NSi predlaga umik prometne politike MOL

Svetniški klub NSi je vložil predlog za umik prometne politike MOL z dnevnega reda prihodnje seje mestnega sveta.

 

Objavljeno
12. september 2012 15.36
Posodobljeno
12. september 2012 18.00
LJUBLJANA SLOVENIJA 30.05.2011 KOLESAR POLETJE ZEJA FOTO:ROMAN SIPIC/DELO
Ma. J., Ljubljana
Ma. J., Ljubljana

Ljubljana - V Novi Sloveniji menijo, da je županov dokument nedorečen, nekonkreten in nerealen. Očitajo mu, da se osredotoča le na mestno jedro, zanemarja pa obrobne dele in tako ne prinaša celostne ureditve in strategije za mesto. Poudarjajo, da ne določa ne terminskih rokov ne finančnega okvira in da predlagatelj ne navaja strokovnih mnenj ali raziskav, ki bi dokazovale izvedljivost in primernost projektov za Ljubljano.

»Predlog je le priročnik dobrih praks in v veliki meri neizvedljiv, zato od župana pričakujemo, da ga bo v sodelovanju s stroko uskladil z realnimi potrebami in zmožnostmi, konkretiziral projekte ter določil časovni in finančni načrt izvedbe,« je dejala vodja svetniškega kluba Mojca Kucler Dolinar.

Če večina svetnikov njihove pobude za umik ne bo podprla, pa v NSi predlagajo, naj sprejmejo vsaj  sklep o dopolnitvi prometne politike s konkretnim načrtom elektrifikacije mestnega prometa in načrtom celostne ureditve kolesarskih površin po celotni občini.