Odpadkov, ki niso zbrani ločeno, še vedno preveč

V četrtni skupnosti Šiška je Snaga testno razdelila 4211 zabojnikov za papir, tako želijo prebivalce spodbuditi k doslednemu ločevanju.

Objavljeno
03. december 2012 16.59
tavcar_kontejnerji
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana

Ljubljana – Ljubljanska Snaga ločeno zbere približno 45 odstotkov komunalnih odpadkov, po direktivi EU pa jih morajo države članice do leta 2020 reciklirati polovico. Na Snagi menijo, da bo ta cilj lahko uresničila, če bo ločeno zbrala 70 odstotkov odpadkov.

Na Snagi ugotavljajo, da zadnja leta sicer narašča količina ločeno zbranih odpadkov, ki gredo v predelavo, in upada količina nepredelanih, ki niso zbrani ločeno in končajo na odlagališču, vendar je delež drugih še vedno previsok. Da bi Ljubljančane spodbudili k doslednemu ločevanju odpadkov že tam, kjer nastanejo, so konec novembra v četrtni skupnosti Šiška testno razdelili 4211 zabojnikov za papir.

Prebivalce skrbi pomanjkanje prostora

Po 15. decembru bodo začeli zabojnike za papir razdeljevati še v drugih četrtnih skupnostih in do marca jih bodo dobili vsi meščani. K 120-litrskim črnim zabojnikom postavijo 240-litrski zabojnik za papir, k 770-litrskemu črnemu pa 1100-litrskega. Na Snagi pravijo, da se pri tem zavzemajo za čim bolj prilagodljive rešitve, pri čemer sodelujejo tudi z upravniki blokov. Nekateri bloki bodo namreč poleg nabiralnikov, kjer so običajno navadne škatle za papir, namestili 240-litrski zabojnik, torej bo zbirno mesto znotraj stavbe.

Ob zaskrbljenosti nekaterih prebivalcev zaradi pomanjkanja prostora pa poudarjajo, da bodo tri četrtine 1100-litrskih zabojnikov za papir (večinoma pri večstanovanjskih stavbah in blokih) dodali že obstoječim zbiralnicam oziroma ekootokom, s katerih je odvoz dvakrat na teden. Zabojnikov za papir pa ne bodo razdeljevali v težje dostopne ulice, saj je tam tveganje za nesrečo že zdaj veliko.

Kazen za odlaganje v črni zabojnik 800 evrov

Uporabniki zabojnika ne plačajo, tudi odklonitev ne vpliva na ceno storitev Snage. Stanovalci v individualnih hišah so namreč lahko odklonili zabojnik za papir s podpisom posebne izjave. V Šiški je to storilo 750 občanov, v vsej občini pa približno 2800. V izjavi so se zavezali, da papirja ne bodo odlagali med mešane odpadke, temveč v ustrezen zabojnik na ekološkem otoku oziroma zbiralnici.

Izjava o odklonitvi bo spet na voljo po 15. decembru, ko bo Snaga začela zabojnike razdeljevati še po drugih četrtnih skupnostih. Nadzor nad izvajanjem določb odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov opravlja mestni inšpektorat. Odlaganje papirja, embalaže in drugega, kar ne sodi med mešane odpadke, v črni zabojnik se kaznuje z 800 evri.

Varovanje papirja s Sintalom

Snaga je lani v zabojnikih zbrala približno 10.000 ton papirja, kar je okoli 25 kilogramov na prebivalca. Zadnji dve leti pa je bilo tudi veliko kraj papirja iz teh zabojnikov. Na Snagi pravijo, da zadnje leto varujejo zabojnike z intervencijo, pri čemer sodelujejo z družbo za varovanje Sintal. Snaga še naprej občane prosi, da ob sumu kraje papirja iz zabojnikov pokličejo na telefonsko številko 01/477 96 66.

Sicer ugotavljajo, da občani že kar dosledno uporabljajo zabojnike za embalažo. Lani je bilo v občini zbranih dobrih 108 tisoč ton odpadkov, to je 385 kilogramov na prebivalca. Od tega je bilo ločeno zbranih in izločenih nekaj čez 47 tisoč ton, kar je 168 kilogramov na prebivalca. Meščan je lani v povprečju zbral 15,41 kilograma embalaže.

Pravijo, da so lani za desetino presegli načrtovano maso zbranih bioloških odpadkov in za 11,4 odstotka maso ločeno zbranih frakcij na zbiralnicah. Dosegli so 30,7-odstotno snovno izrabo odpadkov, kar je boljše glede na prejšnja leta. Za 1,5 odstotka manj od načrtovanih pa je bilo zbranih odpadkov na zbirnih centrih. Tudi nevarnih odpadkov iz gospodinjstev je bilo za 11,8 odstotka manj, kot so načrtovali.

Dobro leto kosovnega odvoza po novem

Lani poleti je Snaga vpeljala drugačen način odvoza kosovnih odpadkov na območju občine, in sicer ta poteka samo po naročilu. Po novem morajo občani sami naročiti brezplačen odvoz kosovnih odpadkov, v večstanovanjskih stavbah pa se skupaj dogovoriti in to storiti prek upravnika. To morajo storiti najpozneje deset dni pred predvidenim začetkom po urniku za določeno območje.

Snaga obvesti prebivalce o odvozu tri dni prej, pri prevzemu odpadkov pa mora biti navzoč njihov lastnik. To je v mestu prineslo precej zmede, nastajali so kupi odpadkov. Na Snagi pravijo, da zdaj ta sistem deluje brez težav, pripomb in pritožb ne dobivajo. V občini so lani zbrali 6533 ton kosovnih odpadkov.

Še vedno pa velja, da lahko meščani 30 vrst različnih odpadkov, med njimi električne naprave, steklo, kovine, les, železo, zeleni odrez, gradbene odpadke, tekstil itn., odložijo tudi sami, v zbirnem centru Barje, kar je v omejenih količinah zastonj.

Za gradbene in azbestne odpadke velja omejitev pol kubičnega metra, za kosovne tri kubične metre, oddaja pnevmatik pa je omejena na en komplet (4 + 1). Če občani pripeljejo večjo količino gradbenih, azbestnih in kosovnih odpadkov, za presežek plačajo 0,1234 evra (brez davka) na kilogram.