije in dozidave bo konzervatorij zagotovil 320.000 evrov, preostanek pa ljubljanska občina iz proračunov za letos in prihodnje leto. Po osnutku pogodbe je predvideno, da bo moral izbrani izvajalec delo začeti 19. februarja prihodnje leto in ga dokončati najkasneje do 31. avgusta istega leta.