Papir servis nad predstavnika civilne iniciative

Vodjo Državljanske pobude Vevče podjetje za predelavo odpadkov toži, češ da ga je razžalil z besedno zvezo »odpadkarska mafija«.

Objavljeno
08. oktober 2013 19.37
Protest pred Papir servisem. Ljubljana,20. 06. 2013
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana – Aleš Babnik, predsednik Državljanske pobude Vevče in najbolj vnet borec proti prihodu Papir servisa v Vevče, se bo moral zagovarjati na sodišču. To podjetje ga z eno tožbo toži zaradi razžalitve, z drugo pa hoče od njega 60.000 evrov odškodnine zaradi krnitve dobrega imena.

Babniku podjetje očita, da je 16. maja letos na javnem shodu v Vevčah in na javni razpravi z evropskim komisarjem za okolje Janezom Potočnikom, ki je bila 9. maja letos v Cankarjevem domu, Papir servis označil z besedno zvezo »odpadkarska mafija«. Poleg tega mu pripisujejo, da je neugotovljenega dne na neugotovljenem kraju maja letos v pogovoru z novinarjem Vanjo Aličem podjetje označil za »smetarsko mafijo«.

Kot piše v zasebni tožbi, ki jo je ljubljansko okrožno sodišče prejelo maja, naj bi obdolženec s prej navedenimi izjavami storil tri kazniva dejanja razžalitve. Papir servis od sodišča pričakuje, da bo Babnika spoznalo za krivega ter ga obsodilo. Poleg denarne kazni ali zapora do šestih mesecev naj bi mu naložilo še plačilo vseh stroškov kazenskega postopka.

Tožnik je navedel, da je v vseh treh primerih Babnik z besedno zvezo »odpadkarska oziroma smetarska mafija« imel v mislih Papir servis, saj je to podjetje omenjal takoj zatem, ko je govoril o odpadkarski mafiji. To so za podjetje žaljive besede, ki da predstavljajo protipravno ravnanje obdolženca oziroma razžalitev zasebnega tožnika. Kot so zapisali, ima zanje beseda mafija izrazito negativen pomen, saj da označuje združbo, ki se ukvarja z nelegalnimi posli, s katerimi na nedovoljen način služi denar oziroma dosega nedovoljene koristi. Babnik je tako podjetje diskreditiral, saj povprečni bralec takšno izjavo lahko razume le tako, da je njegovo delovanje ilegalno in kriminalno. Da so bile njegove izjave izrečene z zaničevalnim namenom, po njihovem prepričanju izhaja tudi iz drugih člankov.

V Papir servisu so prepričani, da ima Babnik kot vsak državljan pravico povedati svoje mnenje, da se ne strinja s selitvijo tega podjetja v Vevče, in izraziti vse argumente, nikakor pa tega ne sme početi na žaljiv način ali z neresničnimi izjavami. Obdolženčeve izjave imajo za objektivno žaljive, saj da ni podal nobenega argumenta, na podlagi katerega bi lahko dokazoval pravilnost svojih pogledov. Hkrati naj bi bile izrečene naklepno.

»Hočejo nas utišati«

Babnik je povedal, da je avgustovski poskus poravnave, ki ga je predlagalo sodišče, propadel, ker se z njo ni strinjal Papir servis, medtem ko se je sam bil pripravljen poravnati. Tožbo zaradi razžalitve, zlasti pa odškodninsko tožbo zaradi blatenja ugleda in dobrega imena, vloženo dva tedna kasneje, ima za poskus utišanja upravičenih zahtev civilnih iniciativ v četrtni skupnosti Polje po čistem in zdravem okolju. Te se namreč že več mesecev bojujejo proti okoljevarstvenemu dovoljenju za obrat Papir servisa v Vevčah in njegovemu še vedno nezakonitemu obratovanju. Dovoljenje je sicer dokončno, ni pa pravnomočno, saj so civilne iniciative skupaj z Alpe Adria Greenom sprožile spor na upravnem sodišču, ki pa o njem še ni odločilo.

