Občinska podpora festivalom

Mestna občina Ljubljana je objavila razpis za družbenokritične festivale.

Objavljeno
09. marec 2018 17.45
Tina Lešničar
Tina Lešničar

Mestna občina Ljubljana je na spletni strani prvič objavila Javni razpis za izbor dvoletnih kulturnih projektov za festivale, ki jih bo v letih 2018 in 2019 sofinancirala. Preko novega razpisa bodo sofinancirali festivale, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem.

Za festival šteje po zasnovi in vsebini povezan ciklus prireditev, ki kontinuirano trajajo najmanj tri dni in obsegajo najmanj 10 umetniških, kulturnih in s kulturo povezanih dogodkov (gledaliških ali plesnih predstav, koncertov, razstav, literarnih dogodkov, performansov, intelektualnih pogovorov in drugih prireditev).

Na razpis se lahko prijavijo nevladne kulturne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, prijavljeni projekt, pa ne sme že biti prejemnik občinskega sofinanciranja. Celoten razpis in dokumentacija sta objavljena na spletni strani MOL, rok za oddajo prijav je 10. april 2018, do polnoči.