Občina spet išče vlagatelja za obnovo letališča v Mostah

Po neuspešnem razpisu za zasebnega partnerja poziv morebitnim investitorjem. Projekt ob Letališki ocenjen na slab milijon evrov.

Objavljeno
05. februar 2015 20.01
Ostanki nekdanjega letališča na Letališki, Ljubljana, 05.November2014
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana

Ljubljana – Potem ko je bila ljubljanska občina konec lanskega leta neuspešna z razpisom za zasebnega partnerja, ki bi obnovil staro letališče v Mostah, zdaj poskušajo znova. A tokrat le s pozivom promotorjem, da oddajo vlogo o zainteresiranosti za izvedbo projekta. Celoten postopek tako začenjajo na novo.

Vloge o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo na MOL zbirajo do 23. februarja. S promotorji bodo nato na občini ločeno organizirali sestanke, na katerih bodo ti lahko dali predloge za spremembo koncepta in vsebine projekta. Izhodišča se sicer v primerjavi s tistimi iz razpisa za javno-zasebno partnerstvo niso spremenila: v okviru projekta bi obnovili letališko stavbo, hangar in kontrolni stolp, uredili okolico objektov in zelene površine. Predvideni sta tudi ureditev zunanjega otroškega igrišča in postavitev javnih plastik za predstavitev letalstva. V kontrolnem stolpu bi uredili muzejski prikaz zgodovine moščanskega letališča in slovenskega letalstva, razstavni program pa je predviden tudi v delu hangarja.

Javno-zasebno partnerstvo bi bilo izvedeno v obliki koncesijskega razmerja, koncesija bi bila podeljena za petnajst let. Skupna vrednost projekta je ocenjena na slabih 900 tisoč evrov (brez DDV). Zasebnik bi si lahko v tem obdobju povrnil vložek z gostinskim lokalom, ki je predviden v nekdanji letališki stavbi in za katerega je načrtovano, da bo oblikovan »v slogu, ki bo reflektiral letalstvo«. Tako naj bi letalsko tematiko odražale celostna grafična podoba in notranja oprema lokala, strežba in tudi sama ponudba. Poleg restavracije je v komercialnem delu predvidena še trgovina, ki naj bi bila prav tako tematsko povezana z letenjem, letalstvom, visokimi tehnologijami, raziskovanjem in kreativnostjo.

Zasebnik bo moral ves čas obnove sodelovati z zavodom za varstvo kulturne dediščine in spoštovati konservatorski načrt, saj je območje spomeniško zaščiteno. O vsebini in programskem delu pa se bo moral usklajevati z mestnim zavodom Muzej in galerije mesta Ljubljana, ki bi, kot je predvideno v pozivu, ohranil nadzor nad strokovnim delom izvajanja programa v stolpu in muzejskem delu hangarja.

V primerjavi z lanskim neuspešnim razpisom za zasebnega partnerja torej večjih sprememb v izhodiščih projekta ni, vendar so sodeč po pozivu promotorjem te še mogoče. Če bodo tokrat na občini bolj uspešni in bodo prejeli eno ali več vlog o zainteresiranosti, bodo na podlagi pogovorov s prijavljenimi ponovno objavili razpis za sodelovanje v javno-zasebnem partnerstvu in pogoje razpisa prilagodili željam promotorjev. Glede na trajanje postopkov pa je že zdaj jasno, da stari letališki objekti vsaj še letos najverjetneje ne bodo zaživeli v osveženi podobi.

Stolp in letališka stavba propadata

Staro letališče v Ljubljani je bilo odprto leta 1933, ko je avgusta stekel letalski promet med Ljubljano in Zagrebom, in je delovalo tri desetletja, nato so našli ustreznejšo lokacijo na Brniku. Letališka stavba v Mostah je bila sicer zgrajena leta 1950, kontrolni stolp pa desetletje pozneje, a vse do danes nista bila obnovljena, zato sta v precej slabem stanju oziroma, kot je zapisala projektna skupina za programsko zasnovo obnove starega letališča, »podvržena hitremu propadanju in brez temeljite prenove nevarna za okolico zaradi podiranja strehe, žlebov in ometa«.

Če bo prišlo do pogovorov s promotorji, je pričakovati, da bodo ti skušali povečati zasebni del in zmanjšati obveznosti v javnem delu projekta. Pri tem pa občina ne bi smela odstopati od izhodišč, navedenih v aktu o javno-zasebnem partnerstvu za projekt Staro letališče Ljubljana, ki ga je mestni svet potrdil julija 2013. Ta namreč določa izhodišča projekta in daje podlago za izvedbo razpisa za zasebnega partnerja. Če bi se pojavile bistvene spremembe projekta, pa bi morala mestna uprava prej spremeniti akt oziroma iskati soglasje mestnega sveta.

Leta 2013 je župan Zoran Janković dejal, da je dokument rezultat interesa številnih pobudnikov, ki se ukvarjajo z letalstvom, a nato na občini skoraj leto in pol niso objavili razpisa za zasebnika. V tem času so se po naših informacijah o sodelovanju dogovarjali z družbo BTC. Tam so ob lanskem razpisu za Delo potrdili, da se spogledujejo z možnostjo kandidiranja na razpisu, vendar prijave nato niso oddali.