Preganja jih tudi policija

Babnik je še povedal, da se z njim in njegovim delovanjem precej ukvarja tudi policija. Ko je skupaj s policistom PP Moste po prvi majski vstaji proti prihodu Papir servisa v Vevče ugotavljal, ali je ta potekal zakonito, sta oba ugotovila, da ni bilo ekscesov. Zato je bil zelo presenečen, ko so mu teden dni kasneje izdali položnico za 250 evrov, češ da ni ustrezno vodil javnega shoda in da so ljudje stopili na cesto in tovornjaku, ki je hotel zapeljati v obrat Papir servisa, preprečili vstop. Babnik se s tem ne strinja, saj je na policistovo opozorilo, naj se umaknejo s ceste, po megafonu ljudi takoj pozval, naj ga ubogajo. Ker so to tudi storili, meni, da globa ni upravičena, zato se je nanjo pritožil. Na drugi stopnji o njej še niso odločili.

Da gre za pritisk oblasti (prek policije) na protestnike, da bi se uklonili, po njegovem prepričanju dokazuje tudi uvedba postopka o prekršku proti njemu, češ da je 20. junija vodil neorganiziran shod Vevčanov. Ugovarjal je tudi tokrat (med drugim je že po prvi položnici izjavil, da nase ne prevzema več nobene organizacije ali vodenja protestnega javnega shoda), hkrati pa je o novem »oblastnem pritisku« 15. julija obvestil varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer. Ta mu je obljubila le poizvedbo o zadevi.

Čudeža

Ali je poizvedovanje varuhinje na notranjem ministrstvu zaleglo, Babnik ne ve, toda 18. septembra je dobil obvestilo policije, da pooblaščena uradna oseba Nataši Pučko »ne bo izdala odločbe o prekršku«, saj je ugotovila, da domnevni kršitelj ni storil očitanega prekrška. Ni ji namreč uspelo dokazati, da je 20. junija on organiziral protestni shod in da ga kot organizator ni prijavil. V zvezi s tem shodom je zanimivo, da je policija kot domnevnega organizatorja poskušala oglobiti še predsednika Civilne družbe Spodnji Kašelj-Podgrad-Zalog Milana Mirkova, ki se ga je udeležil in na njem govoril. Ker mu tega ni mogla dokazati, je postopek proti njemu prav tako ustavila.

Dolgoletni kršitelji

Da Papir servis ni podjetje brez madežev pri poslovanju, pričajo številne inšpekcijske odločbe, izrečene globe za storjene prekrške in prepovedi nadaljnjega dela zaradi neizpolnjevanja zakonskih zahtev. Jana Miklavčič, direktorica na inšpektoratu za kmetijstvo in okolje, nam je poslala osem odločb, tri plačilne naloge in sklep o dovolitvi izvršbe, ki so bili podjetju izdani za nekdanji obrat Pod Ježami v Mostah, ter dve odločbi in tri plačilne naloge za obrat v Vevčah. Pri prvem je zajeto obdobje od leta 2003 do 2013, pri drugem od maja do konca septembra letos.

V Mostah je tako Papir servis večkrat presegel dovoljene mejne in konične ravni hrupa, in to kljub zahtevam o njihovem zmanjšanju. Ker je bila tudi celotna obremenitev okolja čezmerna, so mu 10. januarja letos prepovedali opravljanje dejavnosti. Pravni osebi so kmalu zatem izrekli globo 75.000 evrov, odgovorni pa za 3000 evrov. Nato je 28. marca na predlog okoljske inšpekcije agencija za okolje (Arso) podjetju odvzela okoljevarstveno dovoljenje (OVD) ter ga 2. aprila izbrisala iz evidence zbiralcev odpadkov. Kljub temu je tam obratovalo vse do konca maja, ko je predelavo preselilo v Vevče.

Tudi v obratu na Vevški je inšpektorat za okolje 17. maja izdal prepoved predelave in obratovanja naprave, saj so tam začeli delati še pred dokončnostjo OVD. Zaradi nespoštovanja inšpekcijskih ukrepov, povezanih z obratovanjem in predelavo odpadkov, je odgovorni osebi dvakrat izrekel 10.000 evrov globe, odgovorni pa 1000. Prvič junija, drugič septembra. Poleg tega je Papir servis oglobil s 4000 evri (odgovorno osebo s 600 evri) zaradi postavljanja čistilne naprave brez vodnega soglasja. Na obeh lokacijah so inšpektorji doslej podjetju izrekli že za skoraj 114 tisočakov glob, odgovorni osebi pa za dobrih 11.400 evrov.

K temu je treba dodati še inšpekcijski postopek, ki ga proti podjetju vodi gradbeni inšpektor zaradi domnevno nezakonite rekonstrukcije industrijskega objekta na zemljišču Seta v Vevčah. Četudi je ugotovitveni postopek začel maja letos, ta še ni končan.