Potrebovali bi šest oddelkov, gradili bodo štiri

Gradnja prizidka vrtca Galjevica bo po najnovejših načrtih končana leta 2016. Ob marčevskem vpisu so morali odkloniti 98 mlajših in 17 starejših otrok.

Objavljeno
05. maj 2014 18.58
Vrtec Galjevica,Ljubljana Slovenija 05.05.2014
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – V 23 oddelkih vrtca Galjevica so to šolsko leto 404 otroci. Na čakalnem seznamu jih je bilo aprila še 40, mlajših od treh let, ki bi jih starši želeli vključiti v ta vrtec. Ob marčnem vpisu so prejeli 198 vlog, je poveda- la ravnateljica Barbara Novinec.

Vrtec Galjevica deluje na štirih lokacijah, in sicer v okviru dveh organizacijskih enot in dveh lokacij znotraj organizacijske enote Orlova. Ob letošnjem vpisu so morali odkloniti 98 otrok prvega starostnega obdobja in 17 drugega. Glede na število vpisanih otrok v zadnjih petih letih, ki bi jih starši želeli vključiti v vrtec Galjevica, bi za sprejem ljubljanskih otrok trenutno potrebovali šest oddelkov. Vendar je v okoliške vrtce, na primer Kolezijo in Vrtec pod Gradom, letos vpisanih manj otrok, ugotavlja ravnateljica Novinčeva.

Od gradnje do nakupa in nazaj

V lanskem občinskem investicijskem načrtu je bila sprva še načrtovana gradnja prizidka za šest oddelkov vrtca Galjevica, ki bi morala biti po prejšnjih načrtih končana že leta 2013, nato pa se je vse skupaj zavleklo. V zadnjem rebalansu ljubljanskega proračuna januarja je bilo po županovih amandmajih zagotovljenih 1.088.000 evrov za odkup zasebnega Vrtca Zvezdica na Rakovniški, ki naj bi ga priključili k vrtcu Galjevica. Po takratnih pojasnilih mestnega oddelka za predšolsko vzgojo naj bi s tem nakupom zadostili večini potreb po novih oddelkih in spremljevalnih prostorih Vrtca Galjevica; v najnovejših načrtih pa so nastale spremembe in MOL prostorov tega vrtca ne namerava kupiti.

Zadoščal bo manjši prizidek, končna cena še neznana

Vodja mestnega oddelka za predšolsko vzgojo Marija Fabčič je pojasnila, da se je po presoji o dodatnih kapacitetah ob koncu spomladanskega vpisa izkazalo, da bo vrtcu Galjevica zadoščal le manjši prizidek, ki je ustreznejša možnost od dislocirane enote.

Ob sprejetju rebalansa je bila objavljena tudi načrtovana gradnja prizidka k enoti Galjevica, letos je zanjo namenjenih 112.000 evrov; gradnja naj bi se začela leta 2015 in končala 2016, pravi ravnateljica. Pravi, da končnega zneska investicije še ne pozna, ker je bil prvotno, v skladu s projektom leta 2013, načrtovan šestoddelčni prizidek z ureditvijo razdelilne kuhinje, zdaj pa načrtujejo štirioddelčnega. Po idejni zasnovi je bila ocenjena vrednost projekta 2.676.000 evrov z davkom.