Pritožba na geodetski razpis neuspešna

Javna agencija za varstvo konkurence je pritožbo na razpis MOL vložila dan prepozno.

Objavljeno
06. marec 2013 17.17
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana

Ljubljana – Državna revizijska komisija (DKOM) je kot neutemeljeno zavrnila pritožbo javne agencije za varstvo konkurence (AVK) glede javnega naročila ljubljanske mestne občine za geodetske storitve.


Poročali smo že o očitkih, da razpisni pogoji, ki jih je občina določila, omejujejo sodelovanje pri naročilu veliki večini izvajalcev geodetskih storitev. Ker je anonimna prijava o omejevanju konkurence romala tudi na AVK, je ta – menda kot zagovornica javnega interesa – sestavila pritožbo, v kateri je predlagala, naj MOL spremeni razpisne pogoje, ki se nanašajo na ugotavljanje finančne sposobnosti ponudnikov v primeru oddaje skupnih ponudb, in sicer tako, da bodo ti sorazmerni s predmetom javnega naročila in ne bodo v nasprotju s pravili konkurence.

Toda revizijska komisija se z vsebinskimi očitki o omejevanju konkurence in nepravilnosti pri razpisu ni ukvarjala, pač pa je pritožbo kot neutemeljeno zavrnila že zaradi ugotovljene napake v postopku. Pritrdila je namreč občini (ta je prva zavrnila pritožbo AVK), da ni bila vložena pravočasno.


Zakon namreč zagovorniku javnega interesa omogoča vložitev zahtevka za revizijo v osmih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev. Ker je agencija prijavo neimenovanih geodetskih podjetij prejela 17. januarja, bi morala tako zahtevek za revizijo pri naročniku vložiti najkasneje 29. januarja. Vložila pa jo je dan pozneje, zato jo je MOL zavrnila, DKOM pa je tej odločitvi pritrdila.

Občina bo tako lahko nadaljevala postopek javnega naročila za izvajanje geodetskih storitev do leta 2015, na katero so prejeli štiri ponudbe – Geodetskega zavoda Celje, ki je edini oddal ponudbo sam, družb Geofoto s partnerjem Gromapom, LGB skupaj z Geodet inženiringom in Gekomom ter Geodetske družbe z Ageo inženiringom.