Pogodba med občino in Sparom zdaj javna

Marjan Cerar, podpredsednik ČS Polje, dosegel razkritje podrobnosti javno-zasebnega partnerstva za Sparov center v Zalogu.

Objavljeno
23. junij 2014 17.54
LJUBLJANA SLOVENIJA 3.9.2012 ZADRUZNI DOM ZALOG FOTO JOZE SUHADOLNIK
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana – Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu med MOL in Sparom za poslovno-upravni center Zalog je zdaj dostopna na spletni strani službe za lokalno samoupravo (povezava projekti). To je dosegel podpredsednik ČS Polje Marjan Cerar po dolgem, a še ne končanem sporu z vodjo te službe Vojkom Grünfeldom.

Pogodba in spor med Cerarjem in Grünfeldom sta za nas postala zanimiva, ko smo dobili obvestilo, da vodja službe za lokalno samoupravo podpredsedniku ČS Polje noče omogočiti ogleda pogodbe s prilogami. Prepričani smo namreč, da bi to moral storiti, bodisi z osebnim ogledom na sedežu službe ali četrtne skupnosti bodisi mu poslati kopije, saj gre za izvoljenega predstavnika občine.

Zahteval Grünfeldovo razrešitev

Ker mu Grünfeld po telefonski zahtevi dokumentacije ni hotel zagotoviti niti je pokazati na sedežu službe, kamor je Cerar prišel, temveč so ga od tam odstranili celo z varnostniki, se je zadeva nedavno nadaljevala še na redni seji ČS. Cerar je namreč predlagal, naj svet zahteva Grünfeldovo razrešitev zaradi »nezaslišanega ukrepanja« proti zastopniku ČS na sedežu službe za lokalno samoupravo in nespoštovanja upravičenih zahtev četrtnega svetnika.

Na seji 16. junija je večina svetnikov Cerarjev predlog sicer zavrnila, precej pa jih ni bilo zadovoljnih, da spora nista rešila po mirni poti in da ta še vedno ni končan.

Grünfeld sicer zanika kratki stik med njim in Cerarjem, a vztraja, da bi moral svetnik pogodbo zahtevati po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in mu poslati pisno vlogo. Povedal je še, da je Cerarju po telefonu dejal, da mu ne bo omogočil vpogleda v pogodbo oziroma mu je ne bo dal. Ko je ta vseeno prišel v njegovo pisarno, mu je ponovil svojo odločitev, češ da bi mu moralo biti znano, kako tečejo postopki s področja informacij javnega značaja.

Vsebina pogodbe

Po pogodbi o projektu zaloškega poslovno-upravnega centra, ki sta jo župan Zoran Janković in direktor Spara Slovenija Igor Mervič podpisala 10. aprila letos, bo javni partner poravnal 40,67, zasebni pa 59,33 odstotka stroškov.

Za partnerja je ključen 19. člen pogodbe, iz katerega izhaja, da je projekt vreden 7,46 milijona evrov, pri čemer bo mestnega vložka tri milijone. Občina bo morala od te vsote v proračunu zagotoviti le 152 tisočakov, preostalo je vrednost zemljišča (2,8 milijona) in stavbne pravice. Pri delitvi stroškov naložbe v zgradbo in ureditev okolice na Agrokombinatski 2 bo delež MOL v kletni etaži 40 odstotkov, pritličje bo pripadlo Sparu, prvo nastropje občini, pri preostalih skupnih prostorih in zunanjih površinah pa bo delež občine dobrih 29 odstotkov.

Sicer bo občina v projekt vložila sedem zemljiških parcel s skupno površino 2785 kvadratnih metrov, komunalni prispevek za javni del (40,67 odstotka), denar za davek na dodano vrednost od etažne lastnine in svoj finančni vložek. Spar pa bo zagotovil dve parceli, veliki 1316 kvadratnih metrov, plačal komunalni prispevek za zasebni del projekta in davek od podeljene stavbne pravice.

Delitev po končani gradnji

Za javnost je najpomembnejši del 19. člena, v katerem piše, da bosta partnerja sklenila sporazum o delitvi etažne lastnine, pri čemer je ključ že določen. Občina bo postala lastnica 1956 kvadratnih metrov površin novega objekta v prvem nadstropju in 34 parkirnih prostorov v kleti. Spar bi dobil 1162 kvadratnih metrov – od tega 1074 v pritličju, preostanek v medetaži in kleti ter 51 parkirnih prostorov v kleti. Skupnih prostorov bo v pritličju dobrih 100, v kleti pa 2648 kvadratnih metrov. Vsi skupni prostori, deli in naprave ter zunanja površina so razdeljeni po ključu 29,17 odstotka za MOL, preostalo za Spar. Posebej se bosta dogovorila o skupni ureditvi parkiranja na vseh prostorih, ki pripadajo objektu. Zavezala sta se še, da mora biti prevzem objekta izveden najkasneje mesec dni od izdaje uporabnega dovoljenja in da bosta skupaj izbrala upravnika.

