Previsoka cena za lokal pod Kinoteko

Občina zahtevala 1900 evrov najemnine za polkletni lokal na Miklošičevi, ki nima možnosti za ureditev letnega vrta.

Objavljeno
12. februar 2018 17.02
Ljubljana.26.03.2008 - Bon Apetit - nova francoska restavracija. foto: Blaž Samec/DELO
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek

Ljubljana – V stavbi ljubljanske Kinoteke na Miklošičevi 28 bi bil po več kot štirih letih spet lahko gostinski lokal. MOL je kot lastnica skoraj 163 kvadratnih metrov velikega polkletnega prostora namreč objavila razpis, da zanj išče novega najemnika. A ji v prvem poskusu ni uspelo.

Čeprav si je pred iztekom roka za oddajo ponudb in plačilo varščine lokal ogledal le en potencialni ponudnik, ga občini očitno ni uspelo prepričati, da bi ga prevzel. Tako odpiranja ponudb za lokal brez opreme, predvidenega za 15. februar, ne bo. Ali bodo postopek po prvi neuspešni oddaji ponovili pod enakimi pogoji, nam na oddelku za nepremičnine niso povedali, a je že jasno, da je 1900 evrov mesečne najemnine preveč. Mestna občina bo sicer pri izbiri najemnika poleg najemnine upoštevala tudi kakovost programa in ponudbe. Več točk bo dobil tudi tisti najemnik, ki bo sposoben dejavnost začeti v mesecu dni od prevzema lokala (to bi bilo mogoče le, če bi od zadnjega najemnika odkupil povsem opremljeno kuhinjo, ki je ta še ni odstranil).

Spremeniti razpisne pogoje?

Glede na nezanimanje bodo na občini morali razmisliti, ali vztrajati pri točkovanju, kjer polovico možnih točk prinaša višina najemnine, preostalo polovico pa ponudba, pri kateri komisija vrednoti vsebino, ciljno skupino gostov in prispevek k popestritvi mesta oziroma njegovega središča. Pa tudi dosedanje reference. Poleg tega pridejo v poštev le ponudniki, ki bi predložili bančno garancijo za resnost ponudbe v višini treh izhodiščnih najemnin, torej 5700 evrov.

Neprivlačni so tudi pogoji, da bi se najemnik moral zavezati, da bo zagotovil lastno opremo, da bo sam poskrbel za priklop na elektriko in za čistočo ter red v okolici objekta. Poleg tega svojih vlaganj ne bi mogel uveljavljati ne pri najemnini ne po morebitni odpovedi najemne pogodbe.

Lokacija ni vse

Četudi je lokal na odlični lokaciji v središču mesta, ne gre pozabiti, da nima skoraj nobene dnevne svetlobe, da ga je večji del v kleti, da ima vhod s hodnika, da nima možnosti postavitve letnega vrta, da je zelo otežena dostava in da nima niti lastnih parkirnih prostorov. Parkirati je resda mogoče v okolici in bližnji garažni hiši na Trdinovi, vendar je ta precej zasedena. To morebitne goste vsekakor odbija, je pa res, da le tiste, ki bi tja prišli z avtom.

Med poizvedovanjem o dosedanjih najemnikih smo med drugim zvedeli, da je imel zadnji najemnik 1400 evrov mesečne najemnine in da mu posel ni uspeval tako dobro, da bi pokrival stroške poslovanja in najemnine. Zato je vprašanje, ali 500 evrov višja izhodiščna najemnina res lahko privabi kogarkoli.