Prenove Dunajske v tem mandatu ne bo

Širitev ceste med Vilharjevo in Topniško bi stala dva milijona evrov. Projekt je pripravljen, a denarja za izvedbo še ni.

Objavljeno
05. junij 2014 16.50
Dunajska cesta v Ljubljani 30. Julija 2013.
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – Čeprav so na MOL v lastnem glasilu začetek prenove oziroma širitve Dunajske ceste napovedovali za maj, je malo verjetno, da bi se poseg začel izvajati v tem mandatu. Na občini namreč pravijo, da bo prišel na vrsto šele potem, ko bo končana prenova Slovenske, ki pa se tudi še ni začela.

Kdaj bo stekla prenova Slovenske ceste, prav tako še ni znano. Kot smo poročali nedavno, na MOL napovedujejo objavo javnega naročila za ta mesec, kar pomeni, da bi se obnovitvena dela lahko začela najprej v drugi polovici poletja. Glede na napoved, da bodo ta trajala štiri mesece, je jasno, da ne bodo končana pred jesenskimi volitvami. In kaj to pomeni za napovedano prenovo Dunajske ceste, ki že nekaj časa močno razburja del javnosti?

Na ljubljanski občini na naša vprašanja, zakaj objavljajo nerealne napovedi o začetku del in kdaj naj bi se prenova dejansko začela, niso odgovorili. Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet (OGDP) so pojasnili, da »trenutno poteka pridobivanje projektne dokumentacije za Dunajsko cesto, v kratkem pa bo objavljeno javno naročilo za prenovo Slovenske ceste. Dokler ta ne bo končana, bomo z Dunajsko počakali.«

Upoštevajoč razpisne roke in trajanje del to pomeni, da se prenova Dunajske ne bo začela pred jesenskimi volitvami, ki bodo predvidoma prvo nedeljo v oktobru. Kar dejansko pomeni, da bo izvedba tega projekta odvisna predvsem od novoizvoljenega župana oziroma morda tudi nove sestave mestnega sveta. Ali povedano drugače, ker gre za pomembno spremembo v prometni ureditvi glavnega mesta, je pričakovati, da bo to – kot tudi širitev drugih mestnih vpadnic, ki jih je mestna oblast kot šestpasovnice umestila v dolgoročni prostorski načrt MOL – pomembna predvolilna tema.

Najprej šest, nato pet pasov

In kaj je znanega o načrtih občine za preureditev Dunajske ceste? Projektantski predračun načrtovanih del znaša okvirno dva milijona evrov, pravijo na OGDP. Gradbeno dovoljenje naj ne bi bilo potrebno, z utemeljitvijo, da se bodo dela opravljala v okviru cestnega sveta (širšega območja ceste). Prenova mestne vpadnice je predvidena le na krajšem odseku med križiščem z Vilharjevo in križiščem s Topniško. Tu namreč širitve ne ovirajo objekti, ki bi jih bilo treba porušiti, prav tako je večina zemljišč v občinski lasti, na najožjem odseku ob Bežigrajskem dvoru pa so že pridobili služnost na zemljiščih države in Imosa. Če bi hoteli širiti Dunajsko še naprej proti obvoznici, pa bi morali odkupiti več zemljišč, poleg tega bi bilo treba porušiti 14 hiš.

»Predvidena je naslednja prometna ureditev: šestpasovna ureditev Dunajske od križišča z Vilharjevo do križišča z Linhartovo (trije pasovi proti severu in trije proti jugu, od katerih je na vsaki smeri en pas rezerviran za vozila mestnega javnega prometa) ter petpasovna Dunajska od križišča z Linhartovo do križišča s Topniško (trije pasovi proti severu in dva pasova proti jugu, od katerih je v vsako smer en pas rezerviran za vozila mestnega javnega prometa). Rešitev zajema tudi preureditev križišča z Linhartovo tako, da bo prometno dovolj zmogljivo in zastojev ne bo več. To bi bistveno povečalo prepustnost iz smeri Linhartove proti centru. Poleg tega bomo po tej rešitvi križišče Dunajske in Linhartove preuredili tako, da bo prijaznejše za kolesarje in pešce,« so zapisali na MOL.

