Po treh neuspešnih še en razpis za koncesije

Izšel je še četrti poskus z razpisom koncesij za zasebnike, a pogoji za odprtje vrtca so zelo zahtevni.

Objavljeno
22. november 2012 16.48
Slovenija, Ljubljana, 07.Decemberr2006, Prenovljeni prostori vrtca Škratek na ulici Iga Grudna. Foto: Igor Zaplatil/Delo
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana

Ljubljana – Čeprav so v ljubljanski občini poskrbeli za vse otroke iz MOL, ki so na razpisu ob začetku tega šolskega leta izpolnjevali pogoje za vpis v vrtec, kot to določa zakon, so danes vseeno še četrtič poskusili z razpisom koncesij za zasebnike.

Še 206 otrok, ki izpolnjujejo vse pogoje za vpis v javni vrtec (imajo najmanj 131 točk), kar pomeni, da so rojeni do vključno leta 2011, imajo stalno bivališče v Ljubljani in so njihovi starši v Ljubljani prijavljeni vsaj 15 mesecev, nima zagotovljenega prostora.

Krajši, a še vedno dolg čakalni seznam

Vendar pa 122 od teh otrok starši želijo vpisati v točno določen vrtec, 22 jih je zavrnilo ponujeno mesto, 62 pa je rojenih letos in še ne izpolnjujejo starostnega pogoja za vpis, pojasnjuje vodja mestnega oddelka za predšolsko vzgojo Marija Fabčič. V začetku novembra je bilo na centralnem čakalnem seznamu (CČS) še 1221 otrok, mlajših od treh let, do sredine meseca pa »samo« še 1029.

Med njimi je tudi 677 takih, katerih starši imajo stalno bivališče, a ne izpolnjujejo pogoja stalnosti bivanja; 326 otrok na seznamu pa je iz drugih občin. Na CČS v začetku novembra je bilo tudi 39 otrok, starejših od treh let, sredi meseca jih je še trideset; 23 jih je iz drugih občin, sedem pa iz MOL, vendar starši ne izpolnjujejo pogoja stalnosti.

MOL poskuša tokrat že četrtič, po treh neuspešnih razpisih, dodatni prostor v vrtcih zagotoviti s petletno koncesijo zasebnikom za otroke, mlajše od treh let. Razpis za koncesijo za petdeset oddelkov je izšel danes v uradnem listu in na spletni strani www.ljubljana.si.

Pogoji za pridobitev dovoljenj za izpolnjevanje normativov in tehničnih pogojev za prostor in opremo vrtca so zelo zahtevni. Med drugim mora kandidat v šolskem okolišu imeti zagotovljene prostore in opremo v skladu s predpisi ter strokovno usposobljene delavce. Ceno programa po predpisih določi mestni svet. Najpozneje pred podpisom koncesije pa mora kandidat zavarovati objekt za objektivno odgovornost.

Raje se odločajo za »klasični« zasebni vrtec

Koncesijo razpisujejo vsako leto, vendar žal ni odziva, zasebniki se raje odločajo za »klasični« zasebni vrtec brez koncesije in s sofinanciranjem MOL, ugotavlja Marija Fabčič. »To pravzaprav vodi v razmislek, ali zasebniki koncesijo sploh potrebujejo, saj jim že druga zakonska norma omogoča izvajanje zasebnega interesa za vzgojo in varstvo otrok.«

V tem šolskem letu bo na območju MOL že 17 zasebnih vrtcev, občina jih trenutno sofinancira 16. »Ljubljanskim otrokom, vključenim v zasebne vrtce, sofinanciramo 85 odstotkov razlike med plačili staršev in ceno javnih vrtcev v MOL. Zasebne vrtce obiskuje štiristo ljubljanskih otrok, do konca leta se jih bo vključilo še petdeset,« pojasnjuje Fabčičeva.

Vsekakor pa zasebni vrtci niso rešitev za prostorsko stisko, navsezadnje tudi zaradi cene. Od avgustovske podražitve programov v ljubljanskih javnih vrtcih je cena za otroke, mlajše od treh let, 485 in za starejše 346 evrov. V zasebnih vrtcih pa je ekonomska cena različna, od 600 do 674 evrov, odvisno od starosti otrok in dodatne ponudbe.

Starši v drugem dohodkovnem razredu v javnem vrtcu za mlajšega otroka odštejejo 39 evrov na mesec, za starejšega pa 31 evrov, medtem ko sta v najvišjem, devetem dohodkovnem razredu ta zneska 321 in 248 evrov. Starši v zasebnih vrtcih po zbranih podatkih iz marca plačujejo od 172 do 615 evrov, odvisno od dohodkovnega razreda in starosti otrok.