Pogodba za dokončanje soseske Polje III

Ljubljanski stanovanjski sklad bo »novima« izvajalcema plačal šest milijonov evrov.

Objavljeno
11. november 2014 11.17
Podpis pogodbe za Sosesko Polje III
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana – »Žal mi je, da je šel glavni izvajalec v stečaj, sem pa vesel, da smo dobili nadomestna izvajalca, da se bo rok za dokončanje objektov v soseski Polje III podaljšal le za en mesec in da ostajamo v finančnih okvirih prvotno zastavljenega projekta. Seveda tudi upam, da ga bomo uspešno končali.«

To so bile uvodne besede direktorja ljubljanskega stanovanjskega sklada Saša Rinka, ki jih je izrekel tik pred podpisom pogodbe za dokončanje prekinjenih del v omenjeni stanovanjski soseski v vrednosti skoraj 6,11 milijona evrov.

Delo podizvajalcema

Kot smo že poročali, so bili v skladu zaradi stečajev podjetij iz skupine Begrad prisiljeni čim prej poiskati izvajalce, ki bi lahko dokončali delo (trenutno je opravljena polovica vsega predvidenega), saj dogovori s stečajnim upraviteljem Begrada, d. d., niso bili uspešni. Po prekinitvi pogodbe so tako že 27. oktobra sprejeli sklep o oddaji javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave. In potrebovali so le 12 dni, da so pripravili vse potrebno za petkov podpis pogodbe z nadomestnima izvajalcema.

Obljuba

Podpisali so jo Sašo Rink, Stjepan Jarnević, direktor Begrad Trgovine, in Josip Šimečak, direktor podjetja Operis. Z njo sta se izvajalca (prej sta bila oba na tem projektu le podizvajalca) zavezala, da bosta »na ključ« delo opravila najkasneje do 15. maja prihodnjega leta. Obenem sta izjavila, da bosta gradbišče znova aktivirala takoj v začetku tega tedna.

Pri tem ne gre pozabiti, da je vodilna partnerica v tem projektu postala družba Begrad Trgovine, ki je imela v 13 milijonov evrov vredni gradnji 148 neprofitnih najemniških stanovanj prej le obrobno vlogo dobavitelja 180 tisočakov vrednega materiala, Operis pa je bil glavni izvajalec gradbenih, obrtniških in elektroinstalacijskih del v vrednosti 4,4 milijona evrov.

Izbrali izvajalca za sosesko Dolgi most

Sicer pa se v ljubljanskem stanovanjskem skladu pripravljajo še na gradnjo nove manjše soseske Dolgi most. Tam naj bi zgradili 30 neprofitnih stanovanj za upravičence, ki so na zadnjem mestnem razpisu zbrali največ točk.

Pred nekaj dnevi so tako javno odpirali ponudbe za gradbena, obrtniška in instalacijska dela. Rink je povedal, da so za gradnjo treh večstanovanjskih objektov na območju VS 6/1 Dolgi most prejeli sedem pravočasnih ponudb in eno prepozno (Atrum iz Ljubljane), ki jo je iz tega razloga že izločil iz postopka javnega naročanja.

Po pogajanjih med podjetji Kolektor Koling, SGP Pomgrad, VG5, Gorenje Projekt, Trgograd, Makro 5 Gradnje in CGP, d. d., iz Novega mesta se je za najboljšo izkazala ponudba zadnjega navedenega podjetja. To je delo pripravljeno opraviti za nekaj manj kot 2,54 milijona evrov (brez davka). Sklep še ni pravnomočen.

Naknadno preverjanje izvajalca

Pri tem je zanimivo, da je sklad izvajalca že izbral, ali ta izpolnjuje vse zahtevane pogoje, pa bo šele preverjal. Če ne bo pritožb neizbranih izvajalcev, bi pogodbo lahko podpisali do konca meseca, decembra pa že začeli graditi. Rok za dokončanje del je precej kratek, saj naj bi bila dokončana v 15 mesecih od uvedbe v delo.

Vselitev v stanovanja v skladu načrtujejo v najkrajšem možnem času od njihovega prevzema od izvajalca in po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja.

Čeprav je načrtovana soseska v neposredni bližini večkrat poplavljenih območij, sklad ni predvidel posebnih ukrepov zaščite stavb pred poplavami.

V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja je namreč pridobil vsa ustrezna soglasja (tudi soglasje agencije za okolje), zaradi česar težav s poplavami ne pričakujejo.