Rebalans MOL: Dobra polovica investicij na čakanju

Odhodke so morali oklestili za 52 milijonov evrov, največ pri investicijah.

Objavljeno
04. december 2013 16.48
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – Drugi rebalans mestnega proračuna, o katerem bodo mestni svetniki odločali prihodnji teden, bo krepko popravil načrtovane prihodke in odhodke v letošnjem letu. Oboji se bodo zmanjšali za dobrih 52 milijonov evrov.

S tem se potrjujejo pričakovanja po izredno nizki polletni realizaciji proračuna. Namesto 312,7 milijona evrov prihodkov iz julija sprejetega prvega rebalansa zdaj na občini načrtujejo, da se bo v proračunu nabralo zgolj 261,5 milijona evrov. Temu primerno se bodo zmanjšali tudi načrtovani odhodki: s 311,6 milijona jih popravljajo na 259,1 milijona. Občina se bo zadolžila za dodatnih šest milijonov, odplačali pa bodo 9,3 milijona evrov starih dolgoročnih kreditov.

Rebalans je potreben predvsem zaradi preoptimističnega načrtovanja kapitalskih in transfernih prihodkov. Kapitalski prihodki (gre za prodajo zemljišč in stavb) se bodo zmanjšali za 22,5 milijona evrov, na slabih sedem milijonov. Transferni prihodki (večinoma gre za evropska sredstva) pa se z 32,5 zmanjšujejo na 7,7 milijona evrov. Zaradi zamud pri pridobivanju dovoljenj so se precej zmanjšala predvidena sredstva (na prihodkovni in odhodkovni strani) za projekt Rcero, iz proračuna pa so izpadli projekti nadgradnja Centralne čistilne naprave Ljubljana, gradnja povezovalnega kanala C0 ter odvajanje in čiščenje odpadne vode v Krajinskem parku Ljubljansko Barje, za katere občini še ni uspelo pridobiti odločb o sofinanciranju iz kohezijskega sklada. Pričakovani prihodki se znižujejo prav na vseh postavkah, z izjemo prihodkov iz glob in denarnih kazni (kjer naj bi pobrali 85.000 evrov več) in prihodkov od prodaje blaga in storitev, ki jih bo za slabih 40 tisočakov več.

Manj investicij

Pri odhodkih se najbolj znižujejo investicijski izdatki, in sicer za slabih 48 milijonov, v največji meri za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Za investicije je tako po novem namenjenih 43,3 milijona evrov. Nekoliko se zmanjšujejo tudi izdatki za plače, blago in storitve ter za plačilo obresti.

Edina proračunska postavka, kjer se predvideni odhodki povečujejo, so subvencije. To tudi pojasnjuje napoved župana Zorana Jankovića, da bodo letos vsa javna podjetja poslovala pozitivno. Rebalans namreč za LPP namenja milijon evrov več, tako da bo letošnja subvencija znašala kar deset milijonov evrov. To je daleč najvišja subvencija, ki jo je LPP kdajkoli prejel od občine. Za primerjavo: od leta 2006 do 2011 je občina za subvencijo LPP namenjala med 5,5 in 6,4 milijona evrov, lani pa 8,5 milijona. Z rebalansom bodo povišali tudi subvencijo drugemu javnemu podjetju, ki je v preteklih letih ustvarjalo izgubo: Snaga bo namesto prej predvidenih 720 tisoč evrov prejela dvesto tisoč več.

Manj za ceste, vrtce in šole

Poleg prej omenjenih evropskih projektov, ki se zamikajo v prihodnja leta, bo zmanjšanje sredstev udarilo tudi investicije v lokalne vodovode (vodovodi v Podutiku, Toškem Čelu in Trebeljevem - Volavlju se premikajo v prihodnje obdobje). Skoraj tri milijone evrov manj bo namenjenih za cestne projekte: investicije v Zaloško cesto, podvoz Vič, Peruzzijevo cesto in Cesto Dolomitskega odreda, se premikajo v prihodnja proračunska obdobja. Enako je z mostovi, med drugim za Ribjo brv, most pri Pletenini, obnovo mostu čez Savo v Črnučah.

Zmanjšujejo se tudi sredstva za parkirne hiše Tržnica, Moste in Kozolec ter za investicije v Tehnološki park. Tudi začetek investicije v Cukrarno, ki je bil napovedan že za konec leta 2012, se premika v naslednje leto, je pa za dokumentacijo za ta projekt v proračunu še vedno zagotovljenega približno pol milijona evrov. Slabe tri milijona evrov manj, kot so načrtovali, pa bo občina letos namenila za večje obnove in gradnje šol in vrtcev.

Zaradi »zamika aktivnosti pri realizaciji projekta« se ukinjajo tudi predvidena sredstva za poslovno-upravni center Zalog, podobno je tudi pri poslovno-upravnem centru Šmarna gora in pri projektu podzemnih garaž v soseskah. Za prenovo kopališča Kolezija se bodo sredstva prepolovila, saj se načrtovana rušitev in gradnja novega objekta letos še ne bo začela. Rebalans je za skoraj polovico zmanjšal tudi sredstva za stožiško športno dvorano, a ta postavka z 2,4 milijoni evrov ostaja ena večjih na področju športa.

Ker bodo svetniki o rebalansu odločali tik pred zaključkom proračunskega leta, gre bolj za potrjevanje že storjenega kot načrtovanje porabe. V mestni upravi medtem že pripravljajo rebalans proračuna za 2014, ki naj bi ga mestni svet obravnaval v začetku prihodnjega leta.

Manj za gradnjo stanovanj

Ob rebalansu bodo svetniki obravnavali tudi rebalans finančnega načrta občinskega Javnega stanovanjskega sklada. Ta zmanjšuje predvidene prihodke sklada za približno pol milijona, odhodke pa za skoraj milijon evrov, sklad pa naj bi leto končal z 2,6 milijona evrov presežka. Zmanjšanje porabe se bo najbolj poznalo pri spodbujanju stanovanjske gradnje (sredstva se zmanjšujejo za 860 tisočakov), za 160 tisočakov pa se povečujejo sredstva za socialno varstvo materialno ogroženih.