Okoljevarstveno soglasje za Plečnikov stadion je sporno

Stanovalci Fondovih blokov napovedali pritožbo, zato bo o odločbi razsodilo ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Objavljeno
05. junij 2012 12.50
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana

Ljubljana – Agencija RS za okolje je Jocu Pečečniku kot večinskemu lastniku družbe Bežigrajski športni park v sredo izdala okoljevarstveno soglasje za prenovo Plečnikovega stadiona. Ker so stanovalci Fondovih hiš že napovedali pritožbo, je projekt še naprej negotov.

Kot razberemo iz pravnega poduka, se lahko stanovalci Fondovih blokov zoper odločbo Arsa pritožijo v petnajstih dneh od njenega prejema, o njej pa bo na drugi stopnji odločalo ministrstvo za okolje in kmetijstvo. Pri tem je zanimivo, da je bila vloga za okoljevarstveno soglasje kot nepopolna dopolnjena kar osemkrat. Prvič jo je Pečečnik predložil 23. decembra predlanskim, zadnjič pa dopolnil 14. maja letos. Vmes so pripravljavci gradiv večkrat zaprosili za podaljšanje roka za pripravo sprememb in dopolnitev obvezne presoje vplivov na okolje, Arso pa pridobival mnenja državnih organov in občine.

Sporen OPPN

Na podlagi navedenega in dosedanje prakse je pričakovati, da bo treba nekaj mesecev počakati tudi na razsodbo ministrstva. Stanovalci Fondovih blokov so namreč že dali vedeti, da bodo v pritožbi zahtevali, naj drugostopenjski organ odloči še o ključnem vprašanju, na katero so opozorili, a se mu je agencija izognila. Fondovci trdijo, da ni mogoče izdati zakonitega okoljevarstvenega soglasja, saj da ta temelji na nezakonitem občinskem podrobnem prostorskem aktu (OPPN). Agenciji očitajo tudi, da se ni hotela ukvarjati z očitnimi kršitvami režima varstva kulturne dediščine, ampak se je raje sklicevala na pozitivno mnenje zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Ostro zavračajo še očitke, da stanovalci investitorju samo nagajajo. Kot zatrjujejo, so vedno vztrajali le pri tem, da morajo Fondovi vrtovi ostati zelena površina, saj niso zgolj pripadajoče zemljišče k stanovanjskim stavbam, temveč tudi vplivno območje kulturnega spomenika, na katerem se ne sme graditi. Tega kot lastniki vrtov ne bodo nikoli dovolili, zato so investitorju tak trn v peti.

Ker zanje spornega OPPN na ustavnem sodišču ne morejo izpodbijati, dokler ne izkoristijo vseh pravnih sredstev, se bodo po mnenju koordinacijskega odbora Fondovih blokov morali »na okoljevarstveno soglasje pritoževati tako dolgo, dokler katero od sodišč ne bo ugotovilo, da je OPPN nezakonit, kar bo pomenilo tudi razveljavitev tega soglasja«.

Agonija družbe Bežigrajski športni park, v kateri poleg Pečečnikovega podjetja GSA z manjšima deležema sodelujeta še MOL in Olimpijski komite Slovenije, se bo torej nadaljevala. Očitno bo treba na mestnem svetu jeseni še petič podaljšati družbeno pogodbo, na začetek gradnje stolpnice in blokov ter prenovo in nadkritje stadiona po načrtih biroja GMP iz Berlina, ki je zmagal na mednarodnem natečaju že leta 2009, pa čakati vse do pravnomočnega gradbenega dovoljenja.