Parkirne zapornice na Gotski morajo odstraniti

Višje sodišče potrdilo sodbo okrajnega in Gipossu in Tristanu 19 naložilo, da takoj odstranita zapornice na parkirišču »v luži«.

Objavljeno
24. april 2014 19.12
Gotska ulica
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana – Stanovalci Gotske ulice so nedavno dosegli odmevno zmago v boju proti podjetjema Giposs – gradbena podjetja Ljubljana in Tristan 19, storitve. Tudi višje sodišče je namreč ugodilo skupini stanovalcev, ki so zahtevali odstranitev zapornic na parkiriščih okoli blokov.

Enajst stanovalcev iz Gotske ulice 9, 11 in 13 (na teh naslovih je sicer 209 stanovanj) je prvo zmago doseglo že 11. junija lani, vendar sta se omenjeni podjetji – prvo se ima za lastnika zunanjih parkirišč v okolici blokov, drugo pa je kot najemnik postavilo parkirne zapornice na delu sicer večjega parkirišča – na razsodbo okrajnega sodišča pritožili.

Zmaga že na prvi stopnji

Okrajna sodnica je tako že lani delno ugodila petim tožnikom, ki so vložili tožbo zaradi motenja posesti (šestim ne, a le zato, ker se niso udeležili pričanja). Gipossu in Tristanu 19 je prepovedala kakršnokoli poseganje v posest nepremičnin na dveh parcelah (809/200 in 202, k. o. Dravlje), ki sta v soposesti tožnikov. Hkrati jima je prepovedala postavljanje zapornic na tem parkirišču in zahtevala, da v roku osmih dni že postavljene zapornice odstranita oziroma vzpostavita stanje pred tem posegom.

Sodnica je v 36 strani dolgi razsodbi in podrobni obrazložitvi med drugim zapisala, da je tožbeni zahtevek petih tožnikov o vzpostavitvi prejšnjega stanja v celoti utemeljen, njihov zahtevek za prepoved nadaljnjega motenja pa le delno.

Prepričljive priče

Sledila je njihovim navedbam, da so bili pred 12. novembrom 2012 soposestniki parkirišča na omenjenih parcelah in da so tam vsakodnevno parkirali svoja osebna vozila na nedoločenih parkirnih prostorih. Na navedeni datum in v naslednjih dneh pa je podjetje Tristan 19 z vednostjo in odobritvijo Gipossa začelo motiti njihovo soposest s tem, da je na parkirišču namestilo 44 zapornic s ključavnicami. Na podlagi sklepa okrajnega sodišča o začasni odredbi jih je 16. novembra 2012 prenehalo postavljati, sicer pa jih je nameravalo namestiti na vse parkirne prostore na teh dveh parcelah (skupaj približno 90).

Četudi je Giposs zemljiškoknjižni lastnik obeh parcel, pa so po mnenju okrajnega sodišča tožniki oziroma zaslišani stanovalci prepričljivo dokazali, da so etažni lastniki stanovanj na Gotski 9, 11 in 13 na parkirišču »v luži«, kot mu sami pravijo, parkirali vse od leta 1971 in da tam do prihoda Tristana 19 ni bilo nikoli nobenih zapornic.

Ker pa je s postavljanjem zapornic prišlo do sprememb v dotedanjem izvrševanju soposesti stanovalcev Gotske ulice na navedenem parkirišču in so zapornice spremenile režim parkiranja (prepolovilo se je število prostih parkirnih prostorov), so bili ti v svojih pravicah močno omejeni. To je takrat vodilo v množičen javni protest, posredovati je morala celo policija. Zatem je sledila še motenjska tožba, ki ji je sodnica v večjem delu ugodila.

Pri tem ni spregledala dejstva, da je več lastnikov iz Gotske ulice 9, 11 in 13 sodišču predlagalo določitev pripadajočega zemljišča k tem blokom in da formalno Gipossovi parceli skušajo prikazati kot zemljišče, namenjeno svoji redni rabi. To utemeljujejo s tem, da sta bili sporni parceli kot taki načrtovani že v prostorskih aktih in da so upravičeni do tega, da postaneta skupna lastnina vseh etažnih lastnikov. Kdo bo postal lastnik parkirišča, bo jasno šele potem, ko bo pravnomočno končan nepravdni postopek zaradi vzpostavitve etažne lastnine (vložen leta 2012), zatem pa ločeno še nepravdni postopek za določitev pripadajočega zemljišča iz leta 2011, ki je bil prekinjen zaradi prej navedenega.

Sodba višjega sodišča

Sodbo višjega sodišča, ki jo je 2. aprila letos podpisala predsednica senata Blanka Javorac Završek, je okrajno sodišče prejelo 9. aprila, odvetniki tožečih strank, torej stanovalcev, pa so jo prevzeli 16. aprila. To pomeni, da bo postala pravnomočna tisti hip, ko jo bodo prevzele tudi vse druge stranke.

Višji sodniki v bistvenih delih niso sledili Gipossovim ugovorom, to je, da stanovalci niso soposestniki spornih parcel, da ni mogoče trditi, da je bila posest stanovalcev vidna navzven, saj da na spornem parkirišču lahko parkira kdorkoli, ki dobi prosto mesto. Ti naj tudi ne bi nikogar izključili iz parkiranja, kar pomeni, da merilo izključujočnosti sploh ne obstaja. Pri tem je zanimivo še, da je pritožbo zoper prvostopenjsko razsodbo vložilo tudi podjetje Tristan 19, a jo je oktobra lani umaknilo.

So pa zato višji sodniki sprejeli zaključek okrajnega sodišča, da so bili prav tožniki (stanovalci) tisti, ki so imeli soposest spornih parkirnih prostorov. Fizično oblast nad njo so izkazovali tako, da je bila ta vidna na zunaj, trajna in izključujočna – dostop do parkirišča so namreč vedno imeli.

Stanje na terenu

Iz predstavljenih sodb jasno izhaja le to, da bo moral Giposs kot lastnik, Tristan 19 pa kot najemnik parkirišča pri blokih na Gotski 9, 11, in 13, takoj po pravnomočnosti odstraniti vse tam še ležeče parkirne zapornice. To bi se moralo zgoditi najkasneje v osmih dneh po tej pravnomočnosti oziroma na začetku maja. Kar pomeni, da kasneje teh ovir tam ne bi smelo biti več.

Namesto parkirišča jezera

S stališča ene večjih šišenskih stanovanjskih sosesk bi bilo dobro, da bi lastništvo pripadajočih zemljišč, pa naj bo to v prid stanovalcev, MOL ali Gipossa, rešili kmalu. Le tako bi namreč lahko dobili nekoga, ki bo odgovoren za popravilo parkirišča »v luži«. Tam ob vsakem večjem dežju nastajajo mala jezerca, saj se je ponekod asfalt dvignil zaradi korenin mogočnih okoliških dreves. Ker odvajanje meteorne vode ni urejeno že več let (eni trdijo, da je zamašeno, drugi, da uničeno, tretji, da ga sploh ni), mora voda izhlapeti, saj zdaj nima kam odteči.