Pešci in kolesarji za občino drugorazredni

Komunalci poskrbijo le za kidanje snega z glavnih cest, za pločnike in kolesarske steze pa ne.

Objavljeno
10. februar 2015 17.36
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana – Zaradi nizkih temperatur je v mestu povsod še precej kupov napluženega snega. Ker že več dni ne sneži in je suho, bi pričakovali, da se bodo komunalni delavci lotili tudi čiščenja javnih površin, uvrščenih v drugo in tretjo »prioriteto«, torej odstranjevanja snega s parkirišč, peska s pločnikov, kolesarskih stez in stranskih ulic. Žal spet čakajo na odjugo in konec zime.

Da se odnos odgovornih do zimske službe in prednostnih nalog po posameznih območjih ne spreminja že več let, kažejo tudi standardni odgovori, objavljeni na občinski spletni strani v rubriki Pobude meščanov.

Občan iz ČS Jarše je že 31. januarja poslal pobudo za pluženje pločnikov. Zapisal je, da v križišču Clevelandske in Kopne poti 18 let, odkar obstaja obvoznica, nobeno zimo niso očiščeni severni pločnik in kolesarska steza ter pločnik v dolžini sto metrov po Kopni poti. Občutek ima, kot da se občina tam konča. Opaža, da je neočiščen celo pločnik ob Šmartinski od številke 184 do Sneberij. Na četrtni skupnosti so mu rekli, naj jih za vsak sneg opozori, on pa sprašuje, ali ni to delo komunale, ki mora vedeti, kje je treba plužiti, oziroma da ČS ve, kje so občinske površine in kdaj je potrebno pluženje.

Z oddelka za gospodarske dejavnosti in promet je šele včeraj dobil precej standarden odgovor, da MOL »zaradi velikega števila pločnikov ne pluži vseh pločnikov in kolesarskih stez, ampak je določila trase, kjer so, na primer, šolske poti, veliko pešcev ali kolesarjev in je očiščen pločnik velikega pomena za prometno varnost udeležencev v prometu«. Ker se pločnik na Kopni poti po sto metrih konča, mora pešec v vsakem primeru hoditi tudi ob vozišču. Zato ga nimajo v načrtu zimske službe. A zapisali so, da bodo koncesionarju vseeno naročili, naj očisti pločnik vsaj na eni strani. Glede pločnika ob Šmartinski cesti pa so ga opozorili, naj ga očisti. Podobno so odgovorili tudi Jaršanu, ki je prosil, »naj pesek s kolesarskih stez vzdolž Letališke ceste očistijo zdaj in ne šele po 15. marcu, kar pomeni verjetno šele enkrat aprila«. Dodal je, da pesek na kolesarski stezi ni nikoli potreben, da ga večino tja prinese s ceste, ker ga številna vozila razmečejo okoli. Tako je po njegovem cesta kmalu popolnoma čista, kolesarska steza pa še dolgo ostane na debelo posuta s peskom, ki močno ovira kolesarje. Dobil je le jedrnat odgovor, da bodo pesek začeli čistiti po koncu zimske sezone.

Podjetje LPT pa bi občina lahko opozorila, naj očisti plačljive parkirne prostore, kjer so še vedno kupi snega, previsoki za nizka avtomobilska podvozja. Taki tudi ne prinašajo nobenega zaslužka.