Zavarovanje pogodbe

Ker bodo številna društva in organizacije, ki delujejo v udarniško zgrajenem domu, morali kmalu zapustiti stavbo in začasno gostovati v objektih v bližnji okolici, Založane najbolj zanima, kdaj se bo začelo rušenje, koliko časa bo trajala gradnja novega centra in kdaj se bodo lahko vanj vselili.

Četudi je v Sparovem interesu, da po zaprtju svoje trgovine čim prej zgradi nov objekt s še večjo trgovino, je občina v pogodbi vseeno postavila ostre pogoje glede neupravičenih zamud pri gradnji. Kazen za vsak dan zamude je 2000 evrov, skupaj pa lahko doseže največ 360 tisočakov. Za dobro in pravočasno izvedbo je moral Spar do 10. maja predložiti tudi bančno garancijo oziroma zavarovanje zavarovalnice na prvi poziv v višini 100 tisoč evrov, ki mora veljati do 28. februarja 2016.

Dodatna varovalka je, da mora Spar v 15 dneh po pridobitvi uporabnega dovoljenja občini predložiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi za javni del projekta. Veljati mora dve leti, znaša pa tri odstotke od gradbeno-obrtniških in instalacijskih del v javnem delu.

Le za strelce ne bo prostora

Kot je dejal Vojko Grünfeld, skrbnik pogodbe in predstavnik občine v javno-zasebnem partnerstvu, bo imel novi objekt skoraj 5867 kvadratnih metrov skupne površine, 115 parkirnih prostorov (od tega 30 okoli objekta), skoraj 1100 kvadratnih metrov veliko samopostrežno Sparovo trgovino, v njem pa bodo sodobno urejeni prostori za lokalno skupnost in tamkajšnja društva. Od dosedanjih društev in organizacij v novem objektu ne bo prostora le za strelce (težava je zagotavljanje varnosti in primernega skladišča za hrambo orožja).

Zatrdil je, da bodo v vmesnem času vsi klubi, društva in organizacije lahko delovali v začasnih prostorih v bližnji okolici. Izjema bo strelsko društvo, za katerega nima ne začasne ne stalne prostorske rešitve.

Ker se Založani, ki so zgradili stari dom in v njem izvajali društveno dejavnost, bojijo, da bodo po novem prikrajšani ali jim bodo celo ukradli žulje, material in denar, ki so ga vložili v svoj kulturni objekt, je Grünfeld razložil, kako bo po novem.

Iz gradbenih načrtov, ki smo si jih ogledali na sedežu službe za lokalno samoupravo, je razvidno, da bo največ pridobila zaloška glasbena šola. V prvem nadstropju bo dobila šest učilnic in dve pisarni, približno toliko prostorov bo za potrebe lokalne samouprave (skoraj 70 kvadratnih metrov veliko sejno sobo bodo lahko za sestanke uporabljali tudi drugi), dobršen del pa bodo zasedale tri pisarne in 37 kvadratnih metrov velik večnamenski prostor dnevnega centra za starejše.

Med največjimi prostori bo 288 kvadratnih metrov velika dvorana za rekreacijo (v njej bo dovolj prostora za postavitev šestih miz za namizni tenis po vseh standardih za velika mednarodna tekmovanja). Založani bodo dobili še veliko dvorano za prireditve s spremljajočimi prostori (skladišča, garderobe, sanitarije) s 173 sedeži in dvema prostoroma za invalide.

Naštete prostore bodo upravljali posamezni mestni oddelki (po dejavnosti), prostore za lokalno samoupravo pa mestna služba za lokalno samoupravo. Delo društev bo še naprej brezplačno, plačljiv bo le komercialni najem prostorov. Grünfeld je dodal, da so rešili celo problem parkiranja za sosednji poslovni blok, poleg tega bo z novo komunalno opremo bolje urejeno parkirišče pred trgovino Spar, kjer je zaradi slabega odvajanja meteorne vode ob vsakem močnejšem nalivu nastalo jezero. Lepša bo okolica, prav tako bo v nekoliko spremenjenem križišču Zaloške in Agrokombinatske izboljšana prometna ureditev.