»Občina s tožbo ustrahuje rogovce«

Odvetnik Zoran Korenčan meni, da občina s tožbo v vrednosti 1,6 milijona evrov izvaja pritisk na uporabnike.

Objavljeno
31. avgust 2016 21.32
Mojca Zabukovec
Mojca Zabukovec
Ljubljana – Medtem ko se dialog, kot ga imenujejo na občini, in MOLolog, kot ga vidijo uporabniki Roga, nadaljuje, je občina proti osmim med njimi vložila zasebne tožbe v skupni vrednosti 1,6 milijona evrov. Odvetnik rogovcev ob takšni »nenavadno visoki vsoti« meni, da gre za ustrahovanje.

Po junijskem vdoru varnostnikov v Rog, ko je občina ob treh zjutraj tako poskušala območje nekdanje tovarne koles izprazniti in začeti rušenje, so se razmere umirile. Okrajno sodišče je namreč izdalo odredbo, s katero je MOL začasno prepovedalo rušenje objektov na Trubarjevi 72, prav tako vstop na območje nekdanje tovarne z gradbeno mehanizacijo, pa tudi, da bi sama ali s pomočjo varnostnikov poskušala odstraniti uporabnike, kot je to že poskušala. Toda pravni spor med občino in uporabniki Roga, ki deset let oživljajo prej zapuščene in propadajoče javno zemljišče, ni končan. Občina je namreč proti osmim nedavno vložila zasebne tožbe zaradi izselitve in izročitve v posest, pri čemer vsako ocenjuje na 200 tisoč evrov.

Da gre za ustrahovanje, meni Zoran Korenčan, odvetnik osmih rogovcev. »MOL ni sprožila enega postopka, ampak osem. Poleg tega je vrednost spora nenavadno visoka glede na prakso,« poudarja Korenčan. »Ne gre za tožbo, s katero bi občina želela, da se ugotovi, da je ona lastnik, kar je jasno in temu nihče ne oporeka, ampak je predmet spora golo dejanje izpraznitve. Torej, da mora teh osem ljudi ven. V praksi takšne spore ocenjujemo na tri do pet tisoč evrov, tu pa je ocena 200 tisoč. To pomeni, da je njen namen kaznovanje tistih, ki so se izpostavili, in tudi ustrahovanje drugih.«

Uporabniki Roga poudarjajo, da pomeni tožba izsiljevanje. »Teža tožbe je v individualnem finančnem in pravnem pritisku na posameznike, ki so že tako ali drugače v negotovem ekonomskem položaju.« Ob tem poudarjajo, da pomeni hkrati iracionalno porabo javnega denarja.

MOL: Ni druge možnosti

Na občini odgovarjajo, da nimajo druge pravne možnosti, saj da sodišče skupnosti začasnih uporabnikov tovarne Rog ni priznalo za pravdno stranko. »Tožbe so bile tako vložene na podlagi tega, da so se navedene osebe izrekle kot tiste, ki uveljavljajo posestno pravico,« so sporočili z MOL. Na vprašanje, zakaj so vložili tožbe proti rogovcem, medtem ko hkrati z njimi vodijo dialog, pa odgovarjajo: »Sodne postopke je začela skupnost začasnih uporabnikov, MOL pa mora zavarovati javni interes glede svoje lastnine. Dialog je vsebinske narave, cilj pa sklenitev dogovora, kako in v kolikšni meri bi se programi začasnih uporabnikov morebiti umestili v kontekst Centra Rog. Čas za dialog in sklenitev dogovora je do odločitve sodišča. Gre torej za dva vzporedna procesa.« Pri tem so poudarili, da se bodo z uporabniki Roga spet srečali »najpozneje v enem mesecu« in da se »pogajanja osredotočajo na vsebino morebitnega dogovora in se ne dotikajo pravnih postopkov«.

Rogovcev ni samo osem

Toda tudi če občini s tožbo uspe, kar je sicer precej verjetno, se odvetnik Korenčan sprašuje, kaj bi z njo pravzaprav dosegla. »Govorim lahko zgolj v imenu osmih uporabnikov, ki jih zastopam, toda v Rogu je še precej več ljudi, in kolikor sem seznanjen iz medijev, ti nimajo namena oditi,« pravi. Če občina spor dobi, to po njegovem pomeni le, da zgolj teh osem ljudi ne more uveljavljati posestnega varstva, kar pa ne velja za številne druge, ki delujejo v prostorih nekdanje tovarne.

Da je s tožbo občina pokazala »popolno neiskrenost pri reševanju problematike mladih in drugih socialno šibkejših prebivalcev mesta, ki v avtonomiji Tovarne Rog najdejo zatišje pred potrošniško kuliso mestnega jedra,« poudarjajo uporabniki Roga. Od občine zahtevajo, da tožbo umakne: »Spremembe so možne le ob upoštevanju obstoječe realnosti, zares konstruktiven dialog pa bo mogoč po končani sanaciji ekološko problematične galvane in elektrifikaciji celotnega področja Tovarne Rog, ki s svojim večdesetletnim zamikom meče slabo luč na gospodarjenje mestnih oblasti«.