Prizidek za bolnike, garaža za zaposlene

Še ena prenova ZD Bežigrad:  Izbrani izvajalec, Makro 5 gradnje iz Kopra, bo dela opravil za 6,2 milijona evrov z davkom.

Objavljeno
30. marec 2018 20.16
Andreja Žibret
Andreja Žibret

Ljubljana – Potem ko se je pred tremi leti končala prva prenova ZDL Bežigrad za 1,206 milijona evrov, se bo predvidoma 10. aprila začela še gradnja prizidka s podzemno garažo za zaposlene. Od 4. do 6. aprila bodo začasno selili ambulante zdravstvenega varstva za otroke in mladino.

Dela bodo predvidoma končana prihodnjo jesen, pravijo v ljubljanski službi za razvojne projekte in investicije. V tem obdobju pa bo ambulanta zdravstvenega varstva predšolskih otrok (od 6. aprila po 13. uri) delovala v ZD Center v Metelkovi, zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine pa (od 9. aprila) v PE Črnuče v Primožičevi ulici. V času selitve bo za zdravstveno varstvo predšolskih otrok 4., 5. in 6. aprila (ta dan samo dopoldne) poskrbljeno v PE Črnuče, za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine pa 6. aprila od 13. ure v ostalih enotah Zdravstvenega doma Ljubljana (ZDL).  Tam zagotavljajo, da bo delo v glavni stavbi bežigrajske enote tudi med gradnjo potekalo nemoteno.

Gradnja v dveh fazah

Spomnimo, da so v prvi prenovi ZDL Bežigrad ki se je začela oktobra 2014 in je bila končana v letu dni, izvedli energetsko sanacijo objekta in končali statično sanacijo, v tretji fazi pa še dokončali obnovo drugega nadstropja, ki je zdaj obnovljeno v celoti. Tokratna gradnja prizidka in garaže pa bo potekala v dveh fazah, brez vmesnih prekinitev. Sredi januarja je bil med tremi ponudniki, ki so se uvrstili v drugi krog pogajanj o ceni, izbran izvajalec inženirskih storitev in strokovnega nadzora nad izvedbo pogodbenih del – podjetje  Lokainženiring s ponudbeno vrednostjo 60.390 evrov z davkom. Za izvajalca GOI del pa je bil med osmimi ponudniki sredi marca izbrano podjetje Makro 5 gradnje iz Kopra, bo dela opravil za 6,2 milijona evrov z davkom. V ljubljanskem proračunu je sicer za ta projekt predvidenih 6,58 milijona evrov z davkom.

Prva faza vključuje dela pod temelji objekta (»jet grounding«), izvedbo nosilne konstrukcije na strehi objekta ZD Bežigrad za prestavitev strojne opreme na novo konstrukcijo, gradnjo dela kleti in ureditev tehničnih prostorov, gradnjo elektro kabelske kanalizacije in transformatorske postaje, za katero mora izvajalec v prvi fazi pridobiti uporabno dovoljenje. V drugi fazi je načrtovana izvedba ostalih rušitvenih del in gradnja novega prizidka ter pridobitev uporabnega dovoljenja.

Nova podoba bežigrajske enote ZDL. Foto: MOL.

Tudi lekarna in lekomat

Iz arhitekturne zasnove je razvidno, da bo nov glavni vhod v bežigrajsko enoto ZDL ob Peričevi ulici, med prizidkom in že obstoječim delom zdravstvenega doma in bo s kletno etažo povezan z manjšo klančino. Pred vhodnim delom bo urejena površina za dostavo bolnikov. Ob Peričevi ulici bo v pritličju lekarna, tako da bo javni del lekarne vzdolž ulice, servisni del pa ob gospodarskem dvorišču. Vhod v lekarno bo iz avle ZD ter izpod nadstreška ob Peričevi ulici, kjer je predvideno tudi mesto za lekomat. 

Ločitev zdravih in bolnih

V prvem nadstropju bo predšolski dispanzer z vzdolžno ločitvijo na zdrave in bolne; zaradi preprečevanja širjenja okužb med najmlajšimi sta namreč predvidena ločena zunanja vhoda za zdrave in bolne, preko zunanje klančine na zahodnem delu pritličnega podstavka. Urejen bo tudi vhod v izolacijsko sobo. V drugem nadstropju bo šolski dispanzer s podobno organizacijo, tretje pa bo namenjeno učnim ambulantam. Na strešni etaži bodo urejeni tehnični prostori in dostop na streho. V južni stranici kleti bodo vsi tehnični in servisni prostori. V drugem delu kleti pa bodo uredili 33 parkirnih mest za zaposlene. V dokumentaciji je zapisano, da je predvidenih 37 parkirišč za avtomobile, 3 za enostavna vozila in 100 za kolesa.

Dostop za gibalno ovirane

Vsi prostori v objektu bodo dostopni gibalno oviranim. Za dostop do vhodnega dela je predvidena klančina, ki se blago spušča od Peričeve ulice proti vhodu. Za dostop do kleti je predvidena krajša klančina, ki omogoča neoviran dostop do dvigala v že obstoječi stavbi zdravstvenega doma. V novem prizidku sta predvideni dve dvigali, ki povezujeta vse etaže prizidka. Za zunanji pomožni dostop do predšolskega dispanzerja so v zahodnem delu stavbe predvidene zunanje ogrevane klančine z osemodstotnim naklonom. Tako bo ZDL Bežigrad po izgradnji zagotavljal nemoten dostop gibalno oviranim tako skozi glavni vhod iz Kržičeve ulice kot tudi v novi del prizidka z direktnim dostopom v objekt, dvigali in ustreznimi klančinami.

V ZDL Bežigrad sicer delo opravlja 217 zaposlenih, od tega 65 zdravnikov in zobozdravnikov, so povedali v službi za odnose zjavnostmi ZDL. V tej enoti še dve družinski zdravnici opredeljujeta nove paciente.