Papir servis v Mostah ostal brez dovoljenja

Zaradi preklica okoljevarstvenega dovoljenja Moščani od župana zahtevajo, naj Snagi prepove voziti odpadke v ulico Pod ježami.

Objavljeno
09. april 2013 18.04
Papir servis Moste 5
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana

Ljubljana – Papir servis v Mostah dela naprej, četudi mu je agencija za okolje na predlog okoljske inšpekcije pred kratkim razveljavila okoljevarstveno dovoljenje. Kot navajajo okoliški stanovalci, pa ne spoštuje niti praznikov, saj so delali celo za veliko noč.

Civilna iniciativa Novi Vodmat je zaradi naštetega 8. aprila županu Zoranu Jankoviću poslala pismo, v katerem poudarjajo, da imajo po 72. členu ustave pravico do zdravega življenjskega okolja, zato od njega pričakujejo, da bo svoje javno podjetje Snaga opozoril, naj na lokacijo Pod ježami ne dovaža odpadkov med državnimi in cerkvenimi prazniki.

Četudi si je Snaga po njihovem kar deset let brez zakonske podlage dovoljevala voziti odpadke vse dni v tednu, ne oziraje se na sobote in praznike ter pritožbe okoličanov, jezni stanovalci menijo, da je zdaj skrajni čas, da tega ne počne več. Kot trdijo, mimo njihovih hiš odpadke dovažajo vsaj dvakrat na teden, in to iz mestne občine kot tudi iz dvanajstih primestnih, celo iz Posavja. Če so dela prosti dnevi zapovedani po vsej državi, se sprašujejo, kako si občinska Snaga jemlje pravico, da takrat v mestu povzroča hrup, smrad in tresljaje, in kako lahko Papir servis obratuje ob dela prostih dnevih sredi stanovanjske soseske, pa ga do zdaj ni ustavila nobena inšpekcijska služba, prav tako ne mesto.

Odgovori MOL

V nadaljevanju so komentirali še dopis MOL, ki ga je članici iniciative Bredi Barbi poslal Vojko Grünfeld, vodja mestne službe za lokalno samoupravo. V njem jim je po županovem pooblastilu sporočil, da MOL podpira njihova prizadevanja za zaprtje moščanskega obrata Papir servisa in poziv, da se dokončno izvedejo inšpekcijske odločbe, s katerimi bo prepovedano obratovanje podjetja na lokaciji Pod ježami. Mimogrede jim je povedal, da je Arso že preklical okoljevarstveno dovoljenje za moščanski obrat in da Snaga odpadne steklene embalaže že od začetka leta ne vozi več v Moste, z marcem pa da je za polovico zmanjšala število voženj in prepolovila pripeljane količine odpadne embalaže (to po njegovem pomeni 150 voženj in 500 ton odpadne embalaže na mesec manj). In priznal, da ni bil uresničen dogovor s februarskega sestanka na magistratu, da bo Papir servis v Mostah nehal obratovati 1. marca.

Tovornjaki brez oznak

Stanovalci so Grünfeldu odgovorili, da niso opazili, da Snaga k njim zdaj vozi pol manj odpadkov kot prej. Zaznali so, da tja po novem prihaja več tovornjakov brez oznak in da jih je še vedno okoli sto na dan. Zbiralnico stekla in kovin pa so po njihovem le preselili med stare proizvodne dvorane, da se teh odpadkov ne vidi. Toda še vedno jih slišijo.

Župana so prosili, naj jim pošlje odločbo Arsa o preklicu okoljevarstvenega dovoljenja Papir servisu za lokacijo Pod ježami. To namreč pomeni, da bi morala MOL Snagi prepovedati vse dovoze, ne le tistih ob državnih praznikih.

Zgovoren dopis

Civilna iniciativa Novi Vodmat nam je poslala še dopis vodje mestnega oddelka za urbanizem Mirana Gajška, s katerim ji je že 28. decembra 2010 pojasnil, kakšna je po novem OPN dovoljena namenska raba prostora na območju Papir servisa v Mostah. V izvedbenem delu je predvidena zidava stanovanj in stavb z dejavnostmi, ki bi dopolnjevale osnovno namembnost območja. Za zdaj so »na zakonito zgrajenih objektih, ki niso skladni z novo namensko rabo, dovoljeni le rekonstrukcija in izraba izkoriščenega podstrešja ter vzdrževanje in odstranitev objektov«. V tem okviru pa po mnenju stanovalcev ni bila sprejemljiva postavitev novega nadstreška in nove proizvodne linije za predelavo plastične embalaže.