Prepoceni prodaja mestne zemlje ob Peruzzijevi?

Namesto na dražbi MOL prodaja 2000 kvadratnih metrov kmetijske parcele z neposredno pogodbo le za 19 tisočakov.

Objavljeno
30. junij 2014 15.03
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana – S prodajo kmetijske parcele na Rudniku, ki jo občina uvršča med nepotrebno premoženje, bo zaslužila 18.837 evrov. V oči pa bodeta način prodaje in nizka cena za kar 2093 kvadratnih metrov veliko zemljišče. To namreč leži blizu Peruzzijeve ceste, ujeto je med dvema hišama in kar kliče po pozidavi.

Ko smo na občinski spletni strani opazili sporočilo, da občina »skladno s 40. členom uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti« objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za navedeno parcelo, smo postali pozorni. Nič posebnega ni, če MOL tako skuša prodati od deset do sto kvadratnih metrov velika zemljišča, na katerih ni mogoče urediti mestnega parka ali zgraditi hiše – in so torej koristna le za lastnika sosednje parcele, ki jo tako lahko poveča in ji doda nekaj vrednosti.

Zakaj ne dražba?

Ko pa na opisani način skušajo prodati več kot 2000 kvadratnih metrov veliko parcelo, se postavlja vprašanje, zakaj se občina ni odločila za prodajo na javni dražbi. Ker je okoli nje kar nekaj lastnikov hiš in zemljišč s predkupno pravico, bi se najbrž našel več kot le en interesent za odkup. Sploh ker je minimum za gradnjo hiše vsaj 400 kvadratnih metrov veliko zemljišče. V tem primeru bi veliko parcelo lahko teoretično razdelili na pet delov, nato pa jih naprej mnogo dražje preprodali ali pozidali. Seveda bi prej moral kupec doseči spremembo namembnosti in zdaj kmetijsko zemljišče prekvalificirati v zazidljivo stavbno. Kar pa najbrž ne bi bilo težko, saj so okoli njega z obeh strani že hiše in drugi objekti.

Ker iz objave o nameri prodaje ni bilo mogoče razbrati nič uporabnega, smo od občine zahtevali podrobnejša pojasnila. Še zlasti ker smo ugotovili, da so lastniki sosednjih parcel nekateri znani ljudje. Glede na prijateljske povezave, ki so v Kosezah privedle do razvpitega primera spremembe kmetijskega zemljišča v zazidljivo in pred kratkim do sprejetja občinskega podrobnega prostorskega načrta za mini stanovanjsko sosesko županovih prijateljev Roberta Pešuta Magnifica, Vlada Ilievskega in Petra Selakoviča, nas je zanimalo, ali ne gre morda za nekaj podobnega tudi na Rudniku.

Pojasnila občine

Po več dneh smo dobili odgovor mestnega oddelka za ravnanje z nepremičninami (ORN). Zapisali so, da prodaja navedenega kmetijskega zemljišča ob Peruzzijevi poteka skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih. Vlogo za odkup mestne parcele je po njihovih podatkih dal »lastnik sosednjega stavbnega zemljišča, pri čemer so vsi ostali lastniki sosednjih stavbnih zemljišč podali izjave, da prodajanega zemljišča ne nameravajo odkupiti«. Kot so še zagotovili, so o objavi ponudbe obvestili tudi lastnika sosednjega kmetijskega zemljišča.

Nočejo zaslužiti

Ker zanimanja ni pokazal nihče drug razen pobudnika odkupa, so se na MOL odločili, da bodo s predkupnim upravičencem sklenili kupoprodajno pogodbo po ceni 9 evrov za kvadratni meter zemljišča. Kdo je pripravil cenitev in kdaj je bila opravljena, pa niso navedli. Na ORN so preverili tudi, ali je predvidena kakšna sprememba namembnosti prodajanega zemljišča. Dobili so odgovor drugega mestnega oddelka, da pobude ni bilo in da se je rok za njeno vložitev že iztekel. Pri tem se poraja pomislek, kako da tega ni storila MOL, saj bi lahko kasneje stavbno zemljišče prodajala vsaj po 100 do 200 evrov za kvadratni meter.

Z odgovorom nismo bili zadovoljni, saj smo hoteli zvedeti še, kdo je kupec in ali je pogodba že sklenjena. Z ORN so nam zato 16. junija dodatno pojasnili le, da postopek prodaje teče na ljubljanski upravni enoti in da bodo lahko kupoprodajno pogodbo sklenili šele, ko bo ta končan. Pogodbe, ki smo jo hoteli videti po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, tako po navedbah ORN še ni.

Direktor Gursa ni interesent

Ko smo v zemljiški knjigi preverjali, kdo bi lahko bili morebitni kupci mestne parcele s predkupno pravico, smo ugotovili, da je na njeni južni strani lastnik velike kmetijske parcele novi direktor geodetske uprave Anton Kupic. Povedal nam je, da on ni kupec zemljišča, ki ga prodaja MOL. In dodal, da je od občine sicer dobil poziv, naj se izreče, ali ga nakup zanima, a nanj ni niti odgovoril.

Tako so v igri kot kupci, ki jih občina (še) noče razkriti, preostali lastniki stavbnih parcel, ki obkrožajo mestno. Gre za lastnike hiš na Peruzzijevi 97 a, b, c in d, 101 b in državo, ki ima v lasti ozko pot na vzhodni strani. Ko smo eno od solastnic hiše na Peruzzijevi 97 b spraševali, ali kaj ve o prodaji mestne zemlje, nam je zatrdila, da nič, je pa bila vesela informacije o tem, saj je menila, da so nanjo »pozabili«.

Kupec se je razkril sam

Inženir gradbeništva Tomaž Vrbinc, ki ima hišo na Peruzzijevi 101 b, znan pa je tudi kot predsednik prostovoljnega gasilskega društva Barje, nam je po telefonu potrdil, da je on tisti, ki je kot najbližji sosed dal pobudo za odkup mestne zemlje. Zagotovil je, da na njej nima namena graditi, temveč jo hoče kupiti le zato, da se ne bi povsem zarasla, saj je zdaj nihče ne vzdržuje (ne kosi ali odstranjuje plevela). Tam bi rad imel le urejeno zelenico oziroma bi z odkupom rad preprečil, da bi jo v prihodnosti pozidal kdo drug. Na kaj takega pa sam ne pomišlja vsaj še deset let.

Četudi je bil Vrbinc nadzornik v podjetju KPL, ki je že vrsto let »dvorni izvajalec« komunalnih in drugih del za občino, nam je zatrdil, da pri odkupu zemljišča ni v igri nobeno poznanstvo ali prijateljstvo z županom Zoranom Jankovićem. Družina Vrbinc na tem koncu Ljubljane namreč živi in je lastnica zemljišč ter drugih nepremičnin že desetletja, je poudaril.