Papir servis izgubil na vrhovnem sodišču

Zahtevo za revizijo sodbe upravnega sodišča zavrgli – Papir servis in Babnik pred poravnavo?

Objavljeno
21. januar 2014 17.24
Prebivalci Vevč izražali nestrinjanje z mestno upravo. V Ljubljani 18.4.2013
Ljubljana – Odločba upravnega sodišča, s katero so podjetju Papir Servis razveljavili okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadne embalaže v obratu Vevče, je preskus prestala tudi na vrhovnem sodišču. To je namreč nedavno zavrglo predloga za začasno odredbo in revizijo postopka.

Vrhovno sodišče je zavrglo predlog revizije (vložen 26. septembra lani) kot nedovoljenega na podlagi 89. člena zakona o upravnem sporu. Pri tem se je opiralo na svojo upravnosodno prakso v petih podobnih primerih. Povedano drugače, ker je upravno sodišče ugodilo pritožbi Alpe Adria Greena in razveljavilo okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za vevški obrat Papir servisa ter prvostopenjskemu organu naložilo, da v ponovnem postopku znova odloči o izdaji tega dovoljenja, je vrhovno sodišče ugotovilo, da upravni postopek ni končan. Ker agencija za okolje (Arso) o novi vlogi za izdajo OVD še ni odločila oziroma postopek izdaje še ni pravnomočno končan, revizija ni dovoljena. S tem ko je sodišče odločilo o zahtevku za revizijo postopka, je avtomatično zavrglo tudi predlog začasne odredbe.

Kot smo že pisali, se je organizacija Alpe Adria Green v imenu več civilnih družb iz ČS Polje pritožila na OVD za predelavo nenevarnih odpadkov na Vevški cesti. Ker je bila pritožba zavrnjena, je sledil upravni spor. Tega pa je Papir servis izgubil, saj je upravno sodišče presodilo, da bi moral Arso pred izdajo OVD opraviti presojo vplivov na okolje, česar ni storil. Zato je bilo dovoljenje 26. septembra lani razveljavljeno, postopek pa vrnjen na začetek, torej v ponovno presojo.

Težka naloga

Vevški obrat je formalno zaprt že od novembra lani, za zdaj pa nimamo podatka, da bi Arso že odločil o izdaji novega OVD. Pri tem bo po navodilih upravnega sodišča moral upoštevati tudi uredbo o vrstah posegov v okolje, ki med drugim zahteva upoštevanje značilnosti kraja posega, zlasti absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, s posebno pozornostjo do varovanih in gosto naseljenih območij ter v skladu s predpisi o varstvu voda.

Četudi nimamo predpisov o mejnih vrednostih smradu, bo treba določiti še emisijo, ki presega običajno mero.

Kolikšna je ta, bo moral v odsotnosti meril najprej ugotoviti upravni organ, pri morebitni čezmejni obremenitvi pa upravljavcu naložiti »ukrepe za zagotovitev takšnih tehnoloških procesov, ki ne bodo povzročali emisij smradu čez to mejo«.

Sodni pregon

Na ljubljanskem okrožnem sodišču je bil včeraj tudi predobravnavni narok v zadevi, v kateri Papir servis kazensko preganja vodjo Državljanske pobude Vevče Aleša Babnika, češ da je podjetje razžalil z besedno zvezo »odpadkarska mafija«.

Tako Babnikov kot odvetnik Papir servisa sta sodnici dala vedeti, da obstaja možnost poravnave in umika tožbe, četudi poravnalni predlogi doslej niso bili povsem sprejemljivi za domnevno oškodovano podjetje. Sodnica je narok prekinila, zadevo pa bodo naprej obravnavali 25. februarja. Babnikov odvetnik je sodnici dal vedeti, da pisca tega članka namerava poklicati kot pričo, če prej ne bo sklenjena poravnava.

Kaj mu očitajo

Babniku podjetje očita, da je na javnem shodu v Vevčah 16. maja lani in na javni razpravi z evropskim komisarjem za okolje Janezom Potočnikom, ki je bila teden dni prej v Cankarjevem domu, Papir servis označil kot »odpadkarsko mafijo«. Poleg tega mu pripisujejo, da je neugotovljenega dne na neugotovljenem kraju maja letos v pogovoru z novinarjem Vanjo Aličem podjetje označil za »smetarsko mafijo«.

Zanje ima beseda mafija izrazito negativen pomen, saj da označuje združbo, ki se ukvarja z nelegalnimi posli, s katerimi na nedovoljen način služi denar oziroma dosega nedovoljene koristi. Babnik naj bi tako podjetje diskreditiral, saj povprečni bralec takšno izjavo lahko razume le tako, da je njegovo delovanje nezakobnito in kriminalno. Da so bile njegove izjave izrečene z zaničevalnim namenom, po njihovem prepričanju izhaja tudi iz drugih člankov.

Babniku v primeru obsodbe grozi denarna kazen ali do pol leta zapora in plačilo stroškov kazenskega postopka.

S tem postopkom je vsebinsko povezana tudi zasebna tožba Papir servisa. Z njo od Babnika zahtevajo 60.000 evrov odškodnine zaradi krnitve dobrega imena. Tožbo zaradi razžalitve, zlasti pa odškodninsko tožbo zaradi blatenja ugleda in dobrega imena, ima toženi le za poskus utišanja upravičenih zahtev civilnih iniciativ v četrtni skupnosti Polje po čistem in zdravem okolju. Te so se do zaprtja obrata v Vevčah in razveljavitve okoljevarstvenega dovoljenja namreč več mesecev bojevale proti njegovemu nezakonitemu obratovanju.