Obnova Čopove ulice je dražja za dobro petino

Podpisali aneks zaradi nepredvidenih del zaradi starosti komunalne infrastrukture.

Objavljeno
16. oktober 2013 18.42
čopova
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana

Ljubljana – Kot številni drugi projekti se tudi obnova ene najpomembnejših ulic v središču mesta, Čopove ulice, ni končala brez »nepredvidenih del«, dodatnih stroškov in posledično aneksa k osnovni pogodbi. V javnem podjetju Vodovod-Kanalizacija (Vo-Ka) so potrdili, da so v z izvajalcem del, podjetjem Hidrotehnik, podpisali aneks k pogodbi. S tem so se stroški obnove povečali za 22 odstotkov, s predvidenih 1,3 milijona na skoraj 1,6 milijona (zneski vključujejo DDV).

Iz Vo-Ke so sporočili, da je pogodbena vrednost del za Čopovo ulico znašala 1,3 milijona evrov in je zajemala obnovo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, vključno z odcepi hišnih vodovodnih in kanalizacijskih priključkov, ostalih odcepov padavinske kanalizacije in ureditev ulice. Prav tako so dela zajemala tudi zamenjavo uličnih svetilk in postavitev pitnika.

»K osnovni pogodbi je bil sklenjen aneks v vrednosti 285.000 evrov (z DDV). Za uspešen zaključek investicije je bilo v okviru aneksa potrebno izvesti še dela v skladu s posebnimi gradbenimi uzancami, in sicer nepredvidena dela zaradi skopih katastrskih podatkov načina vgradnje obstoječih komunalnih vodov zaradi starosti njihove vgradnje (vodovod iz leta 1889 in kanalizacija iz leta 1934) ter nepredvidena dela pri izvedbi povezav obstoječih hišnih vodovodnih in kanalizacijskih priključkov zaradi starostne strukture objektov.

V okviru aneksa je bil izveden tudi večji obseg arheoloških razkopavanj.« V javnem podjetju dodajajo, da so bila vsa dela, razen dodatnih, zaključena v roku. »Zdaj so vsa dela, vključno z dodatnimi, na Čopovi ulici končana.«

 

Kot je znano, je Čopova z obnovo komunalne infrastrukture dobila nekoliko spremenjeno podobo z novimi tlaki ter ulično opremo. Financiranje teh del sicer spada pod pristojnosti občine, a praksa, da to v okviru obnovitvenih del financirajo javna podjetja, je znana že iz drugih mestnih trgov in ulic.