O Papir servisu Arso odloča že pol leta

Agencija za okolje se še ni odločila niti o tem, koga priznati za stranskega udeleženca.

Objavljeno
14. oktober 2014 17.51
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana – Papir servis je vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja za ureditev sortirnice nenevarnih odpadkov, preureditev objektov in gradnjo nadstreškov v Vevčah na agenciji za okolje (Arso) oddal 24. marca letos, ta pa v več kot pol leta še ni sprejela končne odločitve.

Čeprav Vevčane veseli, da ima Papir servis težave s pridobivanjem omenjenega soglasja, saj to pomeni, da ne sme znova pognati obrata za predelavo odpadkov na območju Seta na Vevški 52 in da bodo pred hrupnimi tovornjaki ter proizvodnjo imeli mir vsaj še nekaj mesecev, se vseeno bojijo, da država ne bi popustila pod pritiskom kapitala in podjetju izdala dovoljenje za obratovanje kljub ostremu nasprotovanju krajanov. Nelagodje se širi zlasti med predstavniki civilnih iniciativ iz četrtne skupnosti Polje in posamezniki, ki so se odzvali na junijski poziv agencije za okolje, naj se izrečejo o načrtovanih posegih. Večina izmed njih namreč k načrtu, ki je bil javno razgrnjen od 5. junija do 4. julija, ni dala le pripomb, temveč so zahtevali tudi priznanje statusa stranskih udeležencev.

Počasnost organa

Ko so pričakovali, da bo Arso poslal odločbe o priznanju ali zavrnitvi zahtevanega statusa (ali pa o zavržbi), je, kot smo že poročali, v prvih avgustovskih dneh sledila zahteva agencije, naj posamezniki in iniciative dopolnijo nepopolne vloge. Ker so od njih zahtevali, naj natančno opredelijo, lastniki katerih parcel v okolici načrtovanega obrata so in kakšen je njihov pravni interes za sodelovanje v postopku, so jih skoraj vsi zasuli s kritičnimi odgovori in »dopolnitvami vlog«. Očitali so jim, da bi lahko uradniki vsakega od njih preverili v uradnih evidencah.

Večini pritožnikov ne gre v račun, da so morali dopolnitve vlog poslati v zelo kratkem, 15-dnevnem roku, Arso pa o njihovi (ne)popolnosti oziroma primernosti za dodelitev statusa stranskega udeleženca ne odloči že dva meseca. Kaj šele, da bi odločil o vsebinskih pomislekih in argumentih organizacije Alpe Adria Green, ribiške zveze in krajanov, živečih v neposredni bližini Seta, ki bi jim težko odrekli status stranskih udeležencev. AA Green je 14 strani pripomb in utemeljitev, zakaj bi bilo treba zavrniti izdajo okoljevarstvenega soglasja Papir servisu, denimo poslal že 30. junija.

Zavlačevanje?

Med prizadetimi krajani in v iniciativah se vse bolj krepi prepričanje, da Arso odlaša z odločitvijo zato, da bi Papir servis izpolnil čim več zahtev, ki jih za delovanje sortirnice odpadkov zahteva zakonodaja. Četudi podjetje letos na upravno enoto ni vložilo nobenega zahtevka za izdajo ali spremembo gradbenega dovoljenja za prenovo, dozidavo, predelavo, legalizacijo črne gradnje ali gradnjo objektov na območju Seta v Vevčah, pa je to namesto njega kot lastnik zemljišč in tamkajšnjih objektov storila družba Set. Na upravni enoti smo zvedeli, da so s sklepom, izdanim 15. septembra, zavrgli zahtevo investitorja Seta za legalizacijo »obstoječega nadstreška za papirno galanterijo (dozidavo k obstoječemu objektu)«.

Novosti na terenu

Kot smo videli na terenu, je Set ob rekonstrukciji Vevške ceste in Ceste 30. avgusta nekoliko razširil vhod v svoj obrat, kjer bi del prostorov namenil tudi dejavnostim Papir servisa. To je storil na račun krčenja funkcionalnega zemljišča ob tamkajšnjem bloku, ki je formalno še vedno v njegovi lasti. Kljub temu pa to cestno križišče še vedno ne ustreza normativom za promet težkih tovornih vozil. V njem se namreč ne moreta srečati niti avtobus in avto, kaj šele avtobus in tovornjak. Cestišče je preozko, tako da mora eno od vozil zapeljati na pločnik, pri čemer so ogroženi pešci. Razlog za to pa je, da ob prenavljanju Ceste 30. avgusta niso razširili križišča z neprednostno Vevško cesto. Namesto tega so postavili le nov prometni znak, ki pa problema ne rešuje. Še zlasti bi bil problematičen vsak izhod priklopnika iz Seta ali Papir servisa. Ob vključevanju na Cesto 30. avgusta bi moral zapeljati kar v križišče, saj mu pogled na Vevško cesto (v tem primeru prednostno) zakriva hiša v križišču. S tem pa bi oviral promet na obeh javnih cestah. Sploh če bi sočasno nasproti pripeljal tovornjak, ki bi hotel v obrat. Dokler čakajoči tovornjak ne bi odpeljal, bi drugi stal, saj je po tovarniški poti možen le izmenični promet.

Predrage rešitve

Ker ni pričakovati, da bi se zasebni investitorji lotili širitve križišča, odstranitve motečega objekta ali še dražje širitve tovarniške poti, je že jasno, da prenovljena Cesta 30. avgusta ne bi mogla prevzeti dodatnega tovornega prometa iz smeri Zaloške ceste (enako z Litijske), ne da bi se pri tem poslabšala prometna varnost. Arso sicer tehta med diametralno nasprotnimi interesi podjetja na eni in Vevčanov na drugi strani. Toda po občinskem prostorskem načrtu je na območju Seta dovoljena le papirniška dejavnost, ne pa sortiranje in obdelava odpadkov. Tako spremembo bi moral prej potrditi mestni svet.