Protest uredništva Dela

Uredništvo Dela najostreje protestira zaradi ravnanj župana Ljubljane in kandidata za nov županski mandat Zorana Jankovića.

Objavljeno
03. oktober 2014 19.18
mro-delo
Uredništvo Dela
Uredništvo Dela

Novinar Dela je z županom opravil intervju, ki ga je ta označil za sovražnega in negativističnega, župan pa je ocenil tudi, da je bil novinar nesramen. Intervjuvanec nato objave ni dovolil oziroma objavo pogojeval z zahtevo, da se ohrani dolžina novinarjevih vprašanj.

V skladu s pravili in prakso je namreč novinar ta skrajšal, da bi bila objava prostorsko sploh možna, medtem ko v odgovore župana ni posegal. Uredništvo je nato sprejelo odločitev, da intervjuja ne objavi, smo pa njegove odgovore strnili v posebni predstavitvi. Janković je nasprotoval tudi temu in uredništvu grozil s klici na »višje inštance«.

Župan je danes na svoji spletni strani in Facebooku napadel Delo, češ da nekorektno navaja, da je župan Janković želel vplivati na oblikovanje vprašanj novinarja, poleg tega je objavil tudi vprašanja, ki jih je novinarju ob koncu pogovora iztrgal iz rok. Objavil je tudi intervju, ki ga sam ni dovolil objaviti.

Takšno ravnanje uredništvo Dela ostro obsoja in ugotavlja, da Janković ne razume vloge medijev v demokratični družbi in da ima težave z razumevanjem, da je postavljanje kritičnih, relevantnih in zahtevnih vprašanj temeljna naloga novinarjev. Poteze župana so za uredništvo Dela v celoti nesprejemljive, zaradi nedovoljenih in nedopustnih objav v županovih medijih pa bo časopisna hiša Delo uporabila vsa ustrezna pravna sredstva.

***

Novinarjevo pojasnilo na Jankovićeve obtožbe

Z velikim presenečenjem sem na predvolilni spletni strani ljubljanskega župana in kandidata za novega prebral del vprašanj, ki sem mu jih zastavil v intervjuju. Čeprav se ne sramujem niti enega od njih, mu ni nihče dal pravice, da jih objavi. Po koncu pogovora mi jih je namreč dobesedno vzel iz rok in dejal, da jih hoče imeti za svoj arhiv. Niti v sanjah nisem pomislil, da jih bo uporabil za manipulacijo in dodatno nabiranje političnih točk tik pred volitvami.

Župan mi očita, da sem v intervjuju postavljal vprašanja, ki da so očitno kazala na mojo neobjektivnost, na koncu pa celo trdi, da smo v Delu namesto intervjuja objavili prispevek, iz katerega da se vidi moja očitna (ne)odvisnost.

Kot novinar, ki sem ljubljanske teme pokrival že mnogo pred prihodom Zorana Jankovića (celo v časih nekdanje širše občine), imam ogromno izkušenj in novinarske kilometrine, zaradi česar si upam trditi, da precej dobro poznam probleme Ljubljane in delovanje vseh mestnih uprav v slovenski zgodovini.

Vseskozi budno spremljam delo župana Jankovića, mestnih svetnikov in oddelkov mestne uprave, ogromno hodim tudi po terenu. Zato se imam za samostojnega, neodvisnega, nikakor pa ne za neobjektivnega novinarja. Od prvega dne zaposlitve na Delu do danes (30 let) sem namreč član ljubljanske redakcije.

Prepričan sem, da sem županu trn v peti prav zaradi svoje objektivnosti. To mi, ne boste verjeli, priznava celo sam (v posnetem intervjuju, ki je trajal dobro uro, je priznal, da pišem dobro, celo korektno, da veliko vem in podobno). A si ne more kaj, da me ne bi ob vsaki priložnosti ošvrknil, češ da sem preveč negativističen.

