Občina bi prodala tudi Mahrovo hišo

Prodaja nepremičnin: Prostori na Krekovem trgu 10 so ocenjeni na 4,8 milijona evrov. Kaj to pomeni za gradnjo garaže pod tržnico?

Objavljeno
21. julij 2014 17.40
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – Občina je v načrt razpolaganja z nepremičninami uvrstila tudi objekt na Krekovem trgu, kjer je Mahrova hiša. Odločitev je presenetljiva, ker do zdaj ni bilo predvideno, da bi občinske prostore v tej hiši prodali. Na MOL so skrivnostni; pravijo le, da je bil izkazan interes o nakupu.

Na zadnji seji mestnega sveta so svetniki poleg drugega rebalansa letošnjega proračuna potrdili tudi spremenjen načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL. V njem je po novem kot največja predvidena prodaja objekt na Krekovem trgu 10, torej Mahrova hiša. Zapisano je, bi občina prodala 3080 kvadratnih metrov prostorov v tej stavbi, ki so ocenjeni na 4,8 milijona evrov (gre za posplošeno tržno vrednost nepremičnine). Po tem izračunu bi za kvadratni meter iztržili okoli 1560 evrov. Občina je sicer večinska lastnica Mahrove hiše; iz njihovih dokumentov je razvidno, da imajo skupaj v lasti 3438 kvadratnih metrov. Tri stanovanja v tem objektu v skupni površini 243 kvadratnih metrov pa so v zasebni lasti. Pomislekov o umestitvi tega objekta na seznam prodaje sicer na seji ni imel nihče.

Neformalni pogovori

Zakaj so se na občini odločili, da v načrt razpolaganja z nepremičninami tik pred volitvami umestijo tudi ta objekt na elitni lokaciji tik ob glavni tržnici? Z uvrstitvijo v načrt so namreč izpolnjeni formalni pogoji za izvedbo same prodaje. Na naša vprašanja so nam na oddelku za ravnanje z nepremičninami odgovorili le, da so prostore v Krekovem trgu 10 za prodajo namenili »zaradi neformalnih pogovorov izkazanega interesa o nakupu«. Na vprašanje, kdo je izkazal zanimanje, pa so odgovorili: »Ali kupec obstaja, bo znano v primeru, da se bodo interesenti prijavili na javno dražbo, javno zbiranje ponudb ali za sklenitev neposredne pogodbe.«

Poročali smo, da je bila Mahrova hiša ena izmed mogočih lokacij za selitev Akademije za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT), pri čemer je bilo predvideno, da bi objekt Univerza v Ljubljani odkupila, prostore obnovila in zgradila prizidek. A v dokumentu, ki ga je junija potrdil upravni odbor univerze, sta bili kot primernejša rešitev prostorske problematike AGRFT izbrana objekta na Trubarjevi in Dalmatinovi.

O interesentih »prenagljeno govoriti«

Je občina objekt v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem umestila zaradi zanimanja univerze ali obstajajo drugi interesenti za nakup? Na MOL na naše vprašanje niso odgovorili. Ponovili so le, da bo, ali kupec obstaja, znano v primeru, da se bo prijavil na dražbo, zbiranje ponudb ali za sklenitev neposredne pogodbe. »Do takrat je o interesentih prenagljeno govoriti,« menijo.

Kot pojasnjujejo, bodo »v primeru prodaje upoštevali zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Ta predpisuje metode razpolaganja s stvarnim premoženjem, in sicer javno dražbo, javno zbiranje ponudb in neposredno pogodbo, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji. Stavba bo skladno z zakonom tako prodana po eni izmed zgoraj omenjenih metod.« Na vprašanje, kdaj naj bi do poskusa prodaje prišlo, niso odgovorili. Sicer pa je po naših informacijah MOL že naročila tudi cenitev teh prostorov, kar zahteva zakon.

V Mahrovi hiši trenutno del prostorov zasedajo javni zavod Turizem Ljubljana in svetniške skupine. Na oddelku za ravnanje z nepremičninami so pojasnili, da glede selitve mestnih svetnikov v primeru prodaje prostorov »potekajo neformalni pogovori«. »Prepričani smo, da bomo rešitev našli pravočasno,« so zapisali.

Kaj bi prodaja pomenila za garažo?

Namera o prodaji Mahrove hiše je presenetljiva predvsem zato, ker občina, še vedno (vsaj uradno) vztraja pri načrtih za gradnjo garažne hiše pod osrednjo ljubljansko tržnico, čeprav v zadnjih dveh letih v zvezi s tem ni bilo praktično nobenega napredka. Projekt so nameravali izvesti v javno-zasebnem partnerstvu, pri čemer bi vložek občine poleg drugih zemljišč predstavljal tudi objekt Mahrove hiše. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta, v okviru katerega bi zgradili garažo, prizidek k Mahrovi hiši ter uredili Vodnikov in Krekov trg, je mestni svet sprejel že leta 2011. Predvideno je bilo, da bi zasebnik izvedel gradnjo, v zameno pa dobil del parkirišč in večino prostorov v Mahrovi hiši. Natančno delitev prostorov ter obsežnosti javnega in zasebnega partnerja bi določili v pogajanjih.

Leto pozneje je MOL tudi dejansko poskusila poiskati zasebnega partnerja; na razpis sta se prijavila le Gradis skupina G in Kranjska investicijska družba s skupno kandidaturo, a ker nista izpolnjevala pogojev, se je razpis končal brez izbire. Nato je zaradi zapletov z gradbenim dovoljenjem in zaščito tega območja projekt zastal.

V nasprotju z lastnim aktom

Vodstvo občine z županom na čelu je sicer ves čas vztrajalo, da bodo projekt izvedli. Ker so volitve pred vrati, je dejstvo, da se bo o tem odločalo v prihodnjem mandatu. A če bi občina še pred volitvami prodala Mahrovo hišo, bi s tem onemogočila izvedbo projekta na način, ki ga je sama predlagala in potrdila. Peti člen akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »podzemna parkirna hiša tržnica« namreč pod obveznostmi javnega partnerja določa, da bo občina v projekt vložila Mahrovo hišo (razen treh stanovanj v zasebni lasti).

Zato nas je zanimalo, ali načrti o prodaji teh prostorov pomenijo, da MOL odstopa od gradnje parkirišča pod tržnico. Jasnega odgovora na to nismo dobili, v mestni službi za razvojne projekte in investicije so zapisali: »Glede financiranja izgradnje parkirne hiše, ureditve pokrite tržnice, ureditve Vodnikovega trga ter umestitve ustreznega programa v obstoječi objekt Mahrove hiše so odprte tudi možnosti skupnega sodelovanja z drugimi investitorji.« Dodajajo, da trenutno čakajo na končno poročilo o arheoloških raziskavah, ki so jih izvajali lansko jesen.