Pozor, med nami so tudi ljudje, ki ne vidijo

Ob tednu slepih so opozorili na pomen dobrega talnega taktilnega sistema za njihovo samostojnost.

Objavljeno
03. junij 2014 20.18
Označen pločnik za slepe na avtobusni postaji,Ljubljana Slovenija 03.06.2014
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – Prvi teden v juniju Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije že več desetletij zaznamuje teden slepih; tokrat poseben poudarek namenjajo talnemu taktilnemu vodilnemu sistemu. Opozoriti želijo na njegov pomen za samostojno življenje slepih in slabovidnih.

S taktilnimi oznakami pri nas precej zamujamo v primerjavi z razvitimi državami. Predsednik zveze Tomaž Wraber ugotavlja, da je talni taktilni vodilni sistem (TTVS) pri nas še redkost, ponekod pa ga vendarle lahko opazimo. V poslanici ob tednu slepih opozarja na dve pomembni vlogi sistema: slepim in slabovidnim pomaga pri orientaciji v prostoru in jim tako omogoča živeti čim bolj neodvisno, hkrati pa vse prebivalce ozavešča, da so med nami tudi ljudje, ki ne vidijo ali ne vidijo dovolj. Zato slepi upajo, da se bo sistem taktilnih oznak kmalu pojavil v čim več slovenskih mestih in naseljih, saj ljudje z okvarami vida živijo povsod. V tem tednu bo devet medobčinskih društev pripravilo programe in prireditve, ki bodo na to opozarjali javnost.

Občina obljublja dokončanje nekaterih oznak poleti

Še največ so na področju TTVS naredili v ljubljanski občini, ki se od leta 2008 ukvarja z aktivnostmi za krepitev dostopnosti, žal pa se veliko načrtovanih ukrepov prenaša iz leta v leto. Trenutno teče tretji akcijski načrt Ljubljana – občina po meri invalidov, je povedala Alenka Žagar z MOL. Za ožje mestno središče so naročili izdelavo celovitega načrta TTVS, ki so ga izdelali strokovnjaki. Ob navezavi na postajališča mestnega potniškega prometa so določili poti za potek sistema in način izvedbe. Tako ima Ljubljana za zdaj taktilne oznake na Bregu (ki zaradi udrtosti niso najboljše), v Čopovi ulici, v Tivoliju, na Roški cesti ter na območju Viča, kjer je veliko pomembnih ustanov za slepe: na Tržaški, Jamovi, Langusovi in Groharjevi, z navezavo na avtobusni postajališči Tobačna ob Tržaški cesti. Kot je povedala Žagarjeva, bo občina predvidoma poleti nadaljevala urejanje taktilnih oznak v Tivoliju proti Rožni dolini, ki vključuje tudi postajališči Tivoli (proti Šiški in Centru), na križišču Tržaške in Aškerčeve ter na Trgu mladinskih delovnih brigad. Dokončali pa naj bi jih na Čopovi, kjer se zdaj končajo direktno v zidu stavbe, do centralne lekarne in Tromostovja. Koncesijsko pogodbo za vzdrževanje taktilnih poti bo imel KPL.

Nevarna območja za pešce

Slepi so poudarili, da mora TTVS oblikovati zaključeno celoto, kajti najhujša napaka je, da se taka pot kar nekje na sredi konča, saj ljudem s hudo okvaro vida povzroči velike težave. Dobro je, da vodi vsaj do vogala, ki je za slepe orientacijska točka. Prav tako je pomembno, da na teh poteh ni nobenih ovir, kot so cvetlična korita, kolesa, privezani psički, oglasne table, gostinske mize in stoli ali parkirani avtomobili. Območja za pešce, kakršno je na primer prenovljena Slovenska cesta, so po njihovih ugotovitvah za slepe še posebno nevarna, saj se tam mnogo težje orientirajo. Ugotavljali so, da bo za to treba še razviti ustrezno kulturo, in pozvali prebivalce, naj bodo bolj pozorni na poti za pešce in naj nanje ne postavljajo ovir.

Arhitektka Andreja Albreht z zavoda Dostop, ki je sodelovala pri izdelavi načrta TTVS, je poudarila, da pot za slepe pomembno dopolnjujejo še druge stvari, kot so zvočni signali na semaforjih, kontrastne označbe robov stopnic, količkov in podobno. Opozorila je tudi na pomen sodelovanja med občino in uporabniki, saj je samo tako mogoče narediti učinkovit sistem.

TTVS je sestavljen iz reliefnih talnih oznak, ki na ključnih mestih, na katerih je orientacija za slepe in slabovidne težka, dopolnjuje elemente obstoječe ureditve, ki so uporabni za orientacijo. Osnovni gradniki so čepaste in rebraste plošče. Čepaste slepega z belo palico obveščajo o bližini vhoda v stavbo ali avtobusnega postajališča in opozarjajo na spremembo smeri, rebraste pa vodijo, usmerjajo in preusmerjajo. Najbolje je, da so te oznake kontrastne barve glede na okolico, tako da človeka z zdravim vidom zbodejo v oči, slabovidni pa jih lahko vsaj zazna. Prav tako je priporočljivo, da so deli vodilnih elementov za nekaj milimetrov višji od podlage. Tako jih lahko tudi nepozoren pešec občuti na podplatih, ne da bi se spotaknil. Vsak slepi in slabovidni uporabnik pa mora najprej dobro spoznati sistem in se naučiti osnovnih pravil.

Pri zvezi si želijo, da bi s TTVS opremili vsa večja regionalna središča, pa tudi manjše kraje. O tej temi 18. junija v sodelovanju z zavodom Dostop in ljubljansko občino pripravljajo strokovni seminar v konferenčni dvorani mestne hiše.