Zaman mu poskušam razložiti, da je naloga novinarjev, da vsakokratnemu županu gledajo pod prste, da ga opozarjajo na pomanjkljivosti, njegove nepravilnosti ali nepravilnosti njegovih služb, ne pa da ga nekritično le hvalijo, kot je to primer glasila Ljubljana. Če ga kot kandidata za ljubljanskega župana vprašam karkoli, ne bi smel biti užaljen, temveč bi moral na vprašanje preprosto odgovoriti ali pa odgovor zavrniti. Če je nekdo obremenjen s kazenskimi ovadbami, če ga preiskujejo KPK, Durs, kriminalisti, državnozborske komisije, pa ne sme zameriti novinarju, če ga povsem legitimno sprašuje tudi o teh zanj neprijetnih temah. Navsezadnje bi moralo biti vsem politikom na lokalni ali državni ravni jasno, da vse, kar počno, delajo in morajo delati v korist meščanov ali državljanov, naloga novinarjev pa je, da jih z gledanjem pod prste pravočasno opozarjajo, če tega ne počno dovolj vestno ali celo proti volji ljudstva.

Logično je, da smo vse Jankovićeve županske protikandidate predstavili kot »nepopisane liste«, župana, ki ga vsi poznajo že dva mandata, pa sprašujemo predvsem o opravljenem delu - ne le o tem, kaj je naredil, temveč tudi in predvsem, kako (višina cen, zakonitost pogodb, roki izvedbe ...) je nekaj naredil. Če je nekdo, kot je Janković, tako močno obremenjen z raznimi aferami, sumljivimi posli in podobnim, je povsem legitimno, da ga največ sprašujemo prav o teh vidikih njegovega županovanja.

Kar zadeva zanj tako sporen intervju z menoj, bi dodal tole: v redakciji smo že pred objavo prvega intervjuja z županskim kandidatom določili, da bo vsak dobil približno enako število Delovih vrstic. Ker so bila moja vprašanja in še nekaj dodatnih, ki sem jih postavil med pogovorom z Jankovićem, dvakrat daljša od predvidene dolžine intervjuja, z njegovimi odgovori pa bi trikrat presegli načrtovano dolžino, smo se odpovedali posameznim vprašanjem in odgovorom (porabili bi jih morda kdaj drugič) oziroma smo vprašanja, kolikor se je dalo, skrajšali, da bi ostalo več prostora za županove odgovore. Ko smo besedilo poslali županu v avtorizacijo, se je zapletlo, saj ni bil več pomemben intervju, temveč je župan hotel prikazati novinarja kot nekoga, ki ga blati in v njegovem delu ne vidi nič dobrega. A vseeno so poslali avtorizirano verzijo intervjuja, v kateri smo zaradi dolžine močno posegli le v svoja vprašanja, da bi sogovornik dobil več prostora, saj se nam zdi prav, da so odgovori pomembnejši od okrnjenih, a po vsebini še vedno enakovrednih vprašanj.

Župan je v avtorizaciji popravljal svoje odgovore, ki so se v nekaterih delih smiselno močno razlikovali od prvotno izrečenih. To nas je zmotilo, a je postalo neaktualno, ko je hotel, da objavimo originalna vprašanja. Ker se to dolžinsko ne bi izšlo niti ni skladno z novinarsko profesijo, smo morali to zavrniti. Ker nam župan ni dovolil objaviti skrčenega intervjuja, smo se v redakciji odločili predstaviti župana s člankom v enaki dolžini, kot je bila določena za vse druge kandidate.

Prepričan sem, da je bila predstavitev korektna, sicer bi župan zahteval popravek zaradi neresničnih navedb. A ga ni.

Janez Petkovšek, novinar ljubljanske redakcije Dela

***

Protestu se pridružujeta aktiv novinarjev Dela in DNS

Nezaslišano ravnanje Zorana Jankovića obsoja tudi IO Aktiva novinarjev Dela. Protestu zaradi političnega obračunavanja z novinarji in nerazumevanja vloge medijev v družbi, ki jo v tem primeru demonstrira župan Janković, pa se pridružuje še UO DNS, ki od župana Ljubljane pričakuje opravičilo in umik omenjenih vsebin s spleta.