Ob »zgodovinskem dogodku« brez zastojev ne bo šlo

Zaprtje Slovenske ceste: 22. septembra osrednji del ceste brez avtomobilov

Objavljeno
03. september 2013 19.15
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – Že dolgo napovedovane spremembe prometnega režima na glavni cesti skozi središče mesta se bodo uresničile 22. septembra, na zadnji dan letošnjega evropskega tedna mobilnosti. Za prvih nekaj mesecev na občini načrtujejo začasno ureditev Slovenske ceste z minimalnimi posegi in sredstvi ter zbiranjem pripomb, predlogov in pobud za naprej.

»Temeljni namen je vrniti glavni ulici glavnega mesta njen pravi značaj; vrniti jo pešcem, kolesarjem in javnemu prometu in omejiti uporabo osebnega avtomobila za vožnjo po mestu,« je ob predstavitvi projekta uvodoma povedal podžupan Janez Koželj, ki je na MOL odgovoren za urbanizem. Samo preureditev Slovenske ceste je označil za »zgodovinski dogodek«. »S to preureditvijo bomo zaključili projekt prenove mestnega središče, ki je temeljil ne le na preurejanju prostora, ampak tudi na prometni reformi.«

Eurobasket prestavil zaprtje

Pogoja za zaporo Slovenske ceste za avtomobilski promet sta bila dva: izgradnja nove mestne vpadnice – Štajerske ceste in sklenitev notranjega cestnega obroča s Fabianijevim mostom. Napovedane spremembe na Slovenski cesti pa so po Koželjevih besedah zelo pomembne tudi v simbolnem smislu: »Zavzemamo se za pešce, kolesarje in javni promet, ne pa za avtomobile.«

Slovenska cesta je bila sicer za promet zadnja leta med evropskim tednom mobilnosti že zaprta. Tokrat bo med tednom mobilnosti prevozna; bojazen, da bi promet v mestu obstal med največjim športnim dogodkom v zgodovini države, je bila vendarle prevelika. Tako bo spremenjeni prometni režim začel veljati na zadnji dan tedna mobilnosti, ki bo hkrati tudi zadnji dan Eurobasketa. Na vprašanje, kakšne zastoje pričakujejo, je Koželj odgovoril s člankom iz avstrijskega časopisa, v katerem so poročali o kaosu ob zaprtju ene izmed cest na Dunaju. »Vedno je na začetku nekaj kaosa, zato je zelo pomembno obveščanje. Sčasoma se bodo vozniki preusmerili,« je dejal podžupan.

Začasna ureditev za 55 tisočakov

Kako bo torej videti Slovenska od 22. septembra naprej? Kot je bilo že napovedano, se zapira le osrednji del Slovenske ceste, med Gosposvetsko cesto in Šubičevo ulico. Na tem odseku bodo ukinili dva vozna pasova na vzhodnem delu in razširjeno površino za pešce označili s talnimi oznakami. Na tem delu načrtujejo postavitev otokov z mizami in stoli, ob njih pa drevesa in grmičevje v koritih. Projekt je zasnovan po načelu »manj je več«; na občini načrtujejo, da bodo vse elemente ureditve kasneje lahko prestavili na druge ulice in trge.

Po besedah Koželja želijo začasno ureditev doseči s čim manj preurejanja in gradbenih del ter čim manjšim vložkom – stroški naj ne bi presegli 55 tisoč evrov, vsa dela pa naj bi izvedli v desetih dneh. Na obeh koncih zapore bodo postavili dva kontejnerja, ki ju bodo najeli pri Luki Koper. V enem bo urejena razstava projektov nove podobe in zgodovine Slovenske, v drugem pa bo info točka, kjer bodo zbirali pripombe in predloge za izboljšanje projekta. »Pričakujemo pritožbe, a mislim da bo kasneje prevladalo zadovoljstvo,« je bil prepričan župan Zoran Janković, ki je napovedano spremembo primerjal z zaporo Prešernovega trga leta 2007, ko je ta najprej povzročila veliko hude krvi, kasneje pa so jo ljudje večinoma dobro sprejeli. Za poostren nadzor ob križiščih s Šubičevo in Gosposvetsko bodo skrbeli mestni redarji.

Za kolesarje bosta na omenjenem odseku zarisani nova oziroma izboljšana kolesarska pot, na občini pa obljubljajo tudi dodatna kolesarska stojala. »Rumena« vozna pasova bosta namenjena vozilom LPP in taksijem, stalen dostop z vozili pa bo omogočen tudi vozilom pošte, stanovalcem Slovenske 28 in 30 ter gostom hotela Slon. Dostava bo urejena enako kot v območjih za pešce v Stari Ljubljani.

Stalna ureditev za tri milijone evrov

In dolgoročna ureditev? Ta predvideva, da bo ves javni prostor poenoten, tlak bo enak tako na površinah za pešce, kolesarje kot avtobuse, na vzhodu pa načrtujejo zasaditev drevoreda, ob ploščadi Ajdovščina pa novo postajališče za mestne avtobuse.

»Projekt je precej kompleksen,« je dejal Koželj in napovedal, da načrtujejo začetek preureditve Slovenske skupaj z obnovo dotrajanih komunalnih vodov za začetek prihodnjega leta. Kdaj natančno, še niso napovedali, saj bo treba še pridobiti gradbeno dovoljenje in na javnem razpisu izbrati izvajalca del, je pa župan razkril vrednost prenove, ki po trenutnih ocenah znaša približno tri milijone evrov.

Koželj je izpostavil še druge vidike osvobajanja ceste avtomobilov: »Šele ko odpremo javni prostor pešcem in kolesarjem, omogočimo, da bo kdo pogledal tudi arhitekturo na tej ulici.« Poleg arhitekturnega je poudaril še pomen Slovenske ceste za nacionalne ustanove, kulturno in družbeno dogajanje.

Izrazil pa je tudi upanje, da bo občina z napovedanimi spremembami na Slovenski cesti spodbudila investitorje k zagonu večih zastalih projektov ob tej osrednji mestni cesti. Na severni strani tako že leta na gradnjo čakajo tako imenovana severna mestna vrata, na jugu NUK II, v osrednjem delu pa Šumi. Za podhod Ajdovščina pa si je MOL zamislila projekt minipleksa – mestnega kina za otroke. A tudi za tega ni znano, kdaj bi bil lahko urejen.