Prometni kaos okoli Poliklinike bo trajal do pomladi

Zaradi nove urgence in prestavljanja komunalnih vodov je gradbišče postala tudi okolica Poliklinike

Objavljeno
01. december 2015 17.19
Gradbišče pri klinićnem centru ob urgentnem bloku,Ljubljana Slovenija 01.12.2015 [Gradbeništvo]
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek
Ljubljana – Zaradi gradnje nove urgence ni razkopana le okolica stavbe UKC, temveč je v gradbiščnih ograjah tudi njen starejši del, to je Poliklinika ob Njegoševi ulici. To pa zato, ker je treba prestaviti cevi glavnega toplovoda za osrednji del Ljubljane.

Slavko Marolt, predstavnik UKC za gradnjo urgence, je povedal, da so gradbena dela, ki vključujejo tudi prestavitev komunalnih vodov v pasu med Meksiko, Bohoričevo, UKC in Polikliniko, začeli izvajati že 2. septembra. Ker bo treba glavni toplovod prestavljati tudi ob Polikliniki, so delavci izvajalskega podjetja Kolektor koling že pred tremi tedni začeli pripravljati teren tudi okoli glavnega vhoda v Polikliniko.

Po Maroltovih besedah bodo najprej izvedli vsa nujna dela v parku Poliklinike na desni strani od vhoda. Park bo po novem precej zmanjšan, saj bodo v njem uredili tudi kolesarnico za približno 60 koles, pet večjih parkirnih prostorov za reševalna vozila, pet nekoliko manjših za osebna vozila zaposlenih in še šest ali sedem za »dostavo« (tudi za kratkotrajno parkiranje tistih, ki so na preglede pripeljali paciente z lastnimi vozili). Ta dela naj bi dokončali do sredine meseca. Četudi so poskušali v parku ohraniti kar največ zelenja in predvsem dreves, pa je tega zdaj v strnjeni obliki ostalo nekaj le še na delu ob uvozu v parkirno hišo Šentpeter.

Takoj zatem bodo začeli urejati zdajšnji uvoz v Polikliniko oziroma parkirišče na levi strani od vhoda. Med prestavljanjem vodov na tem delu bo promet precej otežen, vendar še vedno dovoljen. Bo pa izvoz za reševalna, dostavna in osebna vozila prestavljen za nekaj metrov (v smeri parkirne hiše Šentpeter). V isti smeri bo prestavljeno tudi zdajšnje avtobusno postajališče. Po prestavitvi vodov bo zdajšnje parkirišče vzpostavljeno nazaj in bo znova namenjeno čakajočim reševalnim in osebnim vozilom.

Preurejanje širše okolice Poliklinike pa bo trajalo nekoliko dlje – predvidoma do spomladi, saj bo med Meksiko in Polikliniko urejen tudi nov dovoz in izvoz za novo urgenco. Vzpostavljen bo tudi nov prometni režim, saj reševalna vozila ne bodo vozila več po Bohoričevi, temveč le še po Njegoševi.

Možni prometni zapleti

Zaradi prenove Slovenske ceste in njenega zapiranja za osebni promet se je precej avtomobilistov preusmerilo na Roško cesto, kar pomeni, da je posledično Njegoševa ulica postala glavna prometnica v smeri sever-jug in obratno. Ob konicah je zato od začetka Roške do njenega priključka na Masarykovo in Šmartinsko huda gneča. Zaradi nje lahko na pobudah meščanov na spletni strani MOL najdemo več dopisov in predlogov Ljubljančanov, da bo treba rešiti problem prometno slabo prepustne Njegoševe.

Tako je nekdo 10. novembra zapisal, da je v času popoldanske konice iz parkirne hiše Meksiko nemogoče zaviti levo. Vzrok za to je po njegovem izjemno prometna Njegoševa, kjer gnečo povečujejo tudi vozila na postajališču mestnega potniškega prometa (avtobusi in nepravilno ustavljeni avti). Ta poleg tega zmanjšujejo preglednost v križišču, v katerem je tudi sicer težko predvideti obnašanje voznikov, kolesarjev in pešcev. Teh je vse več predvsem zaradi garažne hiše Meksiko, trgovine Hofer in lekarne v njej ter nove stanovanjske soseske v križišču Bohoričeve, Njegoševe in Šmartinske.

Zato je meščan predlagal ureditev semaforja, ki bi lahko tudi samo zaznalo vozila, prihajajoča iz parkirne hiše. A 17. novembra je dobil le skop odgovor mestnega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, da se »trenutno projektno ureja križišče Njegoševa/Bohoričeva«.

Že naslednji dan je sledila nadaljevanka. Ljubljančan je predlagal, da bi v križišču Njegoševe in Bohoričeve (pravzaprav gre za večkrako križišče, v katero sodita še enosmerni Prisojna ulica in priključek Šmartinske ceste, op. a.) uredili krožišče. To bi po njegovem prepričanju upočasnilo voznike, ki skozi križišče divjajo po Njegoševi, zagotovilo pa bi tudi večjo pretočnost vozil, tudi reševalnih, ki skozenj vozijo na nujnih vožnjah do urgence. Še isti dan je dobil odgovor, da je izvedba rekonstrukcije predvidena za prihodnje leto in da bo križišče »klasično, skladno s prometno politiko MOL«. Že julija 2013 pa je nekemu drugemu Ljubljančanu MOL odgovorila, »da na Njegoševi ne načrtuje nobenega novega semaforja«.

Četudi je MOL v zadnjih letih na Taboru močno spreminjala prometni režim in večino ulic, ki so se prej na Njegoševo priključevale kot dvosmerne preuredila v enosmerne (Ilirska, Prisojna, Trubarjeva), pa s tem ni rešila problema Njegoševe. S temi potezami ga je le omilila, a hkrati z velikima parkirnima hišama Šentpeter in Meksiko tudi povečala. Vanju zdaj prihaja ogromno voznikov in obiskovalcev raznih klinik okoli njiju.

Edina prava rešitev bi bila širitev Njegoševe po vsej dolžini (da bi pridobili prostor za dodatne zavijalne pasove), za kar pa nimata denarja ne MOL ne država. Zadnja bi namreč morala soglašati in finančno podpreti tudi širitev ozkega grla pri nekdanji tovarni Zmaj. Tamkajšnji podvoz pod železnico je namreč preozek. Tega bi bilo treba razširiti, ali pa v Grablovičevi ulici zgraditi nov podhod, ki bi to ulico prek parka ob Kolinski povezal s Šmartinsko cesto. Načrti sicer obstajajo, vendar jih doslej niso uresničili ne v okviru načrta Potniškega centra Ljubljana ne v okviru Partnerstva Šmartinska.

Kaj pa krožišče?

Še en semafor pri garažni hiši Meksiko bi sicer povečal varnost vseh prometnih udeležencev na tisti točki, bi pa močno upočasnil promet nasploh, saj bi bil na nekaj sto metrih že četrti semafor (en je že v križišču z Zaloško, drugi z Ilirsko, tretji pa z Masarykovo). Morda bi se torej obneslo le krožišče.