Krajši rumeni pas proti centru

In izvedba? Izdelan je projekt za izvedbo del (PZI), kar pomeni, da je pripravljeno vse za objavo javnega naročila in začetek del, a po naših informacijah v rebalansu proračuna, ki ga trenutno pripravljajo na občini in ga bo na julijski seji obravnaval mestni svet, denarja za širitev Dunajske ne bo. Zato tudi čakanje na ureditev Slovenske ceste. PZI smo si ogledali in kaže, da bo na odseku med Vilharjevo in Linhartovo širitev šla predvsem na račun parkirnih prostorov, v manjši meri pa tudi na račun zelenic. Postajališč LPP ne bi bilo več, saj bi mestni avtobusi ustavljali kar na rumenem pasu, kot zdaj na Slovenski cesti, ostalo pa bi postajališče za taksije. Bistvenih sprememb za pešce in kolesarje na tem odseku ne bi bilo. V križišču Dunajske in Linhartove bi se povečala pretočnost, ker bi avtomobili za zavijanje levo na Linhartovi spet lahko uporabljali dva vozna pasova, medtem ko bi mestni avtobusi za zavijanje levo uporabljali pas, ki je sicer namenjen vožnji naravnost.

Od Linhartove naprej je predvidena petpasovna Dunajska, prav tako je večja sprememba načrtovana za naslednje križišče, med Dunajsko ter Kržičevo in Einspielerjevo, saj bo iz stranskih ulic možno tudi zavijanje levo. Cesta bi se na tem odseku razširila za 1 do 1,5 metra, dodaten pas pa bi pridobili z zoženjem vseh voznih pasov. Za avtomobile bi bili po tem načrtu široki tri metre, za avtobuse pa 3,4 metra. Pešci in kolesarji bi na zahodni strani zaradi premika robnikov izgubili približno pol metra, na vzhodni, kjer je ureditev zdaj povsem neprimerna, pa precej pridobili. Cesta bi po novem segala vse do drevoreda (ta je zaščiten in ga je zato nujno ohraniti), med drevesi bi uredili pas z zelenico, sedanjo gradbeno ograjo pa premaknili proti vzhodu in delno sanirali zapuščeno gradbišče, ki je v lasti države. Med drevoredom in gradbeno ograjo sta predvidena poldrugi meter široka kolesarska steza in dva metra širok pločnik. Sprememba je predvidena tudi pri rumenem pasu proti centru mesta, ki se zdaj začne pri bežigrajskem stadionu, po novi ureditvi pa bi se šele pri križišču z Einspielerjevo. Po besedah Petra Skuška, vodje odseka za promet, bi se s prometnimi spremembami bistveno izboljšale razmere na stranskih ulicah (predvsem Linhartova in ulica Bežigrad), kjer danes nastajajo zastoji, izboljšale pa bi se tudi razmere za pešce in kolesarje.

Nevladniki za javno razpravo

Načrti občine z Dunajsko pa že nekaj časa razburjajo del javnosti. Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP; gre za neformalno združenje različnih organizacij) je pred časom na župana Jankovića in podžupana Koželja naslovila odprto pismo, v katerem širitvi odločno nasprotujejo. Med drugim so zapisali, »da nobena širitev ceste še ni prispevala k zmanjšanju prometa« in da je širitev nesmiselna tudi zaradi padanja števila vozil in naraščanja števila potnikov LPP. Prav tako menijo, da je poraba sredstev, ki bo dolgoročno prinesla le dodatne izdatke (zdravstvo, slab zrak), neopravičljiva. Županu in podžupanu so predlagali, naj se občina namesto v širitev Dunajske usmeri v gradnjo parkirišč P+R, izboljšanje mestnega javnega prevoza ter spodbujanje drugih oblik mobilnosti.

Kot je pojasnila Katarina Otrin iz društva Fokus, od občine niso prejeli nobenega odgovora na odprto pismo. Dodala je, da so MOL večkrat zaprosili za javne podatke o štetju prometa na Dunajski, prav tako brez uspeha. KTPP tako prihodnji torek v prostorih Knjižnice Bežigrad pripravlja posvet Ali je potrebna širitev Dunajske ceste?, na katerega so povabili predstavnike občine in strokovne javnosti.

Nasprotni predlog

Svojo rešitev za Dunajsko so pripravili tudi pri Ljubljanski kolesarski mreži, ki je prav tako del KTPP. Predlagajo, da cesta ostane štiripasovna in se premakne proti vzhodu do drevoreda. Na vzhodni strani bi (tako kot v rešitvi MOL) uredili dovolj široko kolesarsko stezo za drevoredom, na zahodni pa bi lahko pridobili prostor za ustrezno široko kolesarsko stezo in drevored, predlagajo v LKM.