Posek skoraj tristo dreves v Mostecu je bil nujen

Lastniki gozdnih parcel so odstranili le nevarna in bolna drevesa, ki jim jih je odkazal zavod za gozdove, zato je razburjenje Ljubljančanov odveč.

Objavljeno
10. september 2013 16.13
Posek dreves Mostec
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana – Pri poseku visokih dreves na robu krajinskega parka Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib, med bolnišnico Petra Držaja (ulica Pod hribom) in Mostecem, ni šlo za golosek neodgovornih zasebnih lastnikov, ampak za dogovorjeno odstranitev nevarnih in bolnih dreves.

To je za Delo povedala Marijana Tavčar z zavoda za gozdove, ko smo jo opozorili, da smo od bralcev dobili več dopisov, katerih skupni poudarek je, da je nekdo vzdolž ulice Pod hribom na golo izsekal 20 arov gozda.

Njim se to zdi grozno, saj da je vse razrito, poleg tega pa še prav na gozdnem robu, kar še bolj zbode v oči (tam je speljana priljubljena trimska steza), kot če bi bilo sredi gozda. Ker vedo, da gre za zaščiteni park, jim taka slika seveda ni všeč in zahtevajo pojasnila. V nadaljevanju je Tavčarjeva razložila, da je bila sečnja v gozdu nad ulico Pod hribom izvedena po odločbah, ki jih je izdala ljubljanska območna enota zavoda za gozdove lansko jesen in letos.

Na pobočju so na sedemnajstih večinoma manjših parcelah posekali 288 dreves (544 kubičnih metrov lesne mase), za sečnjo teh pa petnajstim zasebnim lastnikom in mestni občini izdali kar 27 odločb.

Preden so odkazali drevje za posek, je zavod za gozdove organiziral javno obravnavo, ki so se je udeležili lastniki gozda nad ulico Pod hribom in tudi lastniki tamkajšnjih ogroženih objektov.

Dve drevesi padli na hiši

Septembra lani je bilo izdanih petnajst odločb za posek tako imenovanih nevarnih dreves ter za sanitarni posek (posek poškodovanega in oslabelega drevja), od tega večina zasebnim lastnikom, ena pa občini. S hriba se je visoko drevje že leta prej nevarno nagibalo na spodaj stoječe hiše, lani poleti pa je eno v resnici padlo na obcestno hišo. Tudi drugo drevje je bilo visoko (po videnem na terenu celo 25 metrov), zato bi pri padcu doseglo objekte na drugi strani ceste. Zaradi strmine pobočja je grozila še nevarnost zdrsa, zlasti nevarne pa so bile lipe, ki so se sušile.

Ko je letos na eno od hiš spet padlo drevo, so gozdarji izdali še štiri odločbe za posek nevarnih dreves in osem odločb za sanitarni posek. Zadnje so bile izdane za drevje, poškodovano zaradi vetroloma v letošnjem juliju, in sicer na istih parcelah, na katerih je bil že lani odkazan posek nevarnega drevja.

Poleg tega je bilo pri treh lastnikih na zgornjem robu parcel (ne pri cesti, temveč pod vrhom Debelega hriba) za izbiralno redčenje odkazanih enajst dreves, predvsem starejših smrek (32 kubičnih metrov lesne mase).

Zasadili bodo nova drevesa

Tavčarjeva je zagotovila, da so bili vsi lastniki, ki so prejeli odločbe za posek dreves, seznanjeni tudi z gozdnim redom na sečiščih. Ta so večinoma urejena (smrekove veje morajo biti zložene v kupe), ponekod pa so še vidne posledice julijskega vetroloma. Na posekanih območjih se pričakuje naravna obnova, medtem ko bodo v večjih luknjah v dogovoru z lastniki parcel naravi pomagali s sajenjem divje češnje in čremse, okrasnega listavca z bujnimi belimi cvetovi, ki bosta s hitro rastjo kmalu zapolnila gozdne vrzeli.

Ko smo Tavčarjevo opozorili na nekaj neodstranjenih nevarnih nalomljenih dreves, je obljubila, da bodo gozdarji odšli na kontrolni ogled in jih po potrebi označili za posek.