Ob OŠ Bežigrad namesto nogometnega igrišča parkirišče

Fantje, ki so tam igrali nogomet, so ogorčeni,  ravnateljica pa zagotavlja, da bo prestavljeno igrišče enako veliko.

Objavljeno
30. september 2013 19.58
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – Skupina fantov, nekdanjih učencev OŠ Bežigrad, je razburjena zaradi razritega nogometnega igrišča ob šoli, kjer so še pred kratkim ob popoldnevih lahko igrali nogomet. Ogorčeni so, ker na polovici nekdanjega igrišča šola načrtuje 14 parkirnih prostorov za učitelje.

Za Matijo, dva Jana, Uroša in Matjaža, ki stanujejo v Župančičevi jami in v bližini nimajo nobenega drugega igrišča, je bilo nogometno igrišče ob OŠ Bežigrad njihovo edino zbirališče, kjer so se lahko ukvarjali s športom. Vsa druga igrišča v okolici so namreč že pozidali ali podrli. Tam pa so nogomet igrale vse generacije, tudi očetje s sinovi. »Pomenilo nam je več kot nogometno igrišče, saj smo se tam srečevali, spoznavali in družili. Zdaj mladi sredi betona nimamo več nobenega prostora za druženje in rekreacijo,« razburjeno pripovedujejo.

Svetniška pobuda o ustavitvi posega

Prenova pri OŠ Bežigrad je zmotila tudi mestno svetnico Mojco Škrinjar (SDS), zato je županu in pristojnim občinskim službam poslala svetniško pobudo, v kateri jih poziva, naj ponovno urgentno proučijo načrte, ki jih ima osnovna šola z otroškim nogometnim igriščem ter atletsko stezo, pri čemer nameravajo zmanjšati te površine in jih nameniti za parkirišče zaposlenih. Ob tem Škrinjarjeva meni, da je kakršnokoli krčenje igralnih in zelenih površin, namenjenih otrokom, huda zloraba pedagoških načel ter zdravstvene mladinske politike. Predlaga, da bi nameravani poseg takoj ustavili.

Ravnateljica Maja Rakun Beber pa pravi, da navedbe ne držijo. Zagotavlja, da bo nogometno igrišče, ki ga bodo preplastili, ostalo v enaki velikosti in bo prestavljeno nekoliko proti šoli. Prostor za 14 parkirnih prostorov so pridobili na račun podrte ute in kontejnerjev. Atletsko stezo, ki je bila zdaj neurejena, bodo prestavili in ustrezneje umestili v prostor, vendar zaradi zmanjšanja sredstev šele prihodnje leto. Prenova bo trajala predvidoma tri tedne, po njej pa bo prostor urejen bolj funkcionalno, trdi ravnateljica. Načrtovali so jo že poleti, a so morali počakati na vsa potrebna dovoljenja za začetek del. Spremenili bodo še dovoz do šole zaradi intervencijske poti in zamaknili pločnik, da bo lahko do vrtca in šole pripeljal tudi šolski avtobus.

Žrtev pomanjkanja parkirnih prostorov

Ravnateljica pravi, da ima šola ves čas težave s parkiranjem. Ko je občina avgusta lani urejala parkirni režim na območju celotne Župančičeve jame, so mestni oddelek za gospodarske dejavnosti in promet prosili za rešitev težave. Po ureditvi namreč šoli ni bilo namenjeno nobeno parkirišče, vsa druga pa so postala plačljiva in namenjena parkiranju za največ šest ur. Šola je predlagala tri rešitve: označitev enega parkirišča pred šolo za potrebe šole oziroma obiskovalcev, označitev nekaj prostorov na skupnem parkirišču v Črtomirovi ulici in možnost nakupa dovolilnic po ceni za stanovalce, kjer bi zaposleni lahko parkirali do 16. ure. Z MOL so lani dosegli dogovor, po katerem so v modri coni uredili šest mest, na katerih je dovoljeno parkirati največ 15 minut in so namenjena predvsem staršem, ki otroke pripeljejo v šolo. Parkirni prostori za daljše parkiranje pa smejo biti le na zemljišču šole, ne na javnih površinah. Ravnateljica še pravi, da 14 parkirišč za skoraj petdeset zaposlenih ni rešitev, predvsem je to rešitev za obiskovalce šole, ki tako ne bodo parkirali sredi ulice ali tik pred vhodom v šolo. Zaposleni pa da v šolo prihajajo s kolesi, javnim prevozom in avtomobili, ki jih parkirajo na plačljivih parkirnih mestih.

Zaradi pol manj denarja ne bodo izvedli vseh del

Prvi del celovitejše prenove so končali lani. Za šolo, na južni strani, kjer so izhodi iz učilnic razredne stopnje, so uredili igrišče za učence prvega triletja in podaljšano bivanje ter košarkarsko igrišče, kar je stalo 40.000 evrov, denar za igrala pa je prispevala šola sama. Pravkar poteka drugi del, prenova severnega dela igrišča, katere vrednost je bila ocenjena na 200.000 evrov, vendar je MOL sredstva v rebalansu proračuna zmanjšala za polovico, zato letos ne bodo izvedli vseh predvidenih del; prav toliko pa naj bi stala tretja faza prenove, ki jo načrtujejo prihodnje leto. Ravnateljica še poudarja, da imajo kot ena redkih šol igrišča ves čas odprta, tudi zunaj delovnega časa šole, in namenjena za popoldansko igranje drugih otrok.

Navedbe ravnateljice pa niso pomirile omenjene skupine fantov, ki ne verjamejo, da bo šola zgradila enako veliko nogometno igrišče.

Na vprašanje, ali bo MOL upoštevala pobudo mestne svetnice in še enkrat proučila načrte, vodja oddelka za predšolsko vzgojo Marija Fabčič odgovarja, da načrtovanih 14 parkirnih mest še zdaleč ne ustreza določbam ministrstva, po katerih bi osnovne šole morale imeti vsaj dva parkirna prostora na oddelek. Za dvooddelčno šolo je to 36 prostorov. »Ker v mestu primanjkuje parkirišč in zelenic ter primernih igrišč za otroke, pri pripravi projektov proučimo vse te vidike.« Fabčičeva še meni, da bo nova arhitekturna zasnova igrišča izboljšala kakovost otroške igre. Investicijsko-vzdrževalna dela pa potekajo v prostorsko omejenih gabaritih obstoječega, sicer neustreznega igrišča in okolice šole.