O spornih zemljiščih v Šiški zdaj gradbeni izvedenec

V sporu z Gjuro in Gipossom je na strani tožečih strank poleg MOL zdaj še več Šiškarjev in državni sklad DSU.

Objavljeno
10. april 2013 18.37
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana – Spor o lastništvu zelenic, otroških igrišč, dovoznih cest in parkirišč, ki jih je pred leti od Gipossa odkupil Bojan Gjura, se bo vlekel še precej časa. Ker bodo v zadevo vključili sodnega izvedenca in geodeta, bo treba na njuno poročilo čakati več mesecev.

To je bistvo včerajšnje obravnave na ljubljanskem okrožnem sodišču in hkrati tudi razlog, da je sodnica Jelka Podgoršek (primer je morala prevzeti po nalogu višjega sodišča) nadaljevanje glavne obravnave preložila za nedoločen čas. Je pa obljubila, da bo storila vse, da bi zadevo pospešila in o njej kljub vse zajetnejšem spisu odločila čim prej.

Čeprav so od zadnje obravnave pretekli že skoraj štirje meseci, niti tokrat niso govorili o vsebini spora, temveč predvsem o tem, kako bodo v nedoločeni prihodnosti izvedli posamezna dokazna dejanja.

Vse več tožečih strank

Za prvo večje presenečenje so poskrbeli odvetniki, ki so se na sojenju pojavili prvič. Ko jih je sodnica vprašala, v kakšni vlogi se udeležujejo razprave, so ji odgovorili, da so zastopniki etažnih lastnikov in da bi radi v pravdi sodelovali kot »sosporniški intervenienti«. Zastopnika toženih strank, to je Gipossa, Video Arta in Bojana Gjure, sta tej širitvi strank v postopku nasprotovala, vendar je sodnica odločila, da se etažni lastniki po svojih pooblaščencih smejo pridružiti osnovni tožbi, ki jo je proti prej omenjenima podjetjema in Gjuri vložila ljubljanska mestna občina. Teh je več sto; gre za lastnike stanovanj v blokih na Ulici Ane Ziherlove 2 in 8, Rašiški 1 in 3 ter bloku v kareju Adamičeve, Porentove in Rašiške ulice.

Spor zanima tudi DSU

V imenu države oziroma DSU pa je odvetnik Gregor Zupančič sodnici napovedal intervencijsko tožbo v osnovni zadevi in jo skušal predložiti kar pred začetkom razprave. Sodnica jo je sicer vzela na znanje, a ga napotila, naj jo odda v vložišču. Odvetnik se ji je opravičil, vendar je DSU njen poziv, naj se izreče, ali želi sodelovati v postopku, dobila šele 18. marca. Je pa res, da smo o tem pisali že 15. decembra lani, torej so poziv pošiljali več kot tri mesece.

Zdaj na potezi izvedenec

Sodnica je zatem razložila, kako bo postopek vodila v prihodnje. Vsem je dala vedeti, da se bo opirala na že izdano in pravnomočno sodbo višjega sodišča v podobnem primeru in da bo treba razjasniti vse nejasnosti glede vsake od parcel iz pripravljalne vloge MOL z dne 25. avgusta 2011. Tako bo sodni izvedenec gradbene stroke moral za vsako od parcel ugotoviti, katera je lahko oziroma ne more biti predmet tožbe, pri čemer bo treba tudi določiti zemljišča, ki jih stanovalci potrebujejo za redno rabo. Pri tem bo moral ugotoviti, kaj vsaka od parcel predstavlja v naravi, kakšno funkcijo ima in za kakšne infrastrukturne objekte na njih gre, prav tako bo treba določiti njihov obseg. Povrhu vsega si bo moral pomagati še z geometrom.

Ko bo to dolgotrajno delo opravljeno, pa bo sodnica zaslišala še tretjo toženo stranko – Bojana Gjuro. Ugotoviti bo skušala, ali je zemljišča kupil v dobri veri ali ne.

Izredno zanimiv je bil del razprave, ko je sodnica od obeh strani hotela zvedeti, koga naj bi določila za sodnega izvedenca gradbene stroke in kateri geodet naj bi izvedel morebitne nove izmere. Tožene stranke so namreč predlagale, naj izvedenec ne bo iz Ljubljane, »da ne bi bil obremenjen s posli za MOL kot prvo tožečo stranko oziroma bil pod njenim vplivom«. Ko so ugotovili, da med njimi ne sme biti »že okuženih« posameznikov, se je Podgorškova odločila, da jih bo nekaj s seznama sodnih izvedencev poiskala sama, se uskladila z vsemi odvetniki in določila za vse sprejemljivega. Enako bo ravnala pri izbiri geodeta. Vsebinske razprave, torej zaslišanj in izjav tožnikov, toženih ali prič, tokrat ni bilo, prav tako med navzočimi ni bilo nobenega od prizadetih Šiškarjev.