Občina se otepa lastništva pasaže

Lastniki hiše na Slovenski 15, kjer je tudi hotel Cubo, ne vedo, ali hodnik pustiti MOL ali ne.

Objavljeno
04. junij 2014 17.43
Arkade Slovenska
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana – Na ljubljanskem okrajnem sodišču so v torek obravnavali zanimiv primer vzpostavljanja etažne lastnine. Gre za arkadni hodnik vzdolž zgradbe na Slovenski cesti 15, v kateri ima prostore tudi hotel Cubo. Občini namreč ni do tega, da bi ga imela v svoji lasti, rada bi le, da ostane javna pot.

Kot smo lahko razbrali na obravnavi te nenavadne nepravdne zadeve, je tako desetim stanovalcem hiše kot tudi lastnikom hotela Cubo in občini v interesu, da se postopek čim prej konča, saj traja že od leta 2009.

Okrajni sodnik in odvetniki vseh vpletenih strani pa so bili med obravnavo v zadregi, kako primer rešiti. Pooblaščenka občine je namreč poudarila, da je sporni del zgradbe javna pot, ki je hkrati edina pot za pešce in kolesarje na tem odseku Slovenske ceste.

Da je zadeva še bolj zapletena, je sklepati iz dejstva, da so tako pod arkadnim hodnikom kot nad njim poslovni prostori hotela Cubo. V spodnjih je konferenčna dvorana, v zgornjih pa drugi poslovni prostori. Za prve je tako pasaža del stropa, za druge del tal.

MOL hoče le služnost

K temu je svoje dodala še občinska odvetnica, ki je dejala, da MOL noče biti lastnica tega hodnika, temveč bi rada imela zgolj služnost oziroma je v javnem interesu le, da že vrsto desetletij uporabljana pasaža ostane javno dobro še naprej.

Glede na to, da gre za 50 metrov dolg hodnik, bi lahko sklepali, da se občina otepa lastništva med drugim zaradi vzdrževanja (popravila talnih površin, vzdrževanje arkadnih delov, odstranjevanje grafitov, čiščenje, plačevanje elektrike za stropna svetila ...). Zadeva je namreč tesno povezana še s plačevanjem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Kljub povedanemu so navzoči dali vedeti, da so pripravljeni na dodatne pogovore in sestanek, na katerem bi se dogovorili za lastništvo, (ne)odplačno služnost oziroma za rešitev, ki ne bi zahtevala ponovne izdelave elaborata za vpis etažne lastnine. Hotel Cubo je namreč doslej financiral že dva in ne želi še tretjega. S tem bi spet izgubili tudi več mesecev časa.

Se bodo dogovorili?

Zaradi naštetega so sklenili, da se nemudoma sestanejo in do 17. junija, ko se bo nadaljevala obravnava na okrajnem sodišču, pripravijo usklajen predlog ter končajo zadevo. Če bi hodnik prešel v zasebno last, ne bi bila izključena možnost, da ga lastniki zaprejo in občino prisilijo, da kolesarje in pešce preusmeri na Slovensko cesto, ki bi jo potem morali najbrž zapreti za osebni promet še od Šubičeve do Aškerčeve.

Kompromisni predlog in sodba pa bi lahko postala precedenčni primer tudi za preostale arkadne hodnike, ki jih je prav vzdolž Slovenske ceste največ (vse do Aškerčeve).