Občina umika zbirni center stran od hiš

Po uporu stanovalcev so objekt namesto na kmetijske površine prestavili v gramoznico.

Objavljeno
21. april 2017 19.46
Deponija Barje 29.1.2015 Ljubljana Slovenija
Maša Jesenšek
Maša Jesenšek
Ljubljana – MOL ne bo vztrajala pri gradnji zbirnega centra odpadkov v neposredni bližini stanovanjskih hiš v Guncljah. Na prvem srečanju predstavnikov civilne iniciative z županom so predstavili novo lokacijo za center.

Naj spomnimo: med prebivalci Guncelj, Dvora in Stanežič je zavrelo, ko so tik pred potrditvijo projekta Zbirni center odpadkov Stanežiče na marčni izredni seji mestnega sveta iz objave v glasilu četrtne skupnosti izvedeli, kje namerava MOL center zgraditi. Na MOL in Snagi so objekt umestili v križišče Celovške ceste in Kolesarske poti, v neposredno bližino stanovanjskih hiš v Guncljah. Sledila je ustanovitev Civilne iniciative (CI) proti gradnji zbirnega centra in za celovito vizijo urejanja Guncelj, Dvora, Stanežič in Vižmarij, ki je zbrala že več kot 1100 podpisov podpore. Po burnem zboru krajanov je iz sveta Četrtne skupnosti Šentvid izstopil predsednik sveta Damijan Volavšek, izvoljen na Listi Zorana Jankovića, čemur sta sledila izstopa še dveh Jankovičevih četrtnih svetnikov.

Na srečanju s predstavniki CI v četrtek popoldne je župan zavrnil njihove zahteve (ena od njih je bila, da mestni svet na ponedeljkovi seji projekt zbirnega centra črta iz trajnostne urbane strategije) in dejal, da ne odstopa od umestitve centra na Stanežiško polje. A je hkrati predstavil novo lokacijo in zatrdil, da je bila prva prostorska umestitev prehitro objavljena, saj je šlo le za delovno različico. Po novem bi bil zbirni center namesto na kmetijske površine ob Kolesarski poti umeščen več kot 400 metrov proti severozahodu v gramoznico. Na območje, kjer je bil prej zbirni center, pa so na MOL prestavili tekaški poligon. Nova lokacija zbirnega centra je tako slabih 300 metrov oddaljena od prvih hiš v Dvoru in Vižmarjih ter dobrih 400 metrov od Guncelj in Stanežič.

To je pomembna sprememba, saj so v Snagi še v začetku aprila trdili, da so premiki mogoči le znotraj enote urejanja prostora ŠE 791, kar bi v praksi lahko pomenilo premik za nekaj metrov. Janković je v četrtek obljubil, da bo krajane o poteku projekta obveščal sproti prek sveta ČS in izvršnega odbora CI ter da bo pred izdajo gradbenega dovoljenja osebno predstavil projekt. Ali je nova lokacija za tamkajšnje prebivalce sprejemljiva, danes nismo izvedeli, saj naj bi jo v prihodnjih dneh še preučili in se o njej posvetovali.

Pri tem bo še zanimivo vprašanje, ali bo občina za to območje pripravila občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), o čemer v četrtek na Magistratu niso govorili. V Snagi so trdili, da ga ne potrebujejo, saj da že obstoječi občinski načrt dopušča gradnjo predlaganih objektov. A OPN MOL tako za prvotno kot za novo lokacijo predvideva sprejetje OPPN, do uveljavitve tega pa dopušča začasne ureditve, med njimi zbirni center za odpadke. A načrtovani, več kot 3,5 milijona evrov vredni objekt na več kot 12.000 kvadratnih metrih bi težko označili za »začasno ureditev«.