Park ob Ikei pod vprašajem

Zemljišče, kjer je predviden park, bo najelo podjetje Kompas Shop, ki bo na njem dobilo tudi predkupno pravico.

Objavljeno
12. maj 2017 17.56
Maša Jesenšek
Maša Jesenšek

Prostore in zemljišča južno od bodoče Ikee, kjer je predviden park, bi najel Kompas Shop in zanje pridobil tudi predkupno pravico. Sodišče je stečajnemu upravitelju Protecta GL, ki je lastnik zemljišč, že izdalo soglasje.

V občinskem prostorskem načrtu je južno od Kavčičeve ulice in območja, kjer bi gradila Ikea, predvidena parkovna ureditev. Park, ki je v OPN zarisan na več kot 600 metrov dolžine, v širino pa naj bi meril med 150 metri na zahodnem in 40 metri na vzhodnem delu, je bil eden izmed argumentov MOL, ko je okoliške prebivalce prepričevala, da se jim bodo s prihodom Ikee življenjske razmere izboljšale, ne pa poslabšale.

Toda zemljišča, kjer naj bi bil park, so v zasebni lasti. Del vzhodno od Kajuhove je v lasti podjetja Protect GL, za katerega stečaj vodi upravitelj Veljko Jan. Za del zemljišča Protecta GL, velik okoli 2500 kvadratnih metrov, je občina lani vložila zahtevo za razlastitev, saj ga potrebuje za gradnjo podaljška Kavčičeve ulice, ki je pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja za Ikeo. Kot smo izvedeli na Upravni enoti Ljubljana, so ugotovili obstoj javne koristi in uvedli postopek razlastitve, o sami razlastitvi pa še niso odločili. Na uvedbo postopka so se namreč pritožili vsi: Protect GL, MOL in glavni stečajni upnik. Ministrstvo pa o pritožbah še ni odločilo.

Stroški za zemljišče znašajo 40.000 evrov na leto

Stečajni upravitelj je sicer želel zemljišče (veliko okoli 17.000 kvadratnih metrov) prodati v kosu, a je občina ponujala prenizko ceno. Zdaj pa je zanj našel najemnika, Kompas Shop, ki bi mu zemljišče in objekte na njem oddal za obdobje do enega leta (oziroma do prodaje nepremičnine) in na njem v njegovo korist ustanovil predkupno pravico. Sodišče je s tem pred dnevi že soglašalo.

Kot nam je pojasnil stečajni upravitelj Veljko Jan, so veseli, da bodo lahko nepremičnino oddali. »Z njo imamo na leto 40.000 evrov stroškov, samo NUSZ znese 25.000 evrov, potem je tu še elektrika, komunala. Najemnik bo plačal vse te stroške in še najemnino,« pojasnjuje in dodaja, da bo pogodbo sklenil po pravnomočnosti soglasja sodišča. Nanj se lahko pritožijo upniki, za katere pa bi se z oddajo nepremičnine povečala stečajna masa. Jan poudarja, da je najemnik seznanjen tako z razlastitvenim postopkom kot dejstvom, da je na zemljišču v OPN predvidena parkovna ureditev. V praksi to namreč pomeni, da kakršne koli nove ureditve, za katera bi bilo potrebno gradbeno dovoljenje, niso možne, lahko pa ostanejo obstoječi objekti.

MOL: Za zemljišča še ni sredstev

V Kompas Shopu so pojasnili, bodo prostore na tej lokaciji (lani so od Protecta GL na dražbi že kupili dva šotora na isti lokaciji) uporabljali za dejavnost skladiščenja in logistike zase in za naročnike. Čeprav bo v njihovo korist ustanovljena predkupna pravica, pravijo, da »dolgoročnih načrtov na tej lokaciji zaenkrat nimamo«.

»Že sama selitev na tako lokacijo in vzpostavitev funkcionalnega obratovanja in poslovanja takega kompleksa za najemnika pomeni visoke finančne stroške in velik logistični zalogaj,« pa ustanovitev predkupne pravice v korist Kompas Shopa utemeljuje sodišče. Kot je pojasnil Jan, to pomeni, da bo zemljišče še vedno prodano na dražbi ali z javnim zbiranjem ponudb, bo pa imel lastnik predkupne pravice možnost nakupa po najvišji doseženi ceni.

V praksi pa bi to pomenilo, da bodo možnosti za ureditev parka še manjše. Na občini so nam odgovorili, da se bodo, če bo najemnik kupil zemljišče, pogovarjali z njim. V zvezi z zemljišči za park zahodno od Kajuhove pa pravijo, da za odkup teh v proračunu nimajo zagotovljenih sredstev, »saj izgradnja tega dela parka ni predvidena v tej fazi«.