O nezakonitem delu Papir servisa obvestili Bruselj

Civilne iniciative iz Vevč so na nezakonito predelavo odpadkov opozorile podpredsednico evropske komisije Viviane Reding.

Objavljeno
24. september 2013 15.08
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana

Ljubljana – Papir servis nima pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja, kljub temu pa v Vevčah izvaja svojo dejavnost nemoteno. Ker upravno sodišče o pritožbi, vloženi julija, še ni odločilo, so civilne iniciative iz ČS Polje o tem problemu nedavno spregovorile v Trstu, na sestanku evropske komisije.

Predstavniki civilnih iniciativ, vevške ribiške družine in organizacije Alpe Adria Green so ugotovili, da se v poltretjem mesecu, odkar so na upravno sodišče vložili tožbo zoper izdano okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za obratovanje Papir servisa v Vevčah, do danes ni zgodilo nič. Sodišče je tožbo prejelo in jo posredovalo na ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter odvetniški družbi, ki zastopa Papir servis. Oboji so v predpisanem roku podali svoje pripombe. Podjetje pa je kljub dejstvu, da nima pravnomočnega dovoljenja za predelavo odpadkov, dejavnost vseskozi izvajalo nemoteno. Formalno od 1. junija, ko je opustilo dejavnost v Mostah.

Iniciative so opozorile, da so od junija do septembra obnavljali Cesto 30. avgusta, zaradi česar je bil ves tovorni promet preusmerjen na druge ceste. Prvi mesec sta bili zelo obremenjeni Vevška cesta in cesta Slape (obe iz smeri Zaloške). Od občinskih uradnikov so zahtevali, naj postavijo prometno signalizacijo, ki bi prepovedovala vožnjo za tovornjake, težje od 3,5 oziroma 5,5 tone. Prometne znake so sicer postavili, a šele, ko so tovornjaki med vožnjo po preozkih ulicah poškodovali več streh na stanovanjskih objektih. Tudi policija je lahko ukrepala šele po njihovi postavitvi. Promet je do zdaj tekel še po Litijski cesti in Cesti heroja Trtnika ter Papirniški poti. Krajani, živeči na zadnjih dveh, nasprotujejo vožnji težkih tovornjakov, saj sta obe neprimerni za tak promet.

Delajo tudi po 18. uri

Po odprtju Ceste 30. avgusta se promet odvija spet po njej in Zaloški cesti. Stanje je, pravijo v iniciativah, znova katastrofalno. Čeprav je agencija za okolje (Arso) v OVD zapisala, da bo proizvodnja potekala od 6. do 18. ure, se v podjetju tega ne držijo, res pa je, da dovoljenje ni pravnomočno. Zaskrbljeni krajani se sprašujejo, po katerih predpisih sploh delajo.

Tretjega junija letos je bil opravljen inšpekcijski nadzor na MKO in Arsu v zvezi s pobudo, podano zaradi spornega odločanja pri izdaji OVD z dne 21. februarja. Sodeč po zapisniku, izdanem 3. julija, je inšpektor mag. Robert Lainšček pri obeh odkril več nepravilnosti, zato je odredil Dejanu Židanu in Jošku Knezu, ki vodita ta organa, da odpravita pomanjkljivosti in mu do 10. avgusta sporočita, kako sta to storila. Od inšpektorja iniciative doslej o tem niso prejele še nobenega obvestila. Kljub stalnim pritožbam krajanov nad izvajanjem dejavnosti v tem podjetju (smrad, hrup, promet) in peticiji z več kot 1500 podpisi, 11. julija vloženi na MKO in Arso, se ti državni instituciji nista odzvali. Zato so sklenili, da ukrepajo drugje. »Ker na nedelovanje državnih institucij v Sloveniji ne moremo vplivati, ker te delajo v našo škodo in ne v naše dobro, smo se pritožili tudi na evropsko komisijo, kjer zadevo spremljajo,« so zapisali.

Srečanje z Redingovo

V ponedeljek, 16. septembra, so se predstavniki sedmih civilnih družb srečali s podpredsednico evropske komisije Viviane Reding. Predstavili so ji probleme, s katerimi se srečujejo v ČS Polje. Prosili so jo za pomoč, oziroma da Bruselj Slovenijo opozori, da ne izvaja evropskih direktiv in krši njihove temeljne človekove pravice. Včeraj so ji posredovali še vso dokumentacijo, ki jo imajo v posameznih nerešenih zadevah (Zaloška, Koto, Industrijska cesta, kanalizacija ...).

V prihodnjih dneh bodo oddali ponovne pritožbe na izdani OVD, saj so ugotovili, da javni uslužbenci, ki so vodili ta postopek, pred izdajo odločbe niso preverili vseh dejstev, prav tako niso pridobili mnenj drugih organov, ki bi jih morali. Prepričani so, da njihovo nevestno delo lahko privede do ekološke katastrofe na vevškem območju. O nevarnosti požara so pristojne (MKO, Arso) že obvestili, a ti niso ukrepali.

Inšpekciji za okolje in naravo in inšpektoratu za promet, energetiko in prostor pa je Milan Mirkov, predsednik Civilne družbe Spodnji Kašelj-Podgrad-Zalog, 20. septembra poslal novi pritožbi, povezani z nezakonito dejavnostjo Papir servisa.

Poziv inšpekcijama

Še enkrat je opozoril, da podjetje obratuje v neposredni bližini Ljubljanice in na poplavnem območju. S svojo dejavnostjo po njegovem ogroža habitat reke, saj vse odplake tečejo naravnost vanjo. Kanalizacije na tem območju ni, tista, ki ni zakonita, pa je speljana neposredno v vodotok. Podjetje je sicer začelo graditi greznico, kamor naj bi se stekale odplake, a brez ustreznih dovoljenj. Kljub temu svojo dejavnost nemoteno izvajajo.

Krajani so, trdi Mirkov, obupani. Najhuje je tistim, ki živijo v bližini (nekateri imajo stanovanje oddaljeno le pet metrov stran od podjetja). Pri sortiranju smeti nastaja neznosen smrad, množično se pojavljajo glodavci in mrčes, stanje pa je vsak dan slabše. Zaradi navedenega Mirkov ponovno poziva inšpekcijski službi, da ukrepata in podjetju prepovesta izvajanje te dejavnosti, saj nima ustreznih dovoljenj, še manj pa soglasij krajanov, ki živijo v neposredni bližini.