Po Poljanskem nasipu kmalu 26-tonski tovornjaki?

Vila Urbana: V mezaninu stavbe začeli gradbena dela brez gradbenega dovoljenja, do katerega ne morejo, ker nimajo soglasja etažnih lastnikov

Objavljeno
01. oktober 2014 11.58
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana

Ljubljana – V Vili Urbana so se delavci ta teden lotili gradbenih del za ureditev mezanina. Za to niso pridobili posebnega gradbenega dovoljenja, čeprav dokumenti in pogodbe kažejo, da bi ga morali. Inšpektorji nepravilnosti (doslej) niso ugotovili, stanovalci pa že opažajo razpoke.

Mezanin, etaža med pritličjem in prvim nadstropjem, v Vili Urbana sameva že od zgraditve objekta. Prostori so bili končani le do tretje gradbene faze, zato zanje ni bilo izdano uporabno dovoljenje. Junija smo poročali, da je Lekarna Ljubljana od podjetja KID Real v lasti Jožeta Anderliča kupila enega od poslovnih prostorov v mezaninu in da bo tam tudi trgovina Hofer. Zapisali smo, da je negotovo, ali bodo prodajalec in kupci lahko uredili prostore, kot so si zamislili, saj bi za korenite posege v objekt morali pridobiti novo gradbeno dovoljenje. Za to pa bi potrebovali soglasje vseh etažnih lastnikov.

Finalizacija poslovnih prostorov

V ponedeljek so se dela v Vili Urbana kljub vsemu začela, in to brez novega gradbenega dovoljenja. KID Real, ki je tudi upravnik stavbe, je stanovalce o začetku del (ki ga je napovedal za 1. oktobra) obvestil prejšnji teden. V dopisu so zapisali, da se bodo dela izvajala v skladu z veljavno zakonodajo s področja graditve objektov, varovanja okolja in varstva pri delu ter v skladu z izvedbeno projektno dokumentacijo. Šlo naj bi za »preureditev oziroma finalizacijo« poslovnih prostorov v notranjosti mezanina. Dela so prijavili inšpektoratu za delo, trajala naj bi tri mesece.

Začetek del brez posebnega gradbenega dovoljenja je presenetljiv, ker je lastnik prostorov aprila letos dal izdelati projektno dokumentacijo za preureditev mezanina v Vili Urbana, v kateri piše, da je za finalizacijo medetaže »zaradi spremembe v prostorski organizaciji predvidenih programov treba izvesti tri preboje v etažni plošči med pritličjem in medetažo ter povečati njeno nosilnost. Za izvedbo takih posegov v nosilno konstrukcijo dela objekta je treba pridobiti gradbeno dovoljenje.«

To pa ni edini dokument, ki kaže, da bi moral investitor dobiti gradbeno dovoljenje. Pridobili smo prodajno pogodbo med podjetjem Atrum (ta je prostore v Vili Urbana kupil od KID) kot prodajalcem, KID Realom kot izvajalcem del in Hoferjem kot kupcem poslovnih prostorov, ki je bila sklenjena junija lani in dopolnjena marca letos. V njej je zapisano, da se prodaja »trgovski prostor z izvedenimi deli v skladu s standardi ... in s pridobljenim gradbenim dovoljenjem ter pravnomočnim uporabnim dovoljenjem«.

Pogodba določa tudi druge obveznosti prodajalca in izvajalca del, ki nakazujejo, da bi za to, da bi jih izpolnili, morali dobiti gradbeno dovoljenje (gradnja tekočih stopnic, rekonstrukcija talne plošče, ureditev dostavne rampe za tovorna vozila in dvižne ploščadi za raztovor blaga).

Razpoke na stenah

Stanovalcem so tako v Hoferju kot v KID Realu doslej zagotavljali, da gradbenega dovoljenja ne potrebujejo, saj ne bodo posegali v nosilno konstrukcijo. A zanj so septembra vendarle zaprosili, kar so včeraj potrdili tudi v Hoferju. Zapisali so, da je »postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja v teku in poteka po veljavni zakonodaji«. Toda po naših informacijah to še ni bilo izdano, ker niso bila priložena soglasja etažnih lastnikov. V Hoferju so še zapisali, da je bila za dostavo blaga »zaradi nasprotovanja dela etažnih lastnikov spremenjena lokacija tovornega dvigala, vključno s samo tehnologijo dviganja tovora iz pritličja v mezanin«. Za novo rešitev ne potrebujejo gradbenega dovoljenja, ker bodo uporabili obstoječe odprtine v nosilni konstrukciji, zagotavljajo.

Na gradbeni inšpektorat je bilo v zadnjih dveh dneh v zvezi z deli v Vili Urbana že poslanih več pritožb. Sporočili so, da »je bil uveden inšpekcijski postopek, v katerem pa pristojni gradbeni inšpektor do zdaj ni ugotovil pogojev za odreditev ukrepov na podlagi zakona o graditvi objektov. Zgolj nameravani posegi namreč še ne pomenijo kršitve predpisov, ki jih nadzira gradbena inšpekcija.« Delavci torej v prvih dveh dneh niso izvajali del, za katera bi potrebovali posebno gradbeno dovoljenje, bo pa zanimivo spremljati, ali bodo inšpektorji glede na navedene informacije o investitorjevih namerah tudi v prihodnje obiskali gradbišče. Stanovalci so na objektu že v prvih dveh dneh opazili nekatere razpoke.

Pojasnil iz KID Reala nismo dobili. Od maja letos je direktor družbe Gregor Ficko, nekdanji direktor direkcije za ceste. Nekateri že ugibajo, da ga je Anderlič na to mesto imenoval, da bi uporabil svoj vpliv na ministrstvu, kamor spada tudi gradbena inšpekcija.

KID obljubil dovolilnico MOL

V pogodbi med KID Realom in Hoferjem je sicer še nekaj nenavadnosti. Zapisano je, da bodo v prostoru z dostavno rampo Hoferju omogočili postavitev stiskalnice za karton, da mu bo ta prostor »vsak čas« na voljo in da je njegova uporaba vključena v kupnino. Toda gre za splošni skupni del stavbe, ki je v lasti vseh etažnih lastnikov.

Drugo nenavadno določilo je povezano z dostavo. Odlok o urejanju prometa MOL določa, da je v ožjem mestnem središču (to je območje znotraj notranjega cestnega obroča, kjer stoji tudi Vila Urbana) prepovedan promet tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, razen z dovoljenjem pristojnega organa. V osnovni pogodbi med Atrumom, KID Realom in Hoferjem so zapisali, da se bosta prodajalec in izvajalec del »po svojih najboljših močeh trudila, da se prepoved prometa umakne oziroma se prometne zmožnosti dostopnih cest izboljšajo«. V aneksu k pogodbi pa so dodali: »Izvajalec bo kupcu ob prevzemu predmeta prodaje izročil pisno dovoljenje pristojnega organa mestne uprave MOL, skladno s 3. členom odloka o urejanju prometa v MOL, da je do dostavne rampe dovoljen dostop za tovorna vozila do 26 ton skupne dovoljene obremenitve (dovolilnica MOL)«.

Kako lahko KID Real obljublja dovolilnico za tovorni promet, ki več kot sedemkrat presega omejitve v odloku? Ali imajo zagotovila z občine, da bodo tako dovolilnico izdali? Z MOL so sporočili, da ne KID Real ne Hofer za Vilo Urbana še nista dala vloge za dovolilnico. Nasprotno pa so v Hoferju zapisali, da je bila vloga občini posredovana oktobra lani in da »pridobivanje dovolilnic poteka v skladu z navodili in pravilniki MOL«. Znano je sicer, da je Anderlič v preteklih letih večkrat uspešno sodeloval z občino in Lekarno Ljubljana, poleg tega je mestu doniral Žitni most na Poljanskem nasipu.

Za Hofer kvadratni meter 900 evrov cenejši kot za Lekarno Ljubljana

Tudi zadnji posel med Lekarno Ljubljana in Anderličevim KID Realom je dvignil precej prahu. Za 246 kvadratnih metrov velik poslovni prostor v mezaninu Vile Urbana bo Lekarna Ljubljana plačala 690 tisočakov oziroma 2806 evrov na kvadratni meter (z DDV). Pisali smo že, da ni bilo cenitve, da naj bi nova poslovalnica posegala na območje koncesionarja, da je najbližja poslovalnica Lekarne Ljubljana oddaljena le kakih 400 metrov, opozorili pa smo še na sporno določilo v predpogodbi, da se cena v primeru odstopanja dogovorjenih kvadratur ne spremeni.

Kljub temu je mestni svet julija z glasovi svetnikov Liste Zorana Jankovića in LDS dal soglasje k poslu. Pogodba s Hoferjem potrjuje, da je Lekarna Ljubljana slabo izpogajala ceno (Hofer je za sicer šestkrat večji prostor plačal več kot 900 evrov manj za kvadratni meter) in da bi lahko prevzela manjši prostor, kot ga bo plačala (v skicah, ki so del pogodbe, je navedeno, da bo prostor Lekarne meril 230 kvadratnih metrov). Kot kaže, javni zavod tudi ne bo prevzel prostorov z uporabnim dovoljenjem do 15. novembra, kot je bilo določeno v pogodbi. V zvezi s tem smo vprašanja naslovili tudi na Lekarno Ljubljana, a nam niso odgovorili.