Poenotenje usmerjevalnih tabel zamuja

Sistem Molis bi moral steči že v začetku leta, a projekt informacijske podpore še ni končan.

Objavljeno
17. september 2013 18.45
Slovenija.Ljubljana.22.01.2011 Tabla na Trgu osvobodilne fronte.Foto:Matej Druznik/DELO
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – Že v začetku leta bi po napovedih mestnega oddelka za gospodarske dejavnosti moral steči sistem Molis, s katerim bi poenotili način označevanja in usmerjanja v občini. A projekt informacijske podpore še poteka, pa tudi vsi potrebni pravilniki še niso sprejeti.

Dober mestni usmerjevalni sistem je še posebno pomemben ob večjih turističnih, gospodarskih in športnih dogodkih, kot je, denimo, Eurobasket.

Na mestnem oddelku za gospodarstvo in promet sicer pojasnjujejo, da je tako imenovani »mestni del« sistema Molis, ki obiskovalce vodi do muzejev, knjižnic, zdravstvenih domov in drugih javnih institucij, že vzpostavljen, »komercialni del«, ki jih vodi do gospodarskih subjektov, pa še ni zaživel.

V mestu je skupaj 182 stojnih mest, na katerih je že nameščenih skupaj 674 označevalnih tabel (lamel). Med njimi je 130 modrih tabel, ki označujejo hotele, 19 sivih, ki obiskovalce vodijo do poslovno-trgovskih središč in drugih objektov s tržnimi dejavnostmi, 34 zelenih, ki označujejo parke, 114 rjavih za usmerjanje k mestnim znamenitostim, največ, kar 375, pa je belih, ki označujejo zdravstvene domove, bolnišnice in druge javne ustanove.

Postavitev sivih oziroma komercialnih tabel poteka tako, da mora stranka k vlogi predložiti še elaborat, ki ga izdela JP Ljubljanska parkirišča in tržnice. Na podlagi elaborata je izdano dovoljenje, vse stroške pa nosi stranka. Na vprašanje, kolikšne so cene, na MOL niso odgovorili, povedali pa so, da je cenik stroškov postavitve, vzdrževanja in odstranitve turistične in druge obvestilne signalizacije na področju občine pripravljen, potrditi pa ga mora še mestni svet. Trenutno še poteka projekt informacijske podpore za upravljanje lamelnega sistema Molis. »Ko bo ta projekt končan, bomo začeli novelacijo vodenja do mestnih funkcij, hkrati pa bo mogoče upoštevati tudi potrebe vodenja do gospodarskih subjektov,« pravijo na MOL.

Neznani stroški projekta

V odloku o občinskih cestah, ki ga je mestni svet sprejel na julijski seji, piše, da se turistična in druga obvestilna signalizacija lahko postavi, zamenja, dopolni ali odstrani le z dovoljenjem, ki ga na podlagi vloge izda pristojni organ, to je mestni oddelek za gospodarske dejavnosti in promet. V tem odloku tudi piše, da se merila za pridobitev statusa upravičenca do uporabe turistične in druge obvestilne signalizacije, lokacije postavitve in druge pogoje za postavitev, zamenjavo, dopolnitev ali odstranitev turistične in druge obvestilne signalizacije uredi v splošnem aktu, ki ga sprejme mesti svet.

Na MOL pravijo, da je priprava pravilnika, ki bo urejal področje turistične in druge obvestilne signalizacije, v sklepni fazi: »Predvidevamo, da bi pravilnik lahko obravnavali na eni od jesenskih sej mestnega sveta.« Še vedno pa ni znano, koliko bo sistem Molis stal: »Stroški bodo znani, ko bo končan projekt informacijske podpore sistema, ki je v sklepni fazi,« pravijo na MOL.