Od nakupa rastlinjakov do opreme za hleve

V letošnje sofinanciranje za državno pomoč za razvoj podeželja v MOL je bilo sprejetih 17 vlog. Kmetijsko-gozdarski zavod je prejel 31.000 evrov.

Objavljeno
24. april 2014 20.40
Ulica Draga v Kosezah v Ljubljani, 16. aprila 2014
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – Na letošnji javni razpis za državno pomoč, namenjeno programom razvoja podeželja v MOL, je prispelo 22 vlog, komisija jih je ocenjevala 21, v sofinanciranje pa je bilo sprejetih 17 vlog, ki jim je skupaj namenjenih vseh razpisanih 85.500 evrov.

Gre za pomoč po uredbi za skupinske izjeme in pomoči de minimis. Pomoč de minimis je bruto znesek, to je pred odbitkom davka ali drugih dajatev, in ne sme biti višja od polovice upravičenih stroškov naložbe. Največ, 9968 evrov, je prejel Matjaž Kajzar iz Šentvida, za nakup opreme za hleve, samolovilno, krmno in vmesno pregrado, napajalnike s pretočnim grelcem, sistem za odgnojevanje in potopno mešalo. Franc Avsec iz Dobrunj je za drugo fazo obnove gospodarskega poslopja v okviru ohranjanja tradicionalnih stavb dobil 9740 evrov, Franc Svetek z istega konca pa 9471 za nakup novega rastlinjaka. Turistični kmetiji Pri Lazarju na Podgrajski cesti v lasti Milana Bizjana je za nakup materiala za gradnjo ali obnovo prostorov za nekmetijske dejavnosti pripadlo 8597 evrov.

Tomaž Porenta iz Dobrunj je za nakup nove opreme za predelavo sadja (pralni stroj za jabolka, prebiralni trak, mlin ...) prejel 6812 evrov. Ivanki Kristan iz Polja so za nakup novega rastlinjaka dodelili 6778 evrov, Andreju Mrčun iz Črnuč pa za isti namen 6159 evrov in še 1889 za nakup opreme za hleve. Jože Okorn iz Šmartnega je za nakup rabljene opreme za predelavo mesa (mesarske mize, mesoreznice, kotla za barjenje klobas ...) dobil 5010 evrov. Franc Zupančič z Janč je za obnovo stegnjenega kozolca s plaščem v okviru ohranjanja tradicije stavb prejel 4895 evrov.

Irena Jenko iz Mladinske ulice si bo pri nakupu nove opreme za predelavo mleka (sirarskega kotla pasterizatorja, sirarskih modelov ...) pomagala s 4010 evri. Francu Bučarju z Ižanske ceste je pripadlo 3887 evrov za postavitev pašnika. Jože Selan iz Dobrunj je za obnovo kozolca toplarja v okviru ohranjanja tradicionalnih stavb prejel 3031 evrov, Angela Jesih iz Dobrunj za obnovo hleva 1722, Andrej Potočnik iz Polja za nakup novega rastlinjaka 1392, Marija Jančar iz Zaloga pa za postavitev pašnika 1168 evrov. Najmanj, 969 evrov, je za obnovo kozolca toplarja Na gmajni v okviru ohranjanja tradicionalnih stavb prejel Janez Škrbinc.

Tehnična podpora

Razpisana je bila tudi državna pomoč za programe razvoja podeželja v MOL, in sicer za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju. Na ta razpis, vreden 35 tisoč evrov, so prispele štiri vloge, vse s Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. Skupaj mu je bilo dodeljenih 31 tisoč evrov. Največ, 12 tisoč, bo šlo za spodbujanje pridelave zelenjave in poljščin, 8500 pa za izboljšanje znanja kmetov o tehnologiji sonaravne reje živali. Za povečanje pridelkov in kakovosti sadja je bilo namenjenih 7500 evrov, za dvig kakovosti življenja na ljubljanskem podeželju pa 3000 evrov. Pozneje je izšel še drugi tovrsten razpis, v katerem je bilo razpisanih 4000 evrov, končan je bil februarja. Denar je prejel edini vlagatelj, Zavod za gozdove Slovenije, in sicer za gospodarjenje z gozdom na kmetijskih gospodarstvih.

Sicer pa je za programe razvoja podeželja v ljubljanski občini dodeljene vse manj državne pomoči. Še pred tremi leti je bilo skupaj razdeljenih 152.773 evrov, tako kot leta 2010. Leta 2009 je bilo predvidenih 180 tisoč evrov, leta 2008 deset tisoč manj in leta 2007 nekaj več kot 146 tisoč